Zatrzymanie kaucji z tytułu odszkodowania nie podlega VAT

Pytanie: Podatnik wynajmował lokal biurowy. W umowie zawarte było postanowienie, że „najemca wpłaca kaucję w wysokości 3.000 zł. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenie wszelkich należności finansowych”. Takie zniszczenia wystąpiły i kaucja została przeznaczona na ich rozliczenie. Czy w takim przypadku należy wystawić fakturę VAT, czy notę księgową? Jedna i druga firma jest vatowcem.

Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników podlega VAT

Pytanie: Zakup okularów korekcyjnych (w lutym, marcu i maju) dla pracowników został udokumentowany fakturami wystawionymi na firmę, jako pracodawcę. Z faktury tej jednostka odlicza VAT naliczony w proporcji do kwoty refundowanej przez pracodawcę. Czy w tym przypadku należy naliczyć VAT od przekazania okularów pracownikowi?

Wywóz towarów z kraju jest niezbędny do uznania sprzedaży za WDT

Pytanie: Spółka sprzedała towar odbiorcy z Niemiec. Dostawa ta stanowiła wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). Kontrahent zareklamował towar, w związku z czym wystawiliśmy fakturę korygującą. Na towar z reklamacji znaleźliśmy innego odbiorcę też z Niemiec. Podatnik wystawił na nowego odbiorcę fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Towar zareklamowany nie wrócił do kraju. Nie ma więc potwierdzenia wywozu. Czy można uznać tę sprzedaż za WDT?

Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości nie musi podlegać VAT

Pytanie: Czy wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za okres trzech lat jest objęte VAT?

Wymiana uszkodzonego towaru nie podlega VAT

Pytanie: Firma produkuje towary gastronomiczne, które dostarcza do sieci handlowych, hurtowni oraz punktów sprzedaży detalicznej. Zgodnie z przyjętymi procedurami dąży do ograniczenia do minimum przypadków, w których na szwank narażona zostaje reputacja i dobre imię firmy. Podczas prowadzanych kontroli podatnik zbiera niepełnowartościowe produkty (uszkodzone opakowania), a na ich miejsce wstawia pozbawione wszelkich wad nowe produkty. Czy powyższa czynność faktyczna zastąpienia produktów jest odrębną transakcją podlegającą opodatkowaniu VAT?

Wykonanie usług elektronicznych na rzecz podmiotu z USA nie podlega VAT

Pytanie: W ramach działalności firma prowadzi usługi informatyczne które sprzedaje do USA. Czy powinna rozliczyć tę sprzedaż w VAT?

W 2013 roku najwięcej kontroli skarbowych będzie dotyczyło VAT

Resort finansów po analizie realizacji zadań przez urząd kontroli skarbowej określonych na lata 2011–2012 uznał, że wytyczone cele były zasadne i wymagają realizacji także w bieżącym roku.

Usługi ksero świadczone przez bibliotekę ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy

Pytanie: W bibliotece prowadzone są usługi ksero dla osób fizycznych. Nie wszyscy klienci żądają rachunku. Czy pozostałą sprzedaż trzeba rejestrować za pomocą kasy, czy zrobić ogólną wpłatę np. na KP? Taka sama sytuacja występuje przy wpłacie za zajęcia, które prowadzone są przez ośrodek kultury. Instruktor pobiera wpłaty, robi listę, na której każdy uczestnik zajęć się podpisuje, i wpłaca zebraną sumę na KP. Czy jest to prawidłowe?

Usługi budowlane w UE dla polskiego podwykonawcy, oznaczają konieczność zapłaty VAT

Pytanie: Podatnik opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu i nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Wykonuje usługi budowlane na nieruchomościach położonych w Niemczech. Nabywcą tych usług jest firma polska (podwykonawca), której mój klient wystawia rachunki. Firma nie ma innych obrotów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Usługi świadczone są dla głównego odbiorcy, który prowadzi firmę w Niemczech i jest tam podatnikiem z tytułu VAT. Czy w takim razie podatnik nie musi rozliczać VAT, gdyż końcowy odbiorca rozlicza go w Niemczech?