Zmiany w VAT: Poznaj zmiany wchodzące w życie już 1 czerwca 2019 r.

Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek VAT jest nadmiernie rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Podatnicy mają problemy z prawidłowym przyporządkowywaniem towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co oznacza kłopoty w zastosowaniu stawek podatku. Nie pomagają także organy skarbowe, uchylając się od odpowiedzi na pytania podatników o klasyfikacje statystyczne, odsyłając po opinię klasyfikacyjną do GUS. Sęk w tym, że opinie te nie są dla fiskusa wiążące. Wzmaga to tylko niepewność podatników, odnośnie właściwie zastosowanej stawki… Problemy te dostrzegł w końcu ustawodawca, co poskutkowało zmianami przepisów. I choć na chwilę obecną nowelizacja została wstrzymana, to jednak z pewnością wcześniej czy później wejdzie ona w życie. 

Porady ekspertów

Czy możliwa jest sprzedaż bez wydrukowania paragonu ze względu na awarię kasy?

Pytanie: Kilka miesięcy temu został wystawiony paragon w programie na dany towar, jednak paragon nie został zafiskalizowany, gdyż w kasie fiskalnej pojawił się błąd. Klient otrzymał paragon-wydruk z programu księgowego. Wartość paragonu została ujęta w deklaracji VAT za sierpień na podstawie danych z programu księgowego. Po naprawie i kasy fiskalnej paragon został dopiero wydrukowany (zafiskalizowany) w październiku. Jak postąpić w takiej sytuacji? Co teraz powinniśmy zrobić, czy należy zawiadomić Urząd Skarbowy o powstałej sytuacji?

Komentarze

Zobacz, kiedy gmina może odliczyć VAT stosując prewspółczynnik metrażowy od wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną

Mimo kształtowania się w ostatnich miesiącach raczej korzystnej dla podatników linii orzeczniczej sądów administracyjnych, wciąż niejednokrotnie wydawane są wyroki negujące prawo do zastosowania w odniesieniu do wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną klucza odliczenia opartego na liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody/odebranych ścieków.

Pamiętaj, że faktura wystawiona przed sprzedażą może przyspieszyć obowiązek podatkowy

Chociaż zasadą jest oderwanie momentu powstania obowiązku podatkowego od wystawienia faktury, to jednak w niektórych przypadkach zależność ta nadal obowiązuje.

Fiskus ma obowiązek doręczać decyzje wymiarowe w VAT właściwym adresatom

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił postanowienie fiskusa, który mimo uchybienia przez spółkę terminu do złożenia odwołania, dokonał doręczenia decyzji do niewłaściwego jej oddziału. Poznaj szczegóły tej sprawy.

Aktualności

Zakaz prowadzenia działalności wykluczy podmiot z kręgu podatników VAT

 Z początkiem bieżącego roku ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, kiedy naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania przedsiębiorcy jako podatnika VAT, tudzież będzie zobligowany do usunięcia go z rejestru takich podatników.

Sprawdź, jak zmieniły się wzory deklaracji VAT-7 i VAT-7K na 2019 rok

Z początkiem lutego weszły w życie przepisy zmieniające niektóre wzory deklaracji rozliczeniowych do celów VAT. Ich wdrożenie ma związek z nowymi regulacjami wprowadzającymi uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Sprawdź od kiedy będziesz musiał stosować kasy online

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który wprowadza m.in. obowiązek stosowania kas online, ma wejść w życie już niebawem, bo 1 maja 2019 r. Poznaj szczegóły najnowszych rozwiązań.