Jak w praktyce stosować nowe przepisy o kasach fiskalnych

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych wprowadziło największe zmiany w tej materii od wielu lat. W tym artykule przedstawiamy praktyczne konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów w zakresie wystawiania paragonów, zasady korekty sprzedaży itp.

Porady ekspertów

W jakim terminie można dokonać odliczenia VAT z faktur za energię elektryczną

Pytanie: Pytanie: Czy prawidłowe jest odliczenie VAT w maju za następującą fakturę dotyczącą zakupu energii elektrycznej: data sprzedaży 27 maja 2019 r., data wystawienia faktury: 30 maja 2019 r., data wpływu faktury: 3 czerwca 2019 r.? I inna sytuacja: data sprzedaży 27 maja 2019 r., data wystawienia faktury: 3 czerwca 2019 r., data wpływu faktury: 5 czerwca 2019 r.?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług

Pytanie: Pytanie: W maju otrzymaliśmy (data wystawienia – też maj) fakturę od firmy brytyjskiej A za prowizję od zrealizowanej sprzedaży na rzecz kontrahenta brytyjskiego B. Prowizja dotyczy faktur sprzedaży wystawionych przez nas w IV kwartale 2018 roku, a opłaconych przez B do 28 lutego 2019 r. W umowie pomiędzy nami, a pośrednikiem A mamy zapis, że prowizja będzie należna za zrealizowaną w danym kwartale sprzedaż i opłaconą do 60 dni po kwartale (termin płatności dla faktur sprzedaży wyrobu wynosi 60 dni). Faktura miała być wystawiona najpóźniej do 15 marca br. – niestety i nam i kontrahentowi to umknęło. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu?

Jak ująć w deklaracji import samochodów z USA

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób należy ująć w deklaracji VAT następujące zdarzenie. Zostały zakupione w USA uszkodzone samochody. W zgłoszeniu celnym jest wyliczony VAT, który został opłacony przez odbiorcę. Zgłaszającym jest firma polska. W deklaracji został ujęty import (art. 33a), jako VAT należny i naliczony, czyli zero. Czy jest to prawidłowe? Jak teraz odzyskać podatek zapłacony przez odbiorcę?

Komentarze

Zdaniem fiskusa gmina powinna wykazywać w deklaracji opłaty za przedszkole

Fiskus, mimo podważania jego linii interpretacyjnej przez sądy administracyjne wciąż stoi na stanowisku, że pobierane opłaty dotyczące opieki ponad 5-godzinny limit, stanowią podstawę opodatkowania VAT i należy je wykazywać w deklaracji (jako zwolnione).

Sprawdź, jakie są skutki wystawienia i otrzymania pustej faktury

W obrocie gospodarczym wciąż występuje zjawisko wprowadzania do obrotu prawnego tzw. pustych faktur. Wystawienie takiej faktury może skutkować nie tylko zastosowaniem sankcji finansowych wobec jej wystawcy, ale również zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego lub ujęcia jej w kosztach podatkowych przez jej odbiorcę.

Aktualności

Wkrótce więcej podatników skorzysta ze zwolnienia dla dostawy budynków i budowli

W większości przypadków sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, może korzystać ze zwolnienia z VAT. Przepisy regulujące tę preferencję wielokrotnie były przedmiotem interpretacji organów podatkowych i sądów administracyjnych, a mimo to do tej pory budzą sporo wątpliwości. Sprawę dodatkowo komplikuje bogate orzecznictwo TSUE, którego wykładnia w tym zakresie coraz bardziej sprzyja podatnikom.

Uwaga: wkrótce nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Sejm przyjął kolejne zmiany w ustawie o VAT. Zmianie ulegną zasady wystawiania faktur do paragonów, stosowania zwolnienia podmiotowego czy rozliczania rolników ryczałtowych. Zmiany wejdą w życie już po wakacjach.

Podatnicy mogą już korzystać z nowego wzoru informacji VAT-23

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23.  Wprowadzone zmiany mają częściowo techniczny charakter, zaś ze starszych druków, według dotychczasowego wzoru, podatnikom nadal wolno korzystać do końca bieżącego roku.