Nowa ustawa o VAT wejdzie w życie w trakcie 2016 roku

Nowy rok przyniesie podatnikom rewolucję podatkową. Zmiany szykują się zarówno w ustawie o VAT, jak i w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Tego, jakie będą praktyczne skutki tych rozwiązań, nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć. Miejmy zatem nadzieję, że ustawodawca wprowadzi znaczne vacatio legis, czym da nam wszystkim czas na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

Porady ekspertów

Wynajem sali na szkolenia dla pracowników z 23% stawką VAT

Pytanie: Organizujemy szkolenie dla naszych pracowników, które w 80% będzie dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z PUP. Na potrzeby tego szkolenia wynajęliśmy sale dla firmy szkoleniowej zgodnie z umową. Wystawiliśmy fakturę za wynajem ze stawką VAT 23%. Firma szkoleniowa zwróciła nam uwagę, że jako koszt odnoszący się do szkolenia, które jest w ponad 70% dofinansowane ze środków publicznych, należało wystawić fakturę ze stawką VAT zw. Czy mają rację?

Sprzedaż mieszkania przejętego w ramach umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie bez VAT

Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkania, które stało się naszą własnością przez zabezpieczenie przewłaszczeniowe pożyczki 185.000 zł? Ponieważ minął termin spłaty, chcemy sprzedać je za 205.000 zł, a różnicę 20.000. zł zwrócić pożyczkobiorcy.

Sprzedaż mebli osobie prywatnej z Kuwejtu to eksport

Pytanie:  Podatnik, którego rozliczam (VAT, PKPiR), sprzedał projekt mebli i przesłał go elektronicznie klientowi z Kuwejtu, nieprowadzącemu działalności gospodarczej (osobie prywatnej). Ponadto temu samemu klientowi sprzeda meble, które będą stanowiły u mojego klienta eksport towarów. W jaki sposób wystawić faktury na te transakcje? Czy ze stawką odpowiednio 23 i 0%? Jakie dokumenty musi posiadać klient na potwierdzenie tej transakcji?

Komentarze ekspertów

Pośredni związek poniesionego wydatku ze sprzedażą opodatkowaną pozwala na odliczenie VAT

Przedsiębiorca, który ponosi wydatki na działalność opodatkowaną, może odliczyć naliczony mu przy tych zakupach VAT nawet wówczas, gdy dotyczą one jedynie pośrednio sprzedaży opodatkowanej. Bez znaczenia jest także, że w momencie ponoszenia kosztu nie był zarejestrowanym podatnikiem tego podatku.

Obiad w zagranicznej restauracji to nie import usług

Przedsiębiorcy korzystają podczas służbowych pobytów za granicą z usług hotelowych i restauracyjnych, w tym także w ramach spotkań biznesowych z kontrahentami. Podatnicy mają problemy z prawidłowym rozliczaniem tego typu zakupów.

Aktualności

Z początkiem roku nastąpiła zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

Z początkiem stycznia 2016 roku dla podatnika wykonującego czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego właściwość urzędu skarbowego do celów VAT ustala się ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

Pomyłka nie przekreśla szans na odliczenie VAT

Podatnik, który po terminie złożył VAT-R, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów sprzed rejestracji. Może to zrobić dopiero po tym, jak skoryguje zgłoszenie rejestracyjne – tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 października 2015 r. (nr IPTPP2/4512-365/15-4/KK).

Odliczenie ulgi na kasę fiskalną dopiero po rozpoczęciu ewidencjonowania

Podatnik może odliczyć kwotę ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Może to zrobić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął stosowanie kas, lub za następne okresy. Tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2015 r. (nr IPTPP3/4512-371/15-4/OS).