10 praktycznych problemów z rozliczaniem VAT w 2017 roku

Rozliczanie podatku od towarów i usług przysparza księgowym najwięcej kłopotów. Wie o tym fiskus, który kontroluje podatników głównie w zakresie tego podatku. Sprawdź, co najbardziej nurtuje księgowych rozliczających VAT w 2017 roku.

Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT

Jako czynny podatnik VAT możesz odliczać podatek naliczony. Jednak czasami prawo to może ulec ograniczeniu czy nawet wyłączeniu. Poznaj sytuacje, w których próba odliczenia VAT może skończyć się dla firmy katastrofą.

8 problemów z rozliczaniem odwrotnego obciążenia w 2017 r.

Z początkiem 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady rozliczania VAT w systemie reverse chargé. Obowiązek ten został nałożony na zupełnie nowe grupy przedsiębiorców. Księgowi rozliczający takich podatników mają kłopoty z stosowaniem nowych regulacji.  

SPRAWDŹ, JAK ROZLICZAĆ ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE W VAT

W praktyce przedsiębiorcy często otrzymują bądź wypłacają odszkodowania umowne za niewłaściwe wywiązanie się z zawartej umowy. Tego typu czynności wywołują ważne skutki podatkowe zarówno po stronie płacącego, jak i otrzymującego taką należność.

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2017 roku

Wielu polskich podatników podatku od towarów i usług sprzedaje towary bądź wykonuje usługi za granicą. Rozliczanie takich transakcji nastręcza księgowym wielu kłopotów. Sprawdź zatem, jak nie popełnić błędy rozliczając takie czynności.

Jak rozliczyć VAT przy zakupie samochodu w innym kraju UE

Skutki podatkowe zakupu samochodu w innym kraju UE zależą m.in. od celu zakupu, stanu pojazdu, a także od statusu sprzedawcy i nabywcy. W zależności od tych czynników, taka transakcja jest rozliczana na różne sposoby.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Tekst jednolity ustawy o VAT - stan prawny 1 stycznia 2017 r.

NOWE ZASADY ROZLICZANIA WNT I IMPORTU USŁUG W 2017 R.

Obecnie masz trzy miesiące na zadeklarowanie VAT z tytułu WNT. Jeżeli nie zdążysz – musisz zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Sprawdź, co w praktyce oznaczają te zmiany.

Sprawdź, jak poprawnie rozpoznać sprzedaż w VAT, PIT i CIT

Sprzedaż prowadzona przez Twoją firmę generuje przychody opodatkowane zarówno VAT, jak i podatkami dochodowymi. Przychody te powinny być jednak w odpowiednim momencie rozpoznane, aby nie narazić się na powstanie zaległości podatkowej. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, jak zrobić to bezbłędnie.

KIEDY FISKUS MOŻE URUCHOMIĆ KLAUZULĘ PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA

Już raz TK zarzucił przepisom wprowadzającym klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, że nie spełniały konstytucyjnych standardów przyzwoitej legislacji. Obowiązujące od 15 lipca 2016 r. nowe przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania mają być – przynajmniej w założeniu – pozbawione tych wad. Zobacz, kiedy będą one miały zastosowanie w praktyce.