118

Już dziś przygotuj się do stosowania przepisów o podzielonej płatności

Nowe regulacje ustawy o VAT wprowadzają do ustawy tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Polega ona na tym, że nabywca płacąc za towar lub usługę dokonuje płatności w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT.  Według najnowszych informacji zmiany te mają zostać odłożone do 1 lipca 2018 r., gdyż banki mają problem z dostosowaniem się do nowych wymogów. 

117

Czy najnowszy wyrok TSUE zmieni zasady rozliczania VAT od leasingu

Zarówno podatki dochodowe jak i VAT wyróżniają dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Ten pierwszy jest uważany za usługę i służy raczej używaniu pojazdu, a nie jego zakupowi (choć tego nie wyklucza), a drugi klasyfikowany jest jako dostawa towaru i ekonomicznie zbliża się do kredytu (choć oczywiście przeniesienie własności następuje dopiero po zakończeniu umowy leasingu). Dla VAT jednak dostawa towaru ma miejsce na początku realizacji tej umowy. Najnowszy wyrok TSUE może zmienić ten stan rzeczy.

116

Poznaj już dziś rewolucyjne zmiany w kasach fiskalnych

W ramach uszczelniania systemu podatkowego ministerstwo finansów planuje dalsze zdecydowane kroki. Tym razem przedsiębiorców czeka rewolucja w stosowaniu kas fiskalnych. Dotychczasowe urządzenia trzeba będzie zastąpić nowymi kasami online, które dane o sprzedaży samoczynnie będą przekazywać fiskusowi.

115

Poznaj już dziś nowy mechanizm podzielonej płatności w VAT

Poprawiona wersja nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że nowe przepisy o podzielonej płatności wejdą w życie później niż zakładano. Mają bowiem zacząć obowiązywać nie od 1 stycznia 2018 r., lecz trzy miesiące później. Będą też bardziej korzystne dla podatników. Już dziś poznaj szczegóły nowych rozwiązań. 

114

Sprawdź, czy można odliczyć VAT z faktury od firmy wykreślonej z rejestru VAT

Jeżeli dojdzie do skreślenia firmy z rejestru czynnych podatników VAT, to skutki podatkowe tego zdarzenia mogą okazać się dotkliwe również dla innych podmiotów. Wiele organów podatkowych kwestionuje bowiem w takich przypadkach prawo jej kontrahentów do odliczenia VAT od dokonanych przez nich zakupów. Według sądów takie praktyki nie mają jednak oparcia w obowiązującym prawie.

113

Jakie błędy w rozliczaniu VAT popełniają księgowi w 2017 roku

Nie od dziś wiadomo, że posiadanie statusu podatnika VAT w Polsce, jest podobne do bycia saperem i chodzenia po polu minowym. W temacie miesiąca przedstawiamy i analizujemy najczęściej popełniana przez księgowych błędy, jakie pojawiają się przy rozliczaniu tego podatku.

112

Sprawdź, jak rozliczać VAT w mobilnej gastronomii

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się dania i inne produkty oferowane z mobilnych punktów gastronomicznych. Przedsiębiorcy chętnie wykorzystują je zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Powinni oni pamiętać o tym, że rozliczanie takiej sprzedaży pod kątem VAT może się odbywać na nieco innych zasadach niż te, które obowiązują np. restauratorów.

111

Jak bezbłędnie refakturować koszty mediów na najemcę

Częstą praktyką spotykaną w obrocie gospodarczym jest to, że jeden podmiot dokonuje przeniesienia poniesionych przez siebie (we własnym imieniu) kosztów na podmiot rzeczywiście wykorzystujący daną usługę. Refakturowanie – bo o nim mowa – może być wykorzystane w sytuacji, gdy strony łączy umowa określająca sprzedaż o charakterze zasadniczym.

110

13 szczególnie kłopotliwych przypadków z odliczaniem VAT naliczonego

Podatek od towarów i usług jest najbardziej „dochodową” daniną w całym systemie podatkowym. Dlatego też organy podatkowe robią co mogą, aby zobowiązanie podatkowe w tym podatku było jak najwyższe. A to oznacza, że każdej złotówce podatku naliczonego przyglądają się bardzo starannie. Od początku roku trwają wzmożone kontrole przedsiębiorców. Organy skarbowe w 90% kontroli u podatników sprawdzają poprawność odliczonego podatku. Warto więc wiedzieć, z czym nawet doświadczeni księgowi mają kłopoty. 

109

Sprawdź, czy wakacyjny wyjazd firmowym autem wpływa na rozliczenia VAT

W okresie wakacyjnym wielu przedsiębiorców robi sobie przerwę w działalności gospodarczej i udaje się na zasłużony wypoczynek. Jeżeli wyjazd na wczasy odbywa się samochodem, który służy podatnikowi również do celów związanych z tą działalnością, może to powodować skutki w VAT. Dowiedz się dlaczego.

108

Uwaga: ustawa o KAS wprowadziła nowe uprawnienia kontrolne

W dniu 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzająca daleko posuniętą reorganizację administracji fiskalnej. Nastąpiło to w dużej mierze poprzez rezygnację z odrębności kontroli skarbowej i likwidacji urzędów kontroli skarbowej.

106

Sprawdź, jak rozliczać VAT usługach budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia

 Przepisy wprowadzające odwrotne obciążenie dla wybranych usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawców weszły w życie z początkiem 2017 roku. Już wcześniej, bo na etapie projektu wzbudziły dużo wątpliwości interpretacyjnych. Wynikają one m.in. z tego, że regulacje te są dosyć ogólne, gdyż część z nich wynika z przepisów dotyczących innych świadczeń objętych odwrotnym obciążeniem.

107

10 najczęstszych błędów popełnianych przy ustalaniu podstawy opodatkowania w VAT

 Podstawa opodatkowania jest jednym z dwóch czynników, od których zależy wysokość należnej fiskusowi daniny. Drugim jest oczywiście stawka podatku. Powoduje to, że błędy w ustalaniu podstawy opodatkowania rzutują na wysokość podatku do zapłaty. W tym artykule wskazujemy i omawiamy najczęściej pojawiające się problemy związane z ustalaniem podstawy opodatkowania w VAT. Sprawdź szczegóły i nie popełnij błędu.  1.     Błędne ujęcie kosztów wysyłki towarów

105

Uważaj – już obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT

Obowiązujące od początku roku zmiany w ustawie o VAT już wywołują wątpliwości interpretacyjne. Zrozumienie nowych regulacji jest niezwykle istotne, gdyż fiskus już rozpoczął kontrole w tym zakresie. W tym artykule znajdziesz drugą część kompleksowego omówienia zmian w VAT, jakie weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

104

Uważaj – już obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT

Musisz pamiętać, że zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. zostały wprowadzone nie przez jedną nowelizację, a przez przepisy trzech różnych ustaw. Powoduje to, że odszukanie i prawidłowe stosowanie nowych regulacji jest utrudnione. W tym artykule znajdziesz pierwszą część kompleksowego omówienia zmian w VAT. 

103

Poznaj najważniejsze zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacja ustawy o VAT przewiduje wiele nowych i ciekawych rozwiązań. Ma ona w założeniu poprawić ściągalność podatku, poprzez nowe skuteczniejsze metody walki z wyłudzaniem VAT. Dlatego też, biorąc pod uwagę wprowadzone regulacje, jeszcze ważniejsze niż dotychczas jest prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług.