Zmiany w VAT 2018 - split payment - kompleksowe omówienie

Poprawiona wersja nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że nowe przepisy o podzielonej płatności wejdą w życie później niż zakładano. Mają bowiem zacząć obowiązywać nie od 1 stycznia 2018 r., lecz trzy miesiące później. Będą też bardziej korzystne dla podatników.

10 praktycznych problemów z rozliczaniem VAT w 2017 roku

Rozliczanie podatku od towarów i usług przysparza księgowym najwięcej kłopotów. Wie o tym fiskus, który kontroluje podatników głównie w zakresie tego podatku. Sprawdź, co najbardziej nurtuje księgowych rozliczających VAT w 2017 roku.

Zobacz, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT

Jako czynny podatnik VAT możesz odliczać podatek naliczony. Jednak czasami prawo to może ulec ograniczeniu czy nawet wyłączeniu. Poznaj sytuacje, w których próba odliczenia VAT może skończyć się dla firmy katastrofą.

8 problemów z rozliczaniem odwrotnego obciążenia w 2017 r.

Z początkiem 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady rozliczania VAT w systemie reverse chargé. Obowiązek ten został nałożony na zupełnie nowe grupy przedsiębiorców. Księgowi rozliczający takich podatników mają kłopoty z stosowaniem nowych regulacji.  

SPRAWDŹ, JAK ROZLICZAĆ ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE W VAT

W praktyce przedsiębiorcy często otrzymują bądź wypłacają odszkodowania umowne za niewłaściwe wywiązanie się z zawartej umowy. Tego typu czynności wywołują ważne skutki podatkowe zarówno po stronie płacącego, jak i otrzymującego taką należność.

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2017 roku

Wielu polskich podatników podatku od towarów i usług sprzedaje towary bądź wykonuje usługi za granicą. Rozliczanie takich transakcji nastręcza księgowym wielu kłopotów. Sprawdź zatem, jak nie popełnić błędy rozliczając takie czynności.

Jak rozliczyć VAT przy zakupie samochodu w innym kraju UE

Skutki podatkowe zakupu samochodu w innym kraju UE zależą m.in. od celu zakupu, stanu pojazdu, a także od statusu sprzedawcy i nabywcy. W zależności od tych czynników, taka transakcja jest rozliczana na różne sposoby.

Ustawa o podatku od towarów i usług

Tekst jednolity ustawy o VAT - stan prawny 1 stycznia 2017 r.

NOWE ZASADY ROZLICZANIA WNT I IMPORTU USŁUG W 2017 R.

Obecnie masz trzy miesiące na zadeklarowanie VAT z tytułu WNT. Jeżeli nie zdążysz – musisz zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Sprawdź, co w praktyce oznaczają te zmiany.

Sprawdź, jak poprawnie rozpoznać sprzedaż w VAT, PIT i CIT

Sprzedaż prowadzona przez Twoją firmę generuje przychody opodatkowane zarówno VAT, jak i podatkami dochodowymi. Przychody te powinny być jednak w odpowiednim momencie rozpoznane, aby nie narazić się na powstanie zaległości podatkowej. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział, jak zrobić to bezbłędnie.