8 problemów z rozliczaniem odwrotnego obciążenia w 2018 r.

Obecnie obowiązujące zasady rozliczania VAT w systemie reverse chargé sprawiają księgowym spore kłopoty. Sprawdź, z jakimi problemami możesz spotkać się w praktyce i co ważne – jak je rozwiązać.   

Praktyczne zasady rozliczania WNT i importu usług w 2018 roku

Obecnie masz trzy miesiące na zadeklarowanie VAT z tytułu WNT. Jeżeli nie zdążysz – musisz zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Jak, zatem w praktyce bezbłędnie rozliczać VAT od tego typu transakcji?

Poznaj praktyczne sposoby rozliczania importu towarów

Przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Pojęcie importu towarów nie obejmuje natomiast przywozu do kraju towarów z terytorium krajów UE, które to zdarzenie w zależności od okoliczności kwalifikowane jest bądź jako WNT lub niekiedy jako zakup krajowy.

Jak poprawnie rozliczać świadczenia pozapłacowe

W warunkach dużej konkurencji na rynku przedsiębiorcy podejmują różne działania w celu pozyskania najlepszych pracowników i utrzymania ich w firmie, a także zmotywowania ich do lepszej pracy. Popularną formą takich działań jest oferowanie oprócz typowego wynagrodzenia za pracę, także dodatkowych świadczeń pozapłacowych - w tym abonamentów medycznych oraz dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Świadczenia te wywołują skutki podatkowe zarówno po stronie oferujących je firm, jak i u ich beneficjentów. 

Zmiany w VAT 2018 - split payment - kompleksowe omówienie

Poprawiona wersja nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że nowe przepisy o podzielonej płatności wejdą w życie później niż zakładano. Mają bowiem zacząć obowiązywać nie od 1 stycznia 2018 r., lecz trzy miesiące później. Będą też bardziej korzystne dla podatników.

10 praktycznych problemów z rozliczaniem VAT w 2017 roku

Rozliczanie podatku od towarów i usług przysparza księgowym najwięcej kłopotów. Wie o tym fiskus, który kontroluje podatników głównie w zakresie tego podatku. Sprawdź, co najbardziej nurtuje księgowych rozliczających VAT w 2017 roku.

Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT

Jako czynny podatnik VAT możesz odliczać podatek naliczony. Jednak czasami prawo to może ulec ograniczeniu czy nawet wyłączeniu. Poznaj sytuacje, w których próba odliczenia VAT może skończyć się dla firmy katastrofą.

SPRAWDŹ, JAK ROZLICZAĆ ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE W VAT

W praktyce przedsiębiorcy często otrzymują bądź wypłacają odszkodowania umowne za niewłaściwe wywiązanie się z zawartej umowy. Tego typu czynności wywołują ważne skutki podatkowe zarówno po stronie płacącego, jak i otrzymującego taką należność.

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2017 roku

Wielu polskich podatników podatku od towarów i usług sprzedaje towary bądź wykonuje usługi za granicą. Rozliczanie takich transakcji nastręcza księgowym wielu kłopotów. Sprawdź zatem, jak nie popełnić błędy rozliczając takie czynności.

Jak rozliczyć VAT przy zakupie samochodu w innym kraju UE

Skutki podatkowe zakupu samochodu w innym kraju UE zależą m.in. od celu zakupu, stanu pojazdu, a także od statusu sprzedawcy i nabywcy. W zależności od tych czynników, taka transakcja jest rozliczana na różne sposoby.