Koronawirus: Aby pomóc branży gastronomicznej i hotelarskiej - będą zmiany dotyczące akcyzy i piwa

Restauracje, bary czy hotele są jedną z branż, które najbardziej cierpią na zamrożonym biznesie. Niestety wszystko wskazuje na to, że pocierpią także najdłużej. Odmrożenie tej branży przewidziane jest, bowiem ba ostatni etap znoszenia restrykcji. W wielu tego typy placówkach mamy do czynienia z przeterminowaniem towarów akcyzowych.

Koronawirus: Uwaga, w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok należy odnieść się do epidemii

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla obraz sytuacji majątkowej i finansowej na koniec 2019 roku. Ale ustawa o rachunkowości, podobnie jak MSR, nakazuje również ująć zdarzenia po dniu bilansowym. Takim zdarzeniem jest koronawirus, epidemia wpływa bowiem na jednostkę i tym samym na jej sprawozdanie finansowe.

Zobacz, jak w związku z Tarczą Antykryzysową zmieniły się terminy realizacji obowiązków podatkowych

W związku z pandemią koronawirusa zostały wprowadzone rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków tej pandemii na gospodarkę. Rozwiązania te polegały m.in. na przesunięciu w czasie terminów realizacji obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców.

Koronawirus: Sprawdź, z jakich ulg w spłacie VAT już dziś możesz skorzystać

 Obostrzenia związane z szerząca się epidemią koronawirusa spowodowały kłopoty dla wielu przedsiębiorców. Nakazy zamknięcia niektórych sklepów i ograniczenia innych działalności oraz zalecane pozostanie/praca w domu, spowodowały szybko narastające straty także tych przedsiębiorców, którzy formalnie mogą normalnie działać. Zanim regulacje wchodzące w skład pakietów antykryzysowych zostaną praktycznie wprowadzone w życie, podatnicy i płatnicy mogą i powinni korzystać z dotychczas istniejących instytucji, które mogą pomóc przetrwać ten trudny okres. Dotyczą one zarówno VAT jak i podatków dochodowych.  

Jak zastosować zwolnienie podmiotowe przy prywatnym wynajmie mieszkania

Pytanie: Mój klient prowadzi działalność gospodarczą opodatkowana ryczałtem 8,5% i jednocześnie wynajmuje swoje własne mieszkanie też opodatkowane ryczałtem 8,5%. Moje pytanie jest takie: czy limit zwolnienia podmiotowego z VAT dotyczy tylko obrotów z działalności gospodarczej, czy też całości obrotów razem z wynajem mieszkania?

Jak rozliczyć rolnika ryczałtowego powracającego do zwolnienia podmiotowego w VAT

Pytanie: Podatnik będący rolnikiem ryczałtowcem i czynnym podatnikiem VAT od 2001 roku, decyduje się na wybranie (powrót) zwolnienia od VAT. Przewidywana data rezygnacji to 1 maja 2020 roku. W okresie prowadzenia działalności będąc czynnym podatnikiem VAT odliczał podatek naliczony – w lipcu 2002 roku, od ponoszonych nakładów budowy obory – nieruchomości. W latach od 2003 do kwietnia 2015 miał zakupy środków trwałych, o cenie jednostkowej netto: a. do 15.000 złb. powyżej 15.000 zł,Natomiast w latach 2016 i 2017 dokonał zakupu środka trwałego o wartość poniżej 15.000 zł. W dniu 17 października 2019 r. zakupił 12 cieląt po 1.081 zł za sztukę.1. Czy na dzień 30 kwietnia 2020 r. musi sporządzić spis z natury?2. Czy u tego podatnika wystąpi należny VAT, a jeżeli tak, to za jakie okresy? 3. Czy wystąpi ewentualna korekta naliczonego VAT, a jeżeli tak to za jakie okresy?Podatnik po wybraniu zwolnienia nadal będzie prowadził gospodarstwo rolne.

Jaka jest stawka VAT na dostawę działki z wiatą w trakcie rozbiórki

Pytanie: Zakup nieruchomości nastąpił w 2002 roku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (PCC). Osoby fizyczne (spółka cywilna) zakupiły nieruchomość od syndyka upadłości w 1992 roku, przed wejściem ustawy o VAT. Nieruchomość były wykorzystywane w działalności gospodarczej opodatkowanej. Działka została podzielona na dwie działki, z których jedna będzie sprzedana. Na działce znajduje się wiata przylegająca do budynku (wiata nie posiada w stanie obecnym dachu, pozostała konstrukcja stalowa i wbudowana w nią ściana; mamy pozwolenie na rozpoczętą rozbiórkę). Starosta wydał zaświadczenie, że działka przeznaczona do sprzedaży oznaczona w ewidencji jako Ba – teren przemysłowy i nie został ujęty w uproszczonym planie urządzenia lasu. Urząd Miasta wydał zaświadczenie o tym, że od 1 kwietnia 2004 r. nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego a działka nie znajduje się w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Czy sprzedaż tej działki może skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o VAT?

Sprawdź, czy własność nieruchomości objęta w zamian za akcje podlega VAT

Z sytuacją przeniesieniem własności nieruchomości w zamian za akcje, mamy do czynienia w przypadku ich umorzenia. Może nie jest to sytuacja częsta w praktyce, jednak właśnie przez to jej rozliczenie jest bardzo kłopotliwe.  

Jakie skutki w VAT wywołuje przeniesienie własności w zamian za zaległości podatkowe

Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz SP lub gminy. Wyjątkowość tego sposobu uwolnienia się od ciążącego na podatniku zobowiązania pieniężnego w postaci podatku, polega więc na możliwości jego uregulowania w naturze. Sprawdź, jakie skutki w VAT wywołuje taka forma regulowania należności podatkowych.