Zakup usługi z USA trzeba rozliczyć w ramach odwróconego mechanizmu poboru

Pytanie:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kręci film rysunkowy. Na potrzeby produkcji kupiła w sklepie internetowym, mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dźwięki. Jak rozliczyć faktury wystawione przez firmę z USA oraz czy należy doliczyć VAT do tych zakupów?

Wynajem pokoi turystom jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT

Pytanie: Podmiot prowadzi gospodarstwo rolne, nie jestem podatnikiem VAT. Wynajmuje 5 pokoi dla turystów. W sezonie nadleśnictwo wynajmuje u niego noclegi dla myśliwych z Francji i Niemiec, którzy przyjeżdżają na polowania. Czy może wystawić rachunek na nadleśnictwo, czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia z działalnością gospodarczą?

Wykonanie usług transportowych poza granicami kraju nie podlega VAT w Polsce

Pytanie: Podatnik prowadzi firmę świadczącą usługi transportowe. Wystawia faktury na firmę z niemieckim numerem VAT. W rubryce zostawia puste miejsce, a na fakturze umieszcza informację: „odwrotne obciążenie”. Czy do rozliczania VAT z takim kontrahentem mają zastosowanie przepisy o rozliczaniu VAT 30 dni po wykonaniu usługi?

Warunkiem do zastosowania 5% stawki VAT na książki jest posiadanie symbolu ISBN

Pytanie: W strukturach uczelni jest jednostka, która prowadzi naukę języka polskiego dla obcokrajowców i nie tylko. Są to również firmy polskie z zewnątrz albo inne uczelnie. Jednostka ta nie jest odrębnym podmiotem, tylko działa w ramach naszej uczelni. Ostatnio podmiot sprzedaje skrypty – podręczniki do nauki języka polskiego, które zostały wydane w ramach tej jednostki. Skrypty mają być sprzedane jednostce z zewnątrz. Nie posiadają numeru ISBN. Jaką stawkę VAT trzeba zastosować przy sprzedaży tych skryptów? Czy ma znaczenie podmiot nabywający? Jeśli tak, to czy jest jakaś różnica, jeśli skrypty sprzedane są szkole prywatnej?

Usługi kursów TAXI są zwolnione z VAT

Pytanie: Podatnik prowadzi kursy prawa jazdy. Pojawiła się nowa kategoria AM – SKUTER. Jaka jest stawka VAT na sprzedaż takiego kursu? A jaka na kurs TAXI?

Usługi administracyjne związane z kształceniem są zwolnione od VAT

Pytanie: Pomiędzy uniwersytetem a inną uczelnią zawarta została umowa o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. W umowie określono kwotę, jaką uczelnia ma zapłacić za procedurę administracyjną mającą na celu uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Na tę kwotę jest wystawiana faktura. Czy usługa świadczona przez uniwersytet na rzecz innej uczelni jest zwolniona od VAT? Do której grupy zaliczyć taką usługę w celu zastosowania odpowiedniego kodu na fakturze? Czy będą to usługi edukacyjne?

Termin płatności ustalony między stronami wpływa na powstanie obowiązku podatkowego

Pytanie: W szkole będącej podatnikiem VAT działa internat ze stołówką. Z posiłków mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły oraz pracownicy. Warunkiem jest zapłata z góry na początku każdego miesiąca. Te wpłaty są ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Cześć posiłków dla najbiedniejszych jest refundowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) po wystawieniu faktury. Zgodnie z ustawą o VAT fakturę należy wystawić po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru. Oznacza to, że faktura dla OPS za posiłki np. z kwietnia powinna być wystawiana najwcześniej 30 kwietnia. Zapłata nastąpi, więc w miesiącu następnym. W konsekwencji w trakcie miesiąca uczniowie z refundacją spożywają posiłki za darmo. Na koniec miesiąca brakuję nam środków na zakup artykułów spożywczych dla wszystkich żywionych. Problem jest dosyć poważny, bowiem obecnie z posiłków refundowanych korzysta 50 uczniów na 120 żywionych. Jak należy rozliczyć taką sytuację?

Sprzedaż muzyki w formie cyfrowej podlega ewidencjonowaniu na kasie

Pytanie: W związku z planem rozpoczęcia dystrybucji cyfrowej (sprzedaż muzyki, gier, filmów itp. bez fizycznego nośnika, w formie pliku pobieranego z serwisu www) spółka zastanawia się nad prawidłowym dokumentowaniem takiej sprzedaży dla osób fizycznych i firm. Czy może nie dostarczać paragonu do klienta w postaci papierowej i czy może zastąpić go fakturą w postaci elektronicznej, np. w postaci PDF? Czy musi ewidencjonować taką sprzedaż na kasie fiskalnej?

Sprzedaż infrastruktury wodociągowej podlega 23% stawce VAT

Pytanie: Podatnik wybudował sieć wodociągową (budowla), obsługującą wybudowane również przez niego domki jednorodzinne. Obecnie na podstawie zawartej umowy sprzedaży (odpłatnego przekazania) pomiędzy nim a spółką wodociągową została wystawiona faktura z 23% VAT. Czy jest to stawka prawidłowa?