Zobacz, jak w praktyce stosować przepisy o wiążącej informacji stawkowej

Aby ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT (w szczególności przyporządkowanie stawki VAT do danego towaru lub usługi) oraz zapewnić im stosowną ochronę – wprowadzono wiążącą informację stawkową (WIS). Podatnicy mogą występować o WIS już od 1 listopada 2019 r., chociaż WIS dotyczy zasadniczo stanu prawnego, który zaczyna obowiązywać dopiero w chwili wejścia w życie tych przepisów (tylko WIS w zakresie wydawnictw książkowych, nut, map i wydawnictw prasowych dotyczą stanu prawnego obowiązującego od 1 listopada 2019 r.).

Porady ekspertów

Zobacz, jak rozliczyć VAT od zaliczek na poczet umowy najmu

Opodatkowanie umowy wynajmu wciąż rodzi spory pomiędzy organami KAS a podatnikami. Po latach sporów o stawkę VAT dotyczącą głównie kwestii odprzedaży i pośrednictwa przy wynajmie na cele mieszkaniowe, nowym „tematem” kontroli stał się zaś moment powstania obowiązku podatkowego. Jest to o tyle istotne, że najem jest objęty szczególnym momentem jego powstania.

Sprawdź, jak przepisy ustawy o VAT wpływają na rozliczanie kosztów podatkowych

W przypadku zapłaty należności o wartości 15.0000 zł lub więcej na rachunek bankowy niewskazany na tzw. białej liście podatnik musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym. Przepisy te w zmienionej formie obowiązują też w czasie pandemii, a już od 1 lipca 2020 r. nastąpiła ich kolejna zmiana.

Komentarze

Zobacz, czy usługi programistyczne należy rozliczać stosując split payment

Problem: Co w przypadku gdy dokonaliśmy płatności za fakturę brutto w kwocie 23.124 zł brutto (dwie pozycje na fakturze, z czego jedna brutto 20.049 zł, a druga 3.075 zł). Obie pozycje dotyczą usług programistycznych. Niestety przy wprowadzaniu przelewu split payment w pozycji VAT została wpisana kwota tylko pozycji 1, a nie łącznie obu. Czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje?

Zobacz, czy cesja nieruchomości podlega VAT

Problem: Wspólnicy spółki jawnej podjęli decyzję o zakupie budowanego apartamentu nad morzem, celem było otwarcie biura. Spółka podpisała umowę notarialną i wpłaciła zadatek oraz dwie zaliczki, na które otrzymała faktury zaliczkowe, z których VAT został odliczony, natomiast wartość netto zaewidencjonowano jako zaliczkę na środek trwały. Po roku wspólnicy zmienili zdanie i podjęli decyzję o rezygnacji z tej inwestycji. Jedna ze wspólniczek chciałaby jednak, aby na podstawie cesji to na nią zostały przekazane prawa i obowiązki związane z apartamentem. Czy na podstawie ewentualnej cesji nasza spółka musi wspólniczce wystawić fakturę VAT? Jak zaewidencjonować taki fakt na gruncie podatku dochodowego w spółce? Czy dla spółki będzie to przychód podatkowy? Wspólniczka, która chciałaby nabyć apartament, chciałaby go wynajmować po dokończeniu budowy i przyjęciu do użytkowania (które przewidziane jest w przyszłym roku) i chciałaby skorzystać z możliwości „niezwłocznego odliczenia podatku od nieruchomości”. Czy jest taka możliwość i jakich należy dokonać czynności?

Sprawdź, jak określić moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika

W VAT obowiązuje zasada, iż obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki od tej zasady generalnej. Jednym z nich jest instytucja małego podatnika, czyli podmiotowe określenie podatników, którzy mogą korzystać z pewnych preferencji. Są jednak pewne ograniczenia, o których tacy podatnicy powinni pamiętać. W szczególności bardzo istotne zmiany dotyczą daty powstania obowiązku podatkowego.

Aktualności

Uwaga na nowy wzór deklaracji importowej VAT-IM

Księgowi muszą pamiętać, że już obowiązują przepisy nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Wprowadziło ono zmieniony wzór formularza VAT-IM. Poznaj szczegóły.

Sprawdź, jakie zmiany w VAT obowiązują od 1 lipca 2020 r.

Na bieżący rok ustawodawca zaplanował wprowadzenie do systemu VAT wielu nowych rozwiązań i znaczne modyfikacje już istniejących instytucji. Pierwotnie zdecydowana większość tych przepisów miała wejść w życie z dniem 1 kwietnia. Jednak z uwagi na trwającą epidemię i wsłuchując się w głosy przedsiębiorców, zdecydowano się na przesunięcie ich wejścia w życie na 1 lipca 2020 r.

Pamiętaj, że fiskus w zdecydowanej większości kontroluje podatników VAT

Dane pokazują, że liczba kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe spada z roku na rok. Jak podaje KIS, w 2017 roku było prawie 4000 kontroli celno-skarbowych, w 2018 roku – 3066, a w 2019 roku liczba ta spadła do 2621. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kontroli podatkowych, gdzie w kolejnych latach liczba kontroli spadała odpowiednio z 27 000 w 2017 roku, przez 23 000 w 2018 roku, do 20 000 w 2019 roku. Bazując jedynie na powyższej statystyce, można odnieść wrażenie, że fiskus odpuścił podatnikom i kontroluje ich rzadziej. Niestety nie jest to prawda. Skarbówka dzięki wykorzystaniu analizy danych płynących z plików JPK może łatwiej typować podmioty do weryfikacji, zastępując tradycyjne kontrole podatkowe czynnościami sprawdzającymi.