Zwrot pieniędzy za wykonaną usługę nie wymaga faktury korygującej     

Pytanie: Spółka wystawiła fakturę w związku z partycypacją w kosztach remontu lokalu, który kontrahent zamierzał od niej wynająć. Firma za tę fakturę zapłaciła, jednak właściciel rozchorował się i najem nie doszedł do skutku. Pomieszczenie zostało wynajęte innemu najemcy. Teraz spółka chce zwrócić pieniądze, ale firma nie prowadzi już działalności. Czy w takiej sytuacji można wystawić fakturę korygującą i tym samym odzyskać VAT?

Zbycie udziałów w spółce może być uznane za działalność gospodarczą

Właściciel spółki kapitałowej może sprzedać posiadane udziały. Czynność taka może być zarówno wyłączona z zakresu opodatkowania VAT, jak i przedmiotowo zwolniona z podatku.

Zabiegi chirurgiczne o charakterze estetycznym nie zawsze podlegają opodatkowaniu

Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej. Jednak w niektórych przypadkach może nim zostać objęty także zabieg estetyczny. Nastąpi to w sytuacji, gdy operacja taka będzie konieczna w celu ochrony zdrowia psychicznego pacjenta. Takie wnioski płyną z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21 marca 2013 r. w sprawie (PFC Clinic) o sygn. akt C‑91/12.

W VAT-7 trzeba wskazać tylko podatek naliczony podlegający odliczeniu przy nabyciu auta

Pytanie: Przedsiębiorca kupił auto do firmy. Wartość samochodu netto wynosi 120.000 zł. Czy w deklaracji VAT-7 trzeba wykazać (w pozycji 49) kwotę 120.000 zł, a w pozycji 50 kwotę 6.000 zł?

Wypis z ewidencji gruntów i budynków nie jest podstawą do zastosowania zwolnienia z VAT

Aby możliwe było zastosowanie zwolnienie z VAT, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy się kierować danymi z ewidencji gruntów i budynków – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej (nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639).

Wynajem domków letniskowych nie wymaga posiadania kasy fiskalnej   

Pytanie: Główną działalnością podatnika jest handel hurtowy. Oprócz tego w ramach działalności wynajmuje domki letniskowe w innym miejscu niż główna siedziba firmy. Czy w obu miejscach trzeba zainstalować kasę fiskalną? W okresie zimowym podatnik otrzymuje zaliczki na poczet przyszłego wynajmu. Czy może wydrukować paragon z kasy fiskalnej z głównego miejsca jego działalności?

Usługi finansowe są zwolnione z obowiązku ewidencji na kasie 

Pytanie: Czy aktualne jest nadal zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej usług finansowych i prawniczych, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u? Czy to prawda, że aby być zwolnionym, należy spełnić warunek, tj. z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła? Jeżeli podatnik umówi się z klientami, że nie będą płacić za jego usługi gotówką, to czy nie będzie musiał posiadać kasy?

Usługa konsultingowa na rzecz firmy brytyjskiej nie podlega opodatkowaniu VAT   

Pytanie: Podatnik podpisał umowę na usługi konsultingowe z firmą brytyjską, która ma z podpisaną umowę z firmą polską na takie same usługi. Za wykonaną pracę firma otrzymuje wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej na kontrahenta brytyjskiego. Jak powinna być wystawiona taka faktura? Jakie powinna zawierać elementy? Czy wylicza się tutaj różnice kursowe?

Ulga na złe długi dotyczy wyłącznie rozliczeń z zakresu VAT

Pytanie: Spółka posiada nieopłacone zaległości od odbiorcy z kwietnia 2012 roku i ze stycznia 2013 roku. Jak skorzystać z ulgi na złe długi? Czy trzeba zawiadamiać dłużnika o tym fakcie? Jak to zgłosić w urzędzie skarbowym? Czy ulga na złe długi dotyczy VAT i podatku dochodowego? Jak uznać zaległości za nieściągalne?