Tylko u nas: techniczne zmiany w płatnościach split payment od 1 listopada 2019 r.

Z dniem 1 listopada 2019 r. doszło nie tylko do wprowadzenia (w pewnym zakresie przedmiotowym) obowiązkowego split payment, ale również do poważnej modyfikacji operowania podzielonymi płatnościami w ogóle, czyli także tymi dobrowolnymi. Te, choć z oczywistych względów mocno niepopularne wśród podatników, są jednak w pewnym zakresie wykorzystywane. W tym artykule przedstawiam główne techniczne zmiany, do których zastosować się będą musieli zarówno podatnicy stosujący split payment dobrowolnie, jak i przymusowo.

Porady ekspertów

Jak rozliczyć VAT od składek członkowskich płaconych zagranicznej organizacji

Pytanie: Otrzymałam od fundacji, której jesteśmy członkiem (z Francji) fakturę z 0% VAT za członkostwo. Sprawdziłam lata poprzednie i wszystkie księgowe traktowały tę zapłatę jako darowiznę na cele statutowe i nie wykazywały w deklaracji VAT. Czy takie działanie było prawidłowe?

Jak rozliczyć refakturę dokumentującą zagraniczne koszty zakwaterowania

Pytanie: Firma czynnym podatnikiem VAT w Polsce zarejestrowanym do VAT UE otrzymała od firmy matki z siedzibą w Niemczech, posiadającą niemiecki NIP oraz zarejestrowana na cele WDT/WNT – refakturę kosztów zakwaterowania w hotelu. Jak wykazać tą fakturę w deklaracji VAT?

Jak odliczyć VAT od zakupów związanych z organizacją konferencji

Pytanie: Czy w związku z tym, że stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest zwolnione z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, a w związku z organizowaną konferencją wystawia faktury z 23% VAT, powinno liczyć współczynnik kosztów? Ja tego nie robię, ponieważ koszty związane z tą konferencją są wydzielone i odliczam od tych zakupów 100% VAT zgodnie z art. 86. Czy jest to prawidłowe?

Komentarze

Zobacz, czy brak rachunku i zapłata gotówką to dowód na fikcyjną transakcję

Fiskus twierdzi, że w sytuacji, gdy transakcji potwierdzonej fakturą dokonano gotówką i z pominięciem rachunków bankowych – podatnik wystawił fakturę niedokumentującą rzeczywistego zdarzenia gospodarczego. Jednak zdaniem sądu ani brak rachunków bankowych, ani dokonywanie płatności gotówką nie mogą stanowić żadnego dowodu na fikcyjność transakcji.

Uwaga: zmiany w VAT wywołują ważne skutki także w podatkach dochodowych

Zmiany w zakresie split payment wchodzące od listopada i biała lista podatników VAT obowiązująca od września, mają związek z obowiązkiem posiadania przez przedsiębiorców określonych rachunków bankowych. Choć są to zmiany w VAT, to są one również istotne dla rozliczeń w podatkach dochodowych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

Sprawdź, jaką stawką VAT objąć cesję praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zdaniem fiskusa transakcje zbycia praw i obowiązków z umowy przedwstępnej lub deweloperskiej, należy na gruncie VAT traktować tak samo, jak dostawę nieruchomości, której te umowy dotyczą. Oznacza to, że będą one opodatkowane na takich samych zasadach (zwolnienie lub obniżona stawka podatku), jak finalna dostawa nieruchomości objętych tymi umowami.

Aktualności

Znamy już nowe wzory formularzy do składania wniosków o wydanie WIS

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Podatnicy mogą je składać już od 1 listopada 2019 r.

Zmiany w zakresie split payment wymuszają również wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT

Resort finansów przygotował rozporządzenie dostosowujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz objaśnienia w związku z wprowadzeniem obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz pakietu paliwowego.

Uwaga: będzie jednolita stawka VAT na montaż paneli słonecznych

Wysokość stawki VAT na instalacje fotowoltaiczne będzie ujednolicona i niezależna od tego, gdzie je zamontowano. Tak wynika z poprawek przyjętych przez Sejm do nowelizacji przepisów, która po zmianach obejmie również ustawę o podatku od towarów.