Jakie są skutki korekty cen transferowych na gruncie VAT

Korekty cen transferowych dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi i odnoszące się do poziomu gwarantowanej marży zysku lub poziomu zyskowności, powinny być traktowane jako zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu VAT. Sprawdź, czy na gruncie dotychczasowej linii interpretacyjnej jest tak w istocie.

Porady ekspertów

Czy mimo braku zmiany wskaźnika proporcji, należy sporządzić korektę wieloletnią

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Rozliczamy VAT stosując wskaźnik proporcji ze względu na sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną. Wstępny wskaźnik proporcji w 2018 roku wyniósł 22%. Ostateczny wskaźnik proporcji pozostał na tym samym poziomie 22%. Dokonaliśmy w 2018 roku zakupu środków trwałych o wartości przekraczającej 15.000 zł. Łączna kwota VAT dotycząca środka trwałego wyniosła 123.890,51 zł. Odliczono w 2018 roku 22% z wartości VAT, czyli 123.890,51 x 23% = 27. 255,91 zł. Czy jeżeli wskaźnik pozostał na tym samym poziomie (22%), to należy dokonywać wieloletniej korekty środka trwałego (5 lat), czy też tylko robimy to przy zmianie wartości wskaźnika proporcji? Czy powinniśmy dokonać korekty wartości VAT z przedmiotowego środka o 4/5, tak żeby było odliczone tylko 1/5 z danego roku?

Komentarze

Zobacz, czy przy umownej kompensacie należności należy zastosować MPP

W obrocie gospodarczym rzeczą normalną i często spotykaną jest, iż przedsiębiorcy regulują wzajemne zobowiązania poprzez kompensatę należności. Czasami tak jest po prostu łatwiej. Czy jednak taka forma rozliczeń pozwala na wyłączenie stosowania mechanizmu split payment? 

Sprawdź, kiedy możesz odliczyć VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług

Kupujący, dokonawszy zakupu towarów bądź usług od podmiotów prowadzących działalność na terenie UE, może podlegać obowiązkowi naliczenia podatku od towarów i usług. Ma to miejsce w sytuacji, w której określona czynność spełnia warunki bycia uznaną za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Wówczas to na nabywcy spoczywa wykazanie podatku należnego. Kwalifikacja taka w żaden sposób nie wyklucza możliwości odliczenia podatku. Wymaga to jednak spełnienia określonych ustawowo warunków.

Sprawdź, czy zawsze nieodpłatne przekazanie towaru równa się jego dostawie

Przedmiotem opodatkowania VAT jest między innymi odpłatna dostawa towarów. Jednak ustawa o VAT uznaje za nią także niektóre czynności o charakterze nieodpłatnym. Sprawdź, kiedy przekazując darowiznę masz obowiązek rozliczyć podatek. 

Aktualności

Uwaga: Kasy online dla lekarzy i fryzjerów obowiązkowo od lipca 2021 roku

Resort finansów przesunął termin obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania niektórych czynności przy zastosowaniu kas online. Poznaj szczegóły.

Poznaj ważny wyrok TSUE w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Dong Yang Electronics (sygn. akt C-547/18). Trybunał rozstrzygnął kwestię stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w VAT. Poznaj skutki wyroku i sprawdź komentarz eksperta.

Pamiętaj, że od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

Zostało już opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11. Będą one obowiązywały od 1 lipca br.