Uwaga: przełomowy wyrok TSUE w sprawie ustalania momentu wykonania usługi budowlanej

Od kilku lat podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wywiera wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego w usługach budowlanych. Zdaniem fiskusa powinien on być ustalany na podstawie momentu ich „faktycznego wykonania”. Ten faktyczny moment ma oczywiście ustalić podatnik na własne ryzyko. Fiskus natomiast w toku kontroli może ten moment zidentyfikować zupełnie inaczej ze wszystkimi tego konsekwencjami. Najnowszy wyrok TSUE uznaje taki stan rzeczy za niedopuszczalny.

Sprawdź, jak poprawnie ustalić podstawę opodatkowania w usługach budowlanych

Podstawa opodatkowania i stawka podatku to elementy konstrukcyjne ściśle ze sobą związane. Trzeba pamiętać, że to właśnie czynniki stanowiące element podstawy opodatkowania, determinują zakres stosowania poszczególnych stawek do różnego rodzaju prac budowlanych.

Jak ustalić datę wykonania usługi sporządzenia oceny technicznej budynku?

Pytanie: Spółka świadcząca usługi projektowe wykonała prace związane oceną techniczną budynku, który ma być remontowany. W związku z tym 25 sierpnia 2018 r. została wysłana do odbiorcy usługi opinia techniczna budynku. W dniu 15 września 2018 r. zleceniodawca zaakceptował wykonaną usługę po wszystkich wcześniejszych uwagach i w związku z tym zleceniobiorca 15 września 2018 r. wystawił fakturę za usługę z taką samą datą sprzedaży. Czy datą wykonania usługi jest moment ostatecznego zatwierdzenia prac przez zleceniodawcę, czy moment pierwotnego przekazania projektu przez zleceniobiorcę (w powyższym przypadku 25 sierpnia 2018 r.)? Jak należy postąpić w przypadku, gdy usługa została wykonana (sporządzono opinię techniczną lub wykonano projekt), ale nie została zaakceptowana przez odbiorcę (należy uzupełnić projekt do wymaganego przez klienta) i nanoszenie poprawek trwa przez dłuższy czas np. pół roku? Czy przez te pół roku nie powstaje nam obowiązek podatkowy?

Uwaga: uzbrojenie terenu sprzedawanej prywatnie działki może oznaczać konieczność zapłaty VAT

Od wielu lat trwa spór z fiskusem o to, kiedy sprzedaż prywatnej nieruchomości skutkuje uzyskaniem statusu podatnika VAT i koniecznością zapłaty podatku. Języczkiem u wagi jest tutaj definicja działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Jak bezbłędnie rozliczać usługi budowlane w systemie reverse chargé?

Księgowi mają kłopoty z rozliczaniem usług budowlanych w mechanizmie odwróconego poboru. Problemem interpretacyjnym jest przede wszystkim to, że nowe przepisy są „niedoregulowane”. Wyraża się to przede wszystkim w braku definicji podwykonawcy. Dodatkowo, ponieważ odwrotnym obciążeniem po raz pierwszy objęto klasyczne usługi, osobom „dotkniętym” tym obowiązkiem stosowanie tych przepisów sprawia trudności.

Jakie są najważniejsze zasady w rozliczaniu VAT od usług budowlanych?

Usługi budowlane od lat niezmiennie wywołują kłopoty z rozliczaniem VAT. Wynika to raczej z niejasności przepisów i zmienności ich interpretacji i wykładni, a nie z jakieś szczególnego nasycenia tej branży oszustami podatkowy. Jeżeli bowiem już dochodzi do nieprawidłowości, to jest to raczej zwykła sprzedaż usług bez faktury lub oszukiwanie klientów na kosztach wykorzystanych materiałów i wykonanych usług.

Poznaj 4 proste zasad rozliczania VAT od usług budowlanych

Usługi budowlane od lat niezmiennie wywołują kłopoty z rozliczaniem VAT. Wynika to raczej z niejasności przepisów i zmienności ich interpretacji i wykładni, a nie z jakieś szczególnego nasycenia tej branży oszustami podatkowy. Jeżeli bowiem już dochodzi do nieprawidłowości, to jest to raczej zwykła sprzedaż usług bez faktury lub oszukiwanie klientów na kosztach wykorzystanych materiałów i wykonanych usług.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług budowlanych powstaje na dwa sposoby. Kwestią sporną jest moment uznawania tych usług za wykonane. Powoduje to, że ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych budzi wątpliwości.

Jaką stawkę VAT zastosować usługi wykonanej przez podwykonawcę

Księgowi mają wątpliwości ze stosowaniem prawidłowej stawki VAT w budownictwie. Kłopoty te są szczególnie widoczne w odniesieniu do usług podwykonawców. 

Jak poprawnie ustalić podstawę opodatkowania w usługach budowlanych

Podstawa opodatkowania i stawka podatku to elementy konstrukcyjne ściśle ze sobą związane. Trzeba pamiętać, że to właśnie czynniki stanowiące element podstawy opodatkowania, determinują zakres stosowania poszczególnych stawek do różnego rodzaju prac budowlanych.