Sprawdź, czy usługi inżynierskie należy rozliczać z zastosowaniem MPP

Pytanie: Czy usługi projektowe, kosztorysowe, kierownictwo budowy – generalnie usługi inżynierskie – trzeba traktować jako usługi budowlane z załącznika nr 15? Usługi geodezyjne również? Czy z rachunku bankowego VAT będzie można regulować zaliczki na podatek dochodowy wspólników spółki jawnej? Do tej pory fiskus nakazywał regulowanie PIT-36 z prywatnych kont wspólników. Z konta bankowego spółki mogły być regulowane wyłącznie zobowiązania samej spółki.

Zakup w Niemczech części do samochodu oraz usługi naprawy uszkodzonej części

Pytanie: Pytanie: Kupiliśmyw Niemczech w czerwcu 2019 roku (od podatnika zarejestrowanego dla VAT UE, aktywny w VIES), części do samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony oraz dokonałam naprawy uszkodzonej części w Niemczech. Na te okoliczność otrzymałam fakturę za zakup części i za wykonaną usługę. Czy naprawę powinnam wykazać jako import usług w deklaracji za czerwiec 2019 roku, a zakupioną cześć rozliczyć, jako WNT również w deklaracji za ten miesiąc?

W jakim terminie ująć w deklaracji otrzymany duplikat faktury

Pytanie: Pytanie: Otrzymałam duplikat faktury korygującej in minus w czerwcu 2019 roku z datą duplikatu 10 czerwca 2019 r. Pierwotna faktura data wystawienia to 5 lutego 2019 r. Pierwotnej faktury w ogóle nie otrzymaliśmy. Za jaki okres w deklaracji VAT powinnam ująć otrzymany duplikat? Czy w rozliczeniu deklaracji VAT za czerwiec 2019 roku, czy może w okresie pierwotnym?

Jak rozliczyć VAT przy umowie dropshippingu

Polskie firmy coraz częściej świadczą usługi pośrednictwa pomiędzy chińskim dostawcą a krajowym nabywcą. Zmierzają one do wyszukania odbiorcy dla chińskich towarów. Jet to tzw. dropshipping. Ponieważ jednak w takim modelu biznesowym pojawia się usługa oraz związane z nią wynagrodzenie od chińskiego kontrahenta, rodzi się pytanie, czy z takiego pośrednictwa na zarobek w postaci VAT może liczyć również fiskus.

Jak rozliczać VAT korzystając z platformy e-commerce

Amazon to spółka akcyjna, która prowadzi największy na świecie sklep internetowy będący platformą sprzedażową dla kupujących i sprzedawców z całego świata. Tak rozwinięta baza potencjalnych klientów przyciąga przedsiębiorców z branży e-commerce, jak magnes. Niestety sprzedawcy mają poważny problem z rozliczaniem VAT od zrealizowanych transakcji.

Jak rozliczać usługi w zakresie kształcenia, wykonywane przez stowarzyszenie

Usługi edukacyjne świadczone przez stowarzyszenie, którego cele są podobne do celów podmiotów prawa publicznego – szkół tworzących system oświaty, powinny być traktowane jako kształcenie zwolnione z podatku na podstawie dyrektywy VAT.                

Kwoty otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze wyznaczają obowiązek podatkowy

Prawidłowo ustalony moment powstania obowiązku podatkowego jest istotny zarówno dla sprzedawcy jak i nabywcy. Dla pierwszego z nich wyznacza okres rozliczenia VAT należnego – a dla drugiego – odliczenia podatku.