ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO

Podstawową zasadą konstrukcji podatku od towarów i usług jest jego neutralność dla przedsiębiorców. Znajduje to wyraz w prawie do odliczenia (względnie zwrotu) podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do odliczenia nie jest przywilejem podatnika (czy pewnego rodzaju „ulgą podatkową”), ale jego fundamentalnym prawem.

ROCZNA KOREKTA PODATKU NALICZONEGO

Podatnicy mający sprzedaż mieszaną w trakcie roku odliczają VAT od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT-7 (VAT-7K) składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku muszą skorygować rozliczenia, stosując rzeczywisty wskaźnik sprzedaży.

Nowe terminy dotyczące sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 15zzh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) po nowelizacji tej ustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej minister finansów uzyskał uprawnienie do przesunięcia niektórych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 listopada 2019 r. zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek opartego na 3 flarach (3P). Zobacz, jak stosować nowe rozwiązania.

14 KŁOPOTLIWYCH PRZYPADKÓW ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO

Organy skarbowe w 90% kontroli u podatników sprawdzają poprawność odliczonego podatku. Warto więc wiedzieć, z czym nawet doświadczeni księgowi mają kłopoty.

Koronawirus – niezbędnik w księgowości

Sprawdź, na jakie zmiany się przygotować, jak rozliczać wydatki na nabycie środków czystości.

Podzielona płatność w VAT. Poznaj obowiązujące regulacje

Obowiązujący od 1 lipca 2018 r. mechanizm split payment umożliwia nabywcom towarów i usług wpłacanie części zapłaty odpowiadającej kwocie VAT na specjalny rachunek sprzedawcy. Tymi środkami sprzedawca może dysponować tylko w ograniczony sposób. Od 1 listopada 2019 r. w przypadku części podatników split payment będzie obowiązkowy, a jego niestosowanie wiązać się będzie dla nich i ich klientów z ryzykiem i sankcjami podatkowymi

Najważniejsze wchodzące w życie oraz planowane zmiany w ustawie o VAT

W tej publikacji znajdziesz praktyczne, tabelaryczne zestawienie najważniejszych zmian w VAT, nad którymi pracuje ustawodawca i które już niedługo wejdą w życie.

Wszystko co musisz wiedzieć o kasach online

Uchwalona 18 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która wprowadza m.in. obowiązek stosowania kas online. Nowe rozwiązania weszły w życie 1 maja 2019 r.

Jak poprawnie wystawiać i przechowywać faktury VAT

Dokumentem, który odgrywa największą rolę w rozliczeniu VAT jest faktura. Dokumentuje ona dokonane transakcje stąd bardzo ważne, aby została ona wystawiona i przechowywana w odpowiednich warunkach. Błędne wystawienie faktury może mieć istotne konsekwencje w rozliczeniu tego podatku, a jej nieprawidłowe przechowywanie może narazić na kłopoty ze strony organów skarbowych.