Mimo kar jak za zbrodnię – oszuści podatkowi wciąż działają

Mimo prób uszczelniania systemu podatkowego, w VAT wciąż źle się dzieje. Niemal codziennie słyszy się o walce z oszustami. Ci jednak najwyraźniej nadal działają. Ciągle bowiem prowadzone są nowe sprawy, ferowane wyroki, a mimo to każdy przedsiębiorca nękany jest ofertami sprzedaży kosztów lub odliczenia. Niestety – mimo sprawdzania kontrahenta we wszystkich możliwych rejestrach i tak nikt nie ma pewności, czy jego rozliczenia nie zostaną zakwestionowane. Czy zatem walka z oszustami w VAT idzie w dobry kierunku?

Porady ekspertów

Kiedy możliwy jest wybór zwolnienia podmiotowego przez podatnika VAT czynnego

Pytanie: Problem: Czynny podatnik VAT rozliczający się na zasadach ogólnych PIT (PKPiR) prowadzi prywatny gabinet lekarski oraz wynajem lokali pod działalność gospodarczą. Działalność prowadzi od lipca 2000 roku i od tej daty jest czynnym podatnikiem VAT. W dniu 20 grudnia 2007 r. podatnik nabył w drodze przetargu za kwotę 255.000 zł brutto:1)    nieruchomość gruntową zabudowaną – cena netto/brutto 165.741,80 zł (zwolnione z VAT),2)    grunt – cena netto 73.162,70 zł + VAT 22% 16.095,80 zł (cena brutto 89.258,50 zł).Z uwagi na pewne wątpliwości podatnika, zapłacony VAT 16.095,80zł nie został odliczony w miesiącu zakupu. Dopiero po pewnych wyjaśnieniach odliczono ten VAT w drodze korekty deklaracji VAT-7 za grudzień 2007 r. W okresie od września 2008 roku do kwietnia 2009 roku, poniesiono nakłady inwestycyjne na ten obiekt w wysokości 6.758,58 zł netto plus odliczony VAT w wysokości 1.460,20 zł. W dniu 20 czerwca 2007 r. podatnik kupił samochód osobowy za kwotę brutto 84.000 zł (68.852,46 zł netto + 15.147,54 zł VAT 22%), który nie został odliczony, bo samochód miał służyć tylko do świadczenia usług medycznych (zwolnionych z VAT). Po poszerzeniu działalności o badania kierowców i usługi pensjonat (mała gastronomia), odliczano naliczony VAT od ponoszonych bieżących kosztów tego samochodu. Podatnik od 5-ciu lat osiąga niskie przychody: np. w 2017 roku 30.030 zł., w 2018 roku 26.900 zł. W najbliższym czasie chciałby zrezygnować z VAT-u. Czy może zrezygnować z jeśli tak, to od kiedy? Jakie skutki podatkowe VAT wystąpią u tego podatnika, w związku z ewentualną rezygnacją lub sprzedażą nieruchomości albo samochodu osobowego?

Aktualności

Zobacz, jak zmieniły się zasady korzystania z ulgi na kasę

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek stosowania kas online. Ustawa reguluje też przepisy dotyczące ulgi na zakup takich urządzeń. Równocześnie z tymi zmianami weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odliczenia na zakup kasy online?

Uwaga: zmieni się wzór formularza VAT-13 dotyczącego przedstawiciela podatkowego

Ministerstwo Finansów opracowało nowy wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13. Pomimo tego, że zmienione formularze mają zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2019 r., przez pewien czas wolno będzie stosować także druki w poprzedniej wersji

Uwaga: nowy rejestr podatników VAT będzie zawierał numery rachunków bankowych

Od września 2019 roku zacznie funkcjonować jedna baza resortu finansów, zawierająca wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Jednocześnie płatności będzie trzeba realizować na wskazany w tej bazie rachunek bankowy. Poznaj szczegóły zmian.