102

Poznaj już dziś 22 ważne zmiany w VAT

W dniu 16 listopada 2016 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o VAT, która ma na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, czy wprowadzone zmiany dotyczą także Twojej firmy.

101

Pamiętaj, że wyniki inwentaryzacji towarów mają wpływ na rozliczenie VAT

Z końcem roku przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Dokonane w jej ramach ustalenia mogą wywoływać ważne skutki podatkowe – w tym także na gruncie przepisów ustawy o VAT. Sprawdź jakie.

100

Sprawdź, jakie błędy w fakturach pozwalają na odliczenie VAT

Otrzymywanie błędnie wystawionych faktur jest w obrocie gospodarczym bardzo powszechnym zjawiskiem. Stajesz wówczas przed dylematem, czy takie obarczone wadami dokumenty mogą być podstawą do odliczenia wynikającego z nich VAT naliczonego. Aby uniknąć sporu z fiskusem, musisz trafnie ocenić istotę wykrytego błędu.

99

Jak bronić się przed wykreśleniem z rejestru podatników

Pod koniec roku urzędy skarbowe analizują i aktualizują swoje ewidencje – w tym także rejestr czynnych podatników VAT. Wykreślenie z niego może mieć dla Ciebie negatywne skutki podatkowe. Możesz jednak bronić się przed taką decyzją. Poznaj szczegóły.

98

Dowiedz się, jak reguły INCOTERMS wpływają na obowiązek podatkowy

Księgowi mają kłopoty z rozliczaniem VAT w transakcjach transgranicznych. W tym artykule nasz ekspert wyjaśnił skutki, jakie dla krajowego VAT ma zawieranie umów z zastosowaniem reguł INCOTERMS. Poznaj szczegóły.

97

Sprawdź, kiedy fiskus może uruchomić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

Już raz TK zarzucił przepisom wprowadzającym klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, że nie spełniały konstytucyjnych standardów przyzwoitej legislacji. Obowiązujące od 15 lipca 2016 r. nowe przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają być – przynajmniej w założeniu – pozbawione tych wad. Zobacz, kiedy będą one miały zastosowanie w praktyce.

SVA 30

Sprawdź, czy Twoje ewidencje są prawidłowe

Abyś mógł prawidłowo wypełnić deklarację i obliczyć należny/naliczony VAT – musisz prowadzić bezbłędną ewidencję zakupów i sprzedaży. Każda pomyłka w tym dokumencie skutkuje rozliczeniem podatku w błędnej wysokości.

96

Poznaj odpowiedź na 16 ważnych pytań dotyczących JPK

Od 1 stycznia 2017 r. kolejna grupa podatników musi składać JPK. Plik ten zobowiązane podmioty muszą składać za okresy miesięczne do 25. dnia kolejnego miesiąca niezależnie od tego, czy rozliczają VAT miesięcznie czy kwartalnie. 

95

Sprawdź, jak rozliczyć zakup samochodu w innym kraju UE

Skutki podatkowe zakupu samochodu w innym kraju UE zależą m.in. od celu zakupu, stanu pojazdu, a także od statusu sprzedawcy i nabywcy. W zależności od tych czynników, taka transakcja jest rozliczana na różne sposoby.

94

Poznaj swoje obowiązki związane z likwidacją spółki cywilnej

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej skutkuje wieloma dodatkowymi obowiązkami – w tym także związanymi z rozliczeniem VAT. Z tego artykułu dowiesz się, jak poprawnie sprostać im bez ryzyka popełnienia błędu.

93

Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT

Jako czynny podatnik VAT możesz odliczać podatek naliczony. Jednak czasami prawo to może ulec ograniczeniu czy nawet wyłączeniu. Poznaj sytuacje, w których próba odliczenia VAT może skończyć się katastrofą.

92

Poznaj praktyczne sposoby rozliczania importu towarów

Przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Pojęcie importu towarów nie obejmuje natomiast przywozu do kraju towarów z terytorium krajów UE, które to zdarzenie w zależności od okoliczności kwalifikowane jest bądź jako WNT lub niekiedy jako zakup krajowy.

91

Odszkodowania i kary umowne w VAT

W praktyce przedsiębiorcy często otrzymują bądź wypłacają odszkodowania umowne za niewłaściwe wywiązanie się z zawartej umowy. Tego typu czynności wywołują ważne skutki podatkowe zarówno po stronie płacącego, jak i otrzymującego taką należność.

90

Podatnicy mają kłopoty z ustalaniem miejsca świadczenia usługi

Miejsce opodatkowania VAT świadczenia usług w międzynarodowym obrocie profesjonalnym (B2B) zasadniczo znajduje się w kraju siedziby usługobiorcy. Sprawa komplikuje się jednak, gdy pojawiają się wątpliwości co do tego, czy usługobiorca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności oraz czy to stałe miejsce prowadzenia działalności powinno wyznaczać kraj opodatkowania usług.

89

Nowe zasady korygowania deklaracji w 2016 roku

Przedsiębiorcy oraz rozliczający ich księgowi często popełniają błędy w dokumentach składanych do urzędów skarbowych oraz innych organów podatkowych. Ich poprawianie odbywa się według określonych przepisami procedur. Obowiązujące w tym zakresie przepisy z początkiem roku uległy znaczącej modyfikacji.

88

Nowa ustawa o VAT wejdzie w życie w trakcie 2016 roku

Nowy rok przyniesie podatnikom rewolucję podatkową. Zmiany szykują się zarówno w ustawie o VAT, jak i w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Tego, jakie będą praktyczne skutki tych rozwiązań, nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć. Miejmy zatem nadzieję, że ustawodawca wprowadzi znaczne vacatio legis, czym da nam wszystkim czas na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.