Zmiany w ustawie o VAT nie wpłynęły na zasady ewidencji leasingu operacyjnego

Opłata wstępna powinna obciążać wynik finansowy równomiernie w poszczególnych latach trwania leasingu. W praktyce wymaga to ujęcia opłaty jako czynnego rozliczenia międzyokresowego kosztów i rozliczania jej w czasie.

Wycofanie firmowego samochodu ze środków trwałych nie zawsze jest opodatkowane

Pytanie: Podatnik ma samochód osobowy typu van, zakupiony na umowę kupna-sprzedaży (czyli zakup bez VAT) wprowadzony do środków trwałych. Obecnie chce go sprzedać. Czy sprzedaż auta ma być z VAT, czy można go sprzedać na umowę bez podatku? Czy można go wycofać z ewidencji środków trwałych (jest już zamortyzowany) oraz czy później można go sprzedać na umowę kupna-sprzedaży już jako samochód niefirmowy?

W 2015 roku zmienią się zasady rozliczania usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych

Planowane zmiany mają w założeniu ukrócić nieuczciwą konkurencję. Po ich wprowadzeniu przedsiębiorcom nie będzie się już opłacało zakładanie siedziby w krajach z niższym VAT. Sprzedawcy m.in. usług elektronicznych dla konsumentów z innych krajów UE będą płacili podatek według zasad obowiązujących w krajach klientów.

Usługa gastronomiczna jest opodatkowana stawką 8%

Pytanie: Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. Świadczy przede wszystkim usługi kateringowe w ośrodku pomocy społecznej. Jaką stawkę VAT powinien zastosować dla kateringu, a jaką dla usług wykonywanych w miejscu sprzedaży?

Unia wprowadziła e-faktury w zamówieniach publicznych

Parlament Europejski i Rada UE przyjęły 27 maja 2014 r. dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). W konsekwencji we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych będzie realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

Sprzedaż starego budynku jest zwolniona z podatku

Pytanie: Spółdzielnia zamierza sprzedać budynek gospodarczy (magazyn) przyjęty do użytkowania jeszcze w 1968 roku. Od wielu lat budynek jest wydzierżawiany. Czy taka transakcja będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

Rozwiązania ułatwiające zwalczanie oszustw w VAT muszą być szybciej wprowadzane

Organy kontroli skarbowej oraz organy podatkowe nie przeciwdziałały wystarczająco skutecznie oszustwom w VAT– uważa Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola wykazała, że w pierwszym półroczu 2013 roku odzyskano jedynie 26,5% kwoty zaniżeń VAT.

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej zależy od kolejności podatnika w łańcuchu dostaw

Pytanie: W jaki sposób polski podatnik powinien wykazać transakcję w deklaracji VAT-UE, w sytuacji gdy nabywa towar od podmiotu ze Słowacji, ale towar jest bezpośrednio dostarczany od firmy z Anglii, który w ramach tych transakcji jest dostawcą dla podmiotu ze Słowacji?

Rodzaj podatku płaconego przy zakupie auta zależy od objęcia tej sprzedaży VAT

Zakup samochodu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zapłaty VAT lub PCC. O tym, który podatek należy rozliczyć, decyduje zastosowanie (bądź nie) zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Przy działalności sezonowej łatwo stracić zwolnienie z obowiązku posiadania kasy

Jeśli obrót z wynajmu domków letniskowym w okresie letnim przekroczy ustawowy limit – przedsiębiorca musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.