132

Sprawdź, kiedy możesz bezpiecznie refakturować usługi

W celu obciążania kontrahentów różnego rodzaju kosztami, podatnicy wciąż najchętniej wystawiają tzw. refaktury. Nie zawsze jest to jednak prawidłowe rozwiązanie. Sprawdź, kiedy nie możesz zastosować takiej formy rozliczeń z kontrahentem. 

131

Uwaga na problemy z kwalifikacją wykonywanych czynności dla potrzeb VAT

Kwestia uznania danej czynności za dostawę towarów lub świadczenie usług, na pierwszy rzut oka nie budzi wątpliwości. Istnieją jednak sytuacje, kiedy kwalifikacja wykonywanych czynności jest trudna, a konsekwencje potencjalnej pomyłki – bardzo kosztowne. Dowiedz się, kiedy mamy do czynienia z takim przypadkiem.

130

Sprawdź, jak poprawnie odliczyć VAT od WNT, importu usług i krajowego odwrotnego obciążenia

Przywilejem podatnika VAT czynnego, jest prawo do obniżenia daniny o podatek należny w poprzedniej fazie obrotu. Przy „zwykłych” krajowych zakupach jest to w miarę proste. Problemy pojawiają się natomiast przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych, imporcie usług czy odwrotnym obciążeniu, gdzie konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Sprawdź, jak odliczać VAT w takich sytuacjach.

129

Ciemne strony split payment. Sprawdź, jakie są praktyczne zagrożenia przy tej metodzie rozliczeń

W dniu 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności. Po kwartale obowiązywania nowych regulacji już wiadomo, jakie praktyczne zagrożenia dla przedsiębiorców niesie nowy sposób płatności za faktury. 

128

Uwaga na problemy z rozliczaniem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Chociaż „instytucja” sprzedaży wysyłkowej funkcjonuje w ustawie o VAT od początku jej przyjęcia (od 2004 roku), to jednak przez dłuższy czas były to regulacje wykorzystywane sporadycznie (w makro skali). Zmieniło się to wraz z rozwojem sprzedaży telefonicznej i internetowej. Dziś taka forma dokonywania transakcji jest w niektórych branżach wiodąca. Jednak księgowi mają problemy z prawidłowym stosowaniem tych przepisów. 

127

Sprawdź, jak prawidłowo zdefiniować pojęcie dostawy towarów w VAT

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. W konsekwencji to właśnie prawidłowe zdefiniowanie tego pojęcia jest kluczowe dla bezbłędnego rozliczenia (bądź nie) podatku od towarów i usług. Trzeba bowiem pamiętać, że dostawą towarów są także inne – niż tylko klasyczna sprzedaż – czynności.  

126

Poznaj szczegóły przepisów o podzielonej płatności w VAT

Mechanizm split payment umożliwia nabywcom towarów i usług wpłacanie części zapłaty odpowiadającej kwocie VAT na specjalny rachunek sprzedawcy. Tymi środkami sprzedawca może dysponować tylko w ograniczony sposób. Ma to zapobiegać wyłudzeniom VAT. Jednak ze stosowaniem tej metody wiążą się liczne praktyczne trudności i wątpliwości.   

125

Jakie są praktyczne konsekwencje wprowadzenia mechanizmu split payment

Po wielokrotnym odsuwaniu terminu wejścia w życie przepisów o podzielonej płatności, wreszcie 1 lipca 2018 r. weszły one w życie. Daje to możliwość zarówno przedstawianie ich ostatecznego kształtu, jak i wstępnej oceny konsekwencji ich wprowadzenia.

124

Uwaga: Zmiany w VAT coraz bliżej

Zdecydowana większość nowych regulacji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2018 r. To oczywiście nie jedyne zmiany, jakie czekają podatników. Kolejne wejdą w życie już w październiku 2018 roku i styczniu 2019 roku. Już dziś sprawdź, co się zmieni.   

123

Sprawdź, czy zawsze masz obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub prawna czy jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku – jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis ten określa swoistą sankcję dla podmiotów wystawiających faktury. Jednak nie do wszystkich wystawionych faktur ma ona bezwzględnie zastosowanie.

122

Przygotuj się na kolejną dużą nowelizację ustawy o VAT!

W dniu 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy o podzielonej płatności. Jednak to nie wszystko. Ustawodawca pracuje nad kolejną dużą nowelizacją ustawy o VAT. Ma ona wejść w życie w tym samym co split payment terminie. Zmian jest bardzo dużo i dotyczą one w zasadzie wszystkich podatników.

120

Uwaga: decyzja wymiarowa nie może być pusta

W dniu 18 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy wyrok (sygn. akt I FSK 352/16), który odbił się szerokim echem w mediach. Doś powiedzieć, że pełnomocnikiem podatnika był sam prof. Witold Modzelewski. I chociaż do dnia dzisiejszego nie ukazało się pisemne uzasadnienie tego orzeczenia – to na łamach naszego magazynu ekspert z kancelarii prowadzącej sprawę, odniósł się do medialnych publikacji i komentarzy.

119

Uwaga: to jeszcze nie koniec zmian w VAT na 2018 rok

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną nowelizację przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Celem jest jeszcze większe uszczelnienie systemu podatkowego. Sprawdź szczegóły.