Pamiętaj, że reguły INCOTERMS wpływają na obowiązek podatkowy

Księgowi mają kłopoty z rozliczaniem VAT w transakcjach transgranicznych, gdzie normą jest stosowanie reguł INCOTERMS. Trzeba pamiętać, że w zależności od wybranej reguły, obowiązek podatkowy w VAT może powstawać na odmiennych zasadach.

Porady ekspertów

Jak rozliczyć przekazanie towarów firmy na cele prywatne

Pytanie: Pytanie: Klient (osoba prowadząca działalność, podatnik czynny VAT) dostarczył mi w kwietniu fakturę zakupową za materiały budowlane zakupione w listopadzie 2018 roku, na której są ujęte materiały ze stawką „odwrotne obciążenie”. Materiały te finalnie nie zostały wykorzystane do działalności gospodarczej, a zostały przekazane na cele prywatne w grudniu 2018 roku. Czy prawidłowe będzie następujące postępowanie:1. VAT należny z tej faktury wykażemy w deklaracji za 1listopad 2018 roku (zrobimy korektę).2. VAT naliczony nie zostanie odliczony, gdyż zakup nie był związany z prowadzoną działalnością. Czy też może powinnam odliczyć VAT w deklaracji za kwiecień 2019 roku (nie zmieściłam się w terminie 3 miesięcy z wykazaniem odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT), a VAT należny od przekazania materiałów na cele prywatne wykazać w deklaracji za grudzień 2018 roku?

Jak obciążyć działkowców kosztami wymiany liczników

Pytanie: Pytanie: Prowadzę stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej. Są to działki rekreacyjne ROD. W tym miesiącu stowarzyszenie wymieniło liczniki do wody i za liczniki płacą działkowcy. Stowarzyszenie nie wie, jak ich obciążyć. Czy można to zrobić wystawiając notę, czy może fakturę bez VAT? 

Czy usługi edukacji artystycznej wymagają kasy fiskalnej

Pytanie: Pytanie: Jestem dyplomowaną nauczycielką na pełnym etacie. Zarejestrowałam działalność gospodarczą "85.52.19 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej ". Prowadzę doraźnie zajęcia z dziećmi w wieku do 15 lat. Nie jestem podatnikiem VAT. W 2018 roku uzyskałam przychód w wysokości 19.900 zł. W dniu 1 marca 2019 r. dodatkowo rozpoczęłam działalność "55.20.19 Pozostałe usługi turystyczne”, które będę wykonywała sporadycznie i które będą polegały na organizowaniu obozów i wycieczek dla dzieci szkolnych. Usługi będą polegały na zapewnieniu i zorganizowaniu zakwaterowania i wyżywienia w ośrodkach wypoczynkowych. Moje przychody do końca marca to 22.990 zł. Czy w opisanej sytuacji wystąpi obowiązek rejestracji kasy fiskalnej?

Komentarze

Uwaga: TSUE wyjaśnił, jak odliczać VAT przy działalności mieszanej

W dniu 8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok o sygn. akt C-566/17, w którym orzekł, że przed 2016 rokiem w przypadku, gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Zobacz, jakie są praktyczne konsekwencje tego wyroku.

Uwaga: nowe objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązują nowe objaśnienia do deklaracji miesięcznych i kwartalnych. Obowiązują one począwszy od rozliczenia za maj 2019 roku lub za II kwartał 2019 roku.

Sprawdź, jakie są praktyczne problemy podatników z korygowaniem faktur VAT

Problem korygowania faktur towarzyszy podatnikom VAT od początku funkcjonowania tego podatku w Polsce. I mimo upływu ponad 25 lat nadal rodzi wątpliwości. W tym artykule przedstawiamy niektóre z nich, które wciąż istnieją na gruncie obecnych, wciąż dalekich od doskonałości przepisów.

Aktualności

Uwaga: już od września nowy wykaz podatników VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, której celem jest m.in.  zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Sprawdź, jakie to ma znaczenie dla Twojej firmy.

Sprawdź, jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie odliczenia VAT od usług noclegowych i gastronomicznych

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w sprawie odliczania VAT przez podatników świadczących usługi turystyki. Sprawa dotyczyła polskiej firmy. Poznaj skutki podatkowe tego wyroku.

Prawo do odliczenia VAT przysługuje także wtedy, gdy inna transakcja w łańcuchu dostaw stanowi oszustwo

Aby odmówić przedsiębiorcy zwrotu VAT, fiskus potrafi zająć w jednej sprawie dwa wzajemnie sprzeczne stanowiska. Oczywiście najczęściej wybierze to niekorzystne dla przedsiębiorcy.