Pamiętaj, że wyniki inwentaryzacji towarów mają wpływ na rozliczenie VAT

Z końcem roku przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Dokonane w jej ramach ustalenia mogą wywoływać ważne skutki podatkowe – w tym także na gruncie przepisów ustawy o VAT. Sprawdź jakie.

Porady ekspertów

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi montażu żaluzji zewnętrznych

Pytanie: Czy usługa montażu żaluzji aluminiowych poziomych zewnętrznych w budynku mieszkalnym podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT? Firma budowlana nie produkuje, lecz kupuje żaluzje i montuje je na zewnątrz budynku mieszkalnego, na trwałe. Żaluzje będą sterowane pilotem.

Komentarze ekspertów

Sprawdź, od jakich czynności samorząd nie musi płacić podatku

Aby dostawa towarów czy też odpłatne świadczenie usługi podlegało VAT – niezbędne jest zaistnienie dwóch elementów. Pierwszym z nich jest wystąpienie w danej sytuacji czynności, która ma być opodatkowana przedmiotowo tym podatkiem. Drugim, jest dokonanie tej czynności przez podmiot, który działa w charakterze podatnika VAT. Jeśli jednak nawet oba warunki są spełnione, to opodatkowanie może nie wystąpić.

Sprawdź, jak prawidłowo potwierdzić dostarczenie elektronicznej korekty faktury

Jeśli będąc sprzedawcą zobowiązany jesteś wystawić fakturę korygującą, to pamiętaj, że jej podatkowe skutki powstają w większości przypadków po otrzymaniu potwierdzenia odbioru tej korekty. Zasada ta ma zastosowanie także do faktur elektronicznych. Sprawdź, kiedy możesz uznać, że takie potwierdzenie otrzymałeś.

Czy musisz ująć na kasie zużycie służbowego paliwa do prywatnych celów pracownika

Powszechną praktyką jest, że firmy udostępniają swoim pracownikom służbowe samochody do osobistego użytku. Może to wywoływać skutki nie tylko w postaci obowiązku zapłaty podatku, ale również ewidencyjne w VAT, w zakresie stosowania kas fiskalnych.

Aktualności

Uwaga: ważne zmiany w rozliczaniu usług budowlanych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. duża część usług budowlanych zostanie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia. W praktyce oznacza to, że to usługobiorca, a nie – jak dotychczas – usługodawca, będzie zobligowany do rozliczenia VAT należnego z tytułu wykonanej usługi. Sprawdź na przykładach, jak to bezbłędnie rozliczać.

Sprawdź, o ile w 2017 roku wzrosną limity podatkowe

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października (będący podstawą obliczeń) jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem w VAT, PIT i CIT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczy 5.157.000 zł.

Sprawdź, czy zmiany w VAT dotkną wszystkich podatników

Planowane zmiany w ustawie o VAT ponownie wprowadzają sankcje za nieprawidłowe rozliczenie podatku w deklaracji. Czy dodatkowe obciążenie nakładane przez urzędy skarbowe będzie miało zastosowanie do wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w deklaracji? Jak się przed nim uchronić?