Sprawdź, czy można odliczyć VAT z faktury od firmy wykreślonej z rejestru VAT

Jeżeli dojdzie do skreślenia firmy z rejestru czynnych podatników VAT, to skutki podatkowe tego zdarzenia mogą okazać się dotkliwe również dla innych podmiotów. Wiele organów podatkowych kwestionuje bowiem w takich przypadkach prawo jej kontrahentów do odliczenia VAT od dokonanych przez nich zakupów. Według sądów takie praktyki nie mają jednak oparcia w obowiązującym prawie.

Porady ekspertów

Poznaj skutki w VAT sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym w firmie

Pytanie: Podatnik rozlicza podatek naliczony na podstawie współczynnika i prewspółczynnika. W 2014 roku nabył samochód, od którego odliczył podatek. Jednoczenie, ponieważ wartość netto tego środka trwałego przekraczała 15.000 zł, w latach następnych dokonywane były stosowne korekty podatku naliczonego. W maju 2017 roku samochód ten został sprzedany przy zastosowaniu 23% stawki VAT. Jakich czynności należy dokonać w momencie sprzedaży samochodu względem prawidłowego rozliczenia VAT? Czy w tym przypadku należy dokonać korekty podatku naliczonego jednorazowo w miesiącu sprzedaży?  i w jaki sposób? Prosimy o podanie przykładu rozliczenia takiego zakupu i sprzedaży pod kątem przepisów ustawy o VAT.

Jak prawidłowo ująć raport fiskalny, gdy do paragonów wystawiono faktury

Pytanie: Jak prawidłowo ujmować raport miesięczny z kasy fiskalnej, który zawiera oprócz paragonów kilka faktur z paragonem? Czy należy każdą fakturę ujmować oddzielnie i pomniejszać raport? Czy wystarczy dołączyć pod raport faktury VAT? Rozliczam małego podatnika, który nie stosuje JPK.

Komentarze

Zobacz, jak bezpiecznie rozliczyć udzielenie rabatu potransakcyjnego

Często zdarza się, iż po wystawieniu faktury wartość wykazanej w niej sprzedaży jest wyższa od rzeczywistej kwoty transakcji.  Jest tak m.in. wtedy, gdy klient wynegocjuje u sprzedawcy tzw. rabat potransakcyjny. Rozliczenie tej operacji do celów VAT wymaga spełnienia określonych ustawowo warunków, a odstępstwo od nich jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Kiedy używając podrobionej faktury narażasz się na odpowiedzialność karną

Fałsz intelektualny faktury polega na wpisaniu w niej nieprawdy przez osobę uprawnioną do jej wystawienia. Z kolei fałsz materialny polega na podrobieniu albo przerobieniu dokumentu przez osobę, która nie jest uprawniona do jego wystawienia. To rozróżnienie jest o tyle ważne, że wpływa na prawną ocenę takich czynności.

Jakie rozliczać usługi związane z nieruchomościami

Księgowi rozliczający m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe świadczące usługi w zakresie lokali mieszkalnych alarmują, że mają kłopoty z prawidłowym skorzystaniem ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprawdź szczegóły.

Aktualności

Zobacz, czy firma która padła ofiarą oszustwa w VAT może skorygować rozliczenia

Aby sprzedawca mógł skorygować VAT należny, konieczne jest potwierdzenie doręczenia faktury korygującej nabywcy. Co jednak zrobić, gdy przedsiębiorstwo padło ofiarą oszusta podatkowego?

Uwaga: split payment ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

Poprawiona wersja nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że przepisy o podzielonej płatności wejdą w życie nie jak pierwotnie zakładano od 1 stycznia 2018 r., lecz trzy miesiące później. Będą one jednak miały bardziej motywujący charakter.

Sprawdź, od kiedy musisz mieć kasę rejestrującą online

Przedsiębiorcy będą musieli zainstalować kasy fiskalne z dostępem do Internetu i z funkcją bieżącego raportowania sprzedaży do służb skarbowych. Dowiedz się, od kiedy będziesz mieć taki obowiązek.