Kompensata faktur zapłaconych za pomocą split payment – praktyczne skutki w VAT

Choć split payment w obecnym kształcie nie jest skutecznym instrumentem walki z oszustwami VAT, to jednak wprowadzając obowiązkową podzieloną płatność, fiskus częściowo odniósł sukces (choć nie w walce z oszustami): wielu podatników, dla „świętego spokoju” płaci wszystko za pomocą tego mechanizmu. Sposób ten przestanie być przydatny po wprowadzeniu JPEK_VDEK, na razie jednak ta dobrowolna, przymuszona podzielona płatność sprawia pewne problemy praktyczne.

Porady ekspertów

Kiedy masz do czynienia z usługami w zakresie kształcenia zawodowego

Pytanie: Pytanie:Jesteśmy płatnikiem VAT i prowadzimy działalność handlową. Chcielibyśmy prowadzić szkolenia dla nauczycieli organizowane przez gminę. Chcemy w ramach swojej działalności realizować szkolenia i kursy zawodowe realizowane w ramach zamówień publicznych oraz projektów finansowych ze środków UE, jako główny wykonawca lub podwykonawca, wystawiając faktury ze stawką ZW. Firma nie ma akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Czy szkolenie dla nauczycieli pt. „Praktyczne wykorzystanie tablicy interaktywnej i sprzętu TIK na zajęciach edukacyjnych” można uznać za szkolenie zawodowe?

Komentarze

Zobacz, w jaki sposób fiskus próbuje opodatkowywać VAT prywatne transakcje

Od lat organy skarbowe przyjmują, że podział nieruchomości na mniejsze działki i ich sprzedaż wyczerpuje znamiona definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, a co za tym idzie – skutkuje uzyskaniem statusu podatnika VAT i obowiązkiem opodatkowania transakcji. Podobnie próbują postępować przy sprzedaży nieruchomości w całości. Czy można obronić się przed taką interpretacją fiskusa?

Zobacz, kiedy można zastosować mechanizm podzielonej płatności

Problem: Podatnik otrzymał od kontrahenta fakturę na łączną kwotę do zapłaty 157,71 zł. Pozycja 1. faktury podlega MPP, kwota netto to 25 zł (VAT 5,75 zł), kwota brutto to 30,75 zł. Pozycja 2 faktury jest pozycją zwykłą (poza MPP). Czy taką fakturę należy zapłacić przelewem według zasady split payment? Czy może trzeba ją zapłacić przelewem zwykłym pomimo zaznaczenia przez kontrahenta w pozycji 1. – MPP. 

Aktualności

Zobacz, czy tarcza antykryzysowa zmieniła zasady zwrotu VAT lub nadpłaty podatku

Uchwalona 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 1.0), wprowadziła szereg rozwiązań mających zapewnić pomoc przedsiębiorcom, ale również urzędnikom, jak np. zawieszenie terminów procesowych. Wbrew pojawiającym się opiniom nie mają one jednak absolutnego charakteru (podobnie zresztą jak wydłużenie terminów na wydanie interpretacji).

Uwaga: Kasy online w branżach gastronomicznej i hotelarskiej dopiero w 2021 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało na Portalu Podatkowym o nowym terminie obowiązku instalacji fiskalnych kas online w niektórych branżach.

Sprawdź, czy paragon fiskalny uznany za fakturę uproszczoną wykazać w JPK_VAT

Ministerstwo Finansów przypomniało o obowiązywaniu nowych przepisów dotyczących szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT.