Sprawdź, jakie błędy w fakturach pozwalają na odliczenie VAT

Otrzymywanie błędnie wystawionych faktur jest w obrocie gospodarczym bardzo powszechnym zjawiskiem. Stajesz wówczas przed dylematem, czy takie obarczone wadami dokumenty mogą być podstawą do odliczenia wynikającego z nich VAT naliczonego. Aby uniknąć sporu z fiskusem, musisz trafnie ocenić istotę wykrytego błędu.

Porady ekspertów

Sprawdź, kiedy masz do czynienia z refakturowaniem usług

Pytanie: Teatr w Polsce w swojej siedzibie przyjął grupę teatralną z Niemiec (nie mają NIP-UE). Niemcy wystawili swój spektakl na naszej scenie. Spektakl był biletowany i przychody z tytułu sprzedaży biletów były przychodami polskiego teatru. W porozumieniu zawartym między dwoma teatrami polski teatr pokryje koszty przejazdu na trasie Niemcy – Polska – Niemcy na podstawie wystawionego przez niemiecką grupę rachunku. Rachunek zawierał zestawienie poniesionych kosztów związanych z przyjazdem ludzi i scenografii do Polski, tj. koszty paliwa, częściowe koszty ubezpieczenia. Rachunek w euro wystawiony jest z datą 7 lipca 2016 r. Wpłynął do nas pod koniec sierpnia br. i został ujęty w księgach rachunkowych w sierpniu. Dnia 31 sierpnia br. zapłaciliśmy za ww. rachunek. Naszym zdaniem jest to refundacja kosztów i wystawiony rachunek zaksięgowany został w pozostałe koszty operacyjne (konto 7). Wystąpiły różnice kursowe. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy może należało potraktować to jako import usług, naliczyć VAT i ująć w deklaracji za lipiec?

Jakiej stawce VAT podlega remont elewacji budynku wielorodzinnego

Pytanie: Czy spółka, wykonując remont elewacji (naprawa elewacji i jej malowanie) budynku wielorodzinnego, może wystawić fakturę z obniżoną stawką VAT?

Jak odliczać VAT z faktur dokumentujących zbiorcze zakupy paliwa

Pytanie:  Firma, którą rozliczam, posiada samochody ciężarowe do 3,5 t i nie może w 100% odliczać VAT od paliwa, ponieważ nie ma adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, ale ma wpis z okręgowej stacji kontroli pojazdów. Samochody kupiliśmy w 2014 roku i wozimy nimi towar do odbiorców, posiadamy w środkach te samochody oraz samochód osobowy. Firma ma również ciągnik, dwie fadromy i koparkę. Paliwo firma kupuje w dużych ilościach i przechowuje w odpowiednich zbiornikach, a każdy pojazd tankuje to paliwo. W lipcu 2016 roku przedsiębiorstwo kupiło kolejny samochód ciężarowy do 3,5 tony i od 18 sierpnia 2016 r. ma adnotację w dowodzie rejestracyjnym VAT-1, że można od paliwa odliczyć 100% VAT. Firma jest czynnym podatnikiem VAT. Jak w tej sytuacji mam odliczyć VAT – czy w 50%, czy w 100%? Nie ma prowadzonej ewidencji, który pojazd, ile zużył paliwa. Firma sprawdza jedynie ilość przejechanych kilometrów ogółem.

Komentarze ekspertów

Pamiętaj, że odliczanie VAT wymaga zgłoszenia rejestracyjnego

Podatnicy planujący rozpoczęcie działalności opodatkowanej VAT powinni zarejestrować się do VAT przed lub równolegle z dokonaniem pierwszej czynności podjętej w celu wykonywania tej działalności. Co jednak w sytuacji, gdy upłynie kilka miesięcy od powstania prawa do odliczenia VAT z tytułu dokonanych zakupów?

Jak rozliczać VAT przy usługach spedycyjnych

Chociaż w języku potocznym spedycja i transport są tożsame, to jednak na gruncie prawnym i prawnopodatkowym są to odrębne instytucje. Sprawdź zatem, jak poprawnie rozliczać tego typu usługi.

Aktualności

Zobacz, co zmieni się w kwestii zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie

Resort finansów zaprezentował projekt rozporządzenia kasowego. Uwzględnia on plany dotyczące kwestii modernizacji istniejącego sytemu kas rejestrujących, w związku z koniecznością uszczelniania systemu VAT i walki z szarą strefą, w kontekście postępu technologicznego. Sprawdź, jakie przepisy ulegną zmianie.

Ważne orzecznictwo i interpretacje

Poznaj najnowsze orzecznictwo i interpretacje fiskusa!

Uwaga! Za dwa miesiące wchodzą w życie ważne zmiany w VAT

Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego ze 150.000 zł do 200.000 zł oraz obowiązek składania większości deklaracji wyłącznie elektronicznie – takie zmiany w VAT zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.