Poznaj już dziś 22 ważne zmiany w VAT

W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o VAT, która ma na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, czy wprowadzone zmiany dotyczą także Twojej firmy.

Porady ekspertów

Zobacz, jak refakturować koszty mediów przy podnajmie mieszkania

Pytanie: Spółka wynajmuje mieszkanie od osoby fizycznej i podnajmuje studentom. W ramach najmu studenci płacą czynsz oraz opłaty za media w formie zaliczek (prognoza). Na czynsz wystawia fakturę ze stawką VAT „ZW”. Proszę o informację, jak rozliczyć opłaty za media. Czy wystarczy skompensować tylko rozrachunki pomiędzy właścicielem nieruchomości a studentami? Czy należy wystawić refakturę, a może notę obciążeniową? Jeżeli refaktura, to co z VAT? Najemca tylko informuje, ile podnajemcy mają zapłacić za prąd, wodę, i nie wystawia na to faktury. Za Internet spółka otrzymuje fakturę na siebie od sprzedawcy. Czy w tym przypadku musi wystawić refakturę z VAT na studentów, czy wystarczą kompensaty rozrachunków? Jak rozliczyć ww. najem pomiędzy właścicielem nieruchomości a spółką oraz spółką z o.o. a studentami?

Jak rozliczać VAT będący kosztem kwalifikowalnym

Pytanie: Gmina miejska wprowadza centralizację i będzie rozliczać VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi od 1 stycznia 2017 r. Gmina nie zamierza dokonywać korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe przed dniem podjęcia wspólnych rozliczeń VAT. Gmina realizowała projekty, które były finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE, odliczając VAT od inwestycji tylko w przypadkach, gdzie istniała możliwość takich odliczeń. W przypadku inwestycji, które nie dawały prawa do odliczeń – VAT był kosztem kwalifikowalnym. Czy gmina ma obowiązek złożyć informację wg załącznika nr 3 ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów z 13 września 2016 r., w przypadku gdy nie zmienia się kwalifikowalność VAT realizowanych projektów?

Jak poprawnie ustalić proporcję dla odliczenia VAT od kosztów

Pytanie: Spółka cywilna prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych oraz wyrobów tekstylnych. Sprzedaż materiałów budowlanych jest prowadzona w osobnym lokalu, a sprzedaż wyrobów tekstylnych także w osobnym lokalu. W lokalu nr 2 (wyroby tekstylne) spółka dodatkowo prowadzi punkt kasowy (pośrednictwo finansowe) oraz kantor. Wartość przychodu ze sprzedaży wyrobów tekstylnych oraz usług finansowych jest na takim samym poziomie. Spółka rozdziela koszty dotyczące tych 2 lokali. W jaki sposób ustalić proporcję dla odliczenia VAT od kosztów? Czy bierzemy pod uwagę tylko koszty i przychody w lokalu nr 2, czy też wszystkie koszty i przychody spółki?

Komentarze ekspertów

Zobacz, czy możesz odliczyć VAT od kosztów imprezy świątecznej

Jeśli rozliczana przez Ciebie firma zamierza zorganizować świąteczne spotkanie dla pracowników, to pamiętaj, że prawo do odliczenia podatku od ponoszonych w tym celu wydatków zależy od sposobu organizacji imprezy.

Sprawdź, co się zmieni w odliczaniu VAT z tytułu WNT oraz importu usług

Od 1 stycznia 2017 r. będziesz miał trzy miesiące na zadeklarowanie VAT z tytułu WNT. Jeżeli nie zdążysz – będziesz musiał zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Sprawdź, co w praktyce oznaczają te zmiany.

Pamiętaj, że z końcem roku możesz stracić prawo do zwrotu VAT

W grudniu z uwagi na koniec roku upływają terminy liczone w latach. Dotyczy to m.in. upływu terminu przedawnienia zobowiązań związanych z rozliczeniami VAT, jak również w zakresie zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym.

Aktualności

Sprawdź, na czym polegają zmiany w pliku JPK-VAT

Od 1 stycznia 2017 r. zostanie implementowana nowa struktura o schemacie JPK_VAT(2)_v1-0.xsd, którą za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego na bramkę Ministerstwa Finansów będą zobligowani wysyłać duże, średnie i małe przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sprawdź szczegóły.

Sprawdź, czy odliczysz VAT od remontu wynajmowanego lokalu

Przedsiębiorca wynajmuje pomieszczenie, w którym prowadzi biznes. Zamierza je wyremontować. Czy ma prawo odliczyć VAT od poniesionych wydatków? Poznaj stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 września 2016 r. (nr IBPP2/4512-448/16-2/BW).

Poznaj zmiany w dokonywaniu płatności powyżej 15.000 zł

Od nowego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.