Jak prawidłowo klasyfikować towary i usługi od 1 listopada 2019 r. i 1 kwietnia 2020 r.

W związku z wchodzącymi niedługo zmianami regulacji VAT (formalnie obowiązującymi częściowo od kwietnia 2020 roku), podatnicy staną przed dość trudnym zadaniem: stosowania aż trzech odrębnych klasyfikacji statystycznych. Sprawdź, jak robić to poprawnie i nie popełniać kosztownych błędów.

Porady ekspertów

Jak przywrócić podatnika wykreślonego ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Pytanie: W dniu 1 kwietnia 2019 r. moja spółka z o.o. została wykreślona z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT. Ze względów zdrowotnych musiałem powierzyć prowadzenie spółki przyjacielowi i pomimo tego, że nie było żadnych faktur, nie złożył on deklaracji w terminie. Chciałbym zostać przywrócony do rejestru VAT, ponieważ udało mi się zdobyć kilka kontraktów i w niedługim czasie będę musiał wystawiać faktury. Wiem jednak, że minęły już dwa miesiące od daty wykreślenia. Co mogę w takiej sytuacji zrobić, aby zostać przywrócony do rejestru VAT?

Czy świadczenie usług wynajmu pokoi studentom rejestrujemy na kasie fiskalnej

Pytanie: Klient, którego rozliczam (KPiR, VAT) kupił na firmę nieruchomość (budynek) składający się z 11 pokoi. Zakupu dokonał na podstawie aktu notarialnego zawartego pomiędzy osobami fizycznymi. Sprzedający - osoba fizyczna, wynajmowała pokoje studentom, na podstawie umów najmu lokalu zawartych między firmą, która reprezentowała właściciela obiektu, a poszczególnymi studentami (11 umów). Z dniem zakupu nieruchomości przez mojego klienta (na firmę), studenci otrzymali do wcześniej zawartych umów, aneksy pomiędzy pośrednikiem, czyli firmą reprezentującą wynajmującego (tą samą), a studentami, z informacją o nowym wynajmującym (czyli mój klient). Klient otrzymał pierwsze wpłaty za sierpień 2019 roku na konto. Wpłacającymi są poszczególni studenci. Czy klient powinien zarejestrować ten przychód w kasie fiskalnej i czy powinien wystawić każdemu studentowi fakturę, a jeśli tak to z jaką stawką?

Komentarze

Sprawdź, kiedy podatnik ma możliwość anulowania faktury

Działalność gospodarcza to skomplikowany proces wymagający od jego uczestników dużej dokładności. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że przy jego prowadzeniu przedsiębiorcy mogą popełnić błędy polegające na wystawieniu faktury, która nie powinna być w ogóle wystawiona. Problem polega na tym, że podatnik dowiaduje się o tym najczęściej już po wygenerowaniu takiego dokumentu sprzedaży. Jak wystawca powinien w takim przypadku postąpić, aby dokument przestał istnieć w sensie prawnym tak, aby niepotrzebne jego wystawienie nie pociągało za sobą żadnych skutków?

Sprawdź, jakie sankcje kosztowe grożą za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy

Ustawodawca wprowadzając tzw. białą listę podatników VAT, wprowadził także do systemu prawno-podatkowego sankcję, za dokonywanie płatności na rachunki inne niż wskazane w tym wykazie. Sprawdź, kiedy możesz ponieść odpowiedzialność.

Sprawdź, jak najkorzystniej wykupić auto po umowie leasingu

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, użytkujące samochody osobowe w ramach leasingu operacyjnego, na koniec okresu umowy stają przed decyzją odnośnie wyboru sposobu wykupu pojazdu. Możliwości są zależne od umowy leasingu, ale najczęściej spotykany jest wykup pojazdu „na firmę”, czyli do dalszego wykorzystywania w działalności. Większość firm oferuje także możliwość wykupu tzw. prywatnego – tj. na cele osobiste podatnika. Decyzja podjęta w momencie wykupu, ma istotny wpływ na dalsze rozliczenia podatkowe związane z użytkowaniem pojazdu oraz jego sprzedaż. W związku z tym każdorazowo decyzja o wykupie pojazdu powinna zostać dokładnie przemyślana, zwłaszcza pod kątem wynikających z niej efektów podatkowych.

Aktualności

Uwaga: Fiskus nie może dowolnie ustalać wartość celną towaru

Naczelnik urzędu celno-skarbowego zanegował zadeklarowaną przez polską spółkę wartość importowanego z Chin towaru. Stwierdził, że jest za niska i po przeprowadzeniu kontroli zwiększył spółce zobowiązanie w należnym podatku z tytułu importu towarów, doliczając do ich wartości celnej koszty pośrednictwa świadczone na rzecz spółki przez pośrednika w Chinach. Jego decyzję uchylił jednak sąd, bo jego zdaniem, fiskus w sposób dorozumiany, uznał wszystkie inne usługi za związane z pośrednictwem. Nie wyjaśnił jednak swoich motywów, co uniemożliwia prześledzenie toku rozumowania organu zwiększającego wartość celną towaru o poszczególne wydatki.

Sprawdź, jak od 1 listopada 2019 r. zmieniły się stawki VAT

Chociaż nowe przepisy określające zakres stosowania stawek VAT weszły w życie już 1 listopada 2019 r., to jednak większość z nich będzie stosowana dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Wyjątek dotyczy przepisów określających nowy zakres stosowania stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Sprawdź, czy możesz już sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy

Ministerstwo Finansów udostępniło generator mikrorachunków podatkowych. Dzięki niemu od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie mieć swój indywidualny rachunek, który będzie służyć do wpłat PIT, CIT i VAT.