Zwrot towaru w ramach reklamacji nie wymaga skorygowania rozliczeń

Pytanie: Spółka zaimportowała towar z Turcji. Został odprawiony w Polsce. Na podstawie dokumentu SAD zostały opłacone należności celne (w tym VAT, który został odliczony). Po sprawdzeniu otrzymanego towaru stwierdzono niezgodność jego jakości z zamówieniem i złożono reklamację. Ostatecznie podjęto decyzję o zwrocie towaru dostawcy. Spółka otrzymała korektę do pierwotnej faktury i zwróciła towar w procedurze celnej. Czy zwrot ten należy wykazać w deklaracji VAT-7 oraz czy przysługujące odliczenie VAT od zaimportowanego towaru trzeba skorygować?

Zawieszenie działalności nie wymaga zwrotu ulgi na kasę rejestrującą                                                        

Wstrzymanie na pewien czas prowadzenia biznesu nie skutkuje obowiązkiem odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy w obecności serwisanta. Przedsiębiorca nie musi też zwracać ulgi na zakup kasy. Będzie to jednak musiał zrobić, jeśli zakończy działalność po mniej niż 3 latach. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP1/443-135/13/TS.

W trakcie kontroli podatkowej nie można skorygować rozliczeń                                                                  

Złożenie korekty w czasie trwającego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej jest nieskuteczne. Taka deklaracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych. W konsekwencji obowiązuje poprzednio złożona deklaracja i wynikająca z niej kwota podatku do zapłaty.

Wynajem pokoi w pensjonacie w Zanzibarze nie podlega VAT

Pytanie: Polska firma wynajmuje pokoje na rzecz pensjonatu w Zanzibarze. Sprzedaż usługi prowadzi dla osób fizycznych – głównie Polaków, ale także obcokrajowców. Jak opodatkować tę usługę? Czy miejsce świadczenia takiej usługi to Polska i stawka wynosi 7%, czy miejsce świadczenia to Zanzibar i w Polsce taka usługa nie podlega opodatkowaniu?

VAT na usługi budowlane zależy od obiektu, na którym są wykonywane

Polski przedsiębiorca wykonujący usługi remontowo-budowlane w innym kraju nie ma obowiązku wykazywania tej transakcji w informacji podsumowującej. Decyduje o tym miejsce świadczenia ustalane na podstawie przepisów szczególnych.

Usługi wynajmu apartamentu do podnajmu gościom podlegają 23% stawce VAT

Pytanie: Przedsiębiorca jest właścicielem apartamentu wypoczynkowego w Zakopanem. Apartament ten przeznaczony jest do krótkoterminowego wynajmu w celach wypoczynkowych (został wprowadzony do działalności gospodarczej przedsiębiorcy jako środek trwały). Obsługą apartamentu (w tym marketingiem, obsługą sprzedażową, sprzątaniem itd.) zajmuje się zewnętrzna firma (pośrednik). Na mocy umowy z przedsiębiorcą pośrednik zarządza wynajmem apartamentu i dokonuje sprzedaży pobytów (tj. fakturuje gości apartamentu). Na koniec miesiąca rozlicza wynajem, tj. przedstawia terminy wynajmów, kwoty sprzedaży brutto oraz swoje koszty pośrednictwa (tj. koszt sprzątania apartamentu, marketingu i prowizji od sprzedaży). Pośrednik wystawia swoją fakturę na przedsiębiorcę na koszty własne (prowizja, koszty reklamy, sprzątanie), od których nalicza VAT w stawce 23%. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT na pośrednika za wynajem apartamentu na całkowitą (w skali miesiąca) kwotę brutto sprzedaży (tj. przychód brutto ze sprzedaży = wartość brutto faktury). Jaką stawkę VAT należy stosować dla takiej transakcji? Według jakiej stawki należy obliczyć podatek od kwoty brutto sprzedaży? Czy można zastosować 8% stawkę VAT, jak przy usłudze krótkotrwałego zakwaterowania? Jaki symbol PKWiU odpowiada temu typowi transakcji? Umowa z pośrednikiem jest bezterminowa, świadczenie usług przez pośrednika ma charakter ciągły.

Termin odliczenia VAT wskazuje powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy                                                  

Nawet jeśli z faktury wynika, że należność za całą dostawę kompleksową będzie płacona w ratach, to podatnik i tak może odliczyć VAT jednorazowo w miesiącu jej otrzymania. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 26 czerwca 2013 r. (sygn. akt III SA/Gl 814/13).

Sprzedaż za złotówkę jest opodatkowana                                                                                      

Spółka sprzedająca swoim pracownikom opcję musi rozliczyć VAT. Czynność ta jest świadczeniem usługi obejmującej prawo majątkowe. Takie wnioski płyną z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 9 lipca 2013 r. (sygn. akt I SA/Rz 380/13).

Sprzedaż samochodów otrzymanych w spadku nie jest działalnością gospodarczą                                                 

Osoba sprzedająca jednorazowo elementy masy spadkowej nie jest podatnikiem VAT. W konsekwencji transakcja taka leży poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zaprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2013 r. (nr ITPP2/443-285/13/AK).