Jakie zmiany w VAT obowiązują od 1 lipca 2020 r.

Na bieżący rok ustawodawca zaplanował wprowadzenie do systemu VAT wielu nowych rozwiązań i znaczne modyfikacje już istniejących instytucji. Pierwotnie zdecydowana większość tych przepisów, miała wejść w życie z dniem 1 kwietnia. Jednak z uwagi na trwającą epidemię i wsłuchując się w głosy przedsiębiorców, zdecydowano się na przesunięcie ich wejścia w życie na 1 lipca 2020 r. Z kolei przepisy wprowadzające nowy JPK_VDEK, z uwagi na jego doniosłość i skomplikowany charakter, przesunięto na 1 października 2020 r.  

Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy o JPK_VAT

W ramach nowego pliku JPK_VAT przesyłana będzie nie tylko ewidencja VAT (jak rzecz się ma dotychczas), ale również deklaracje VAT. W tej publikacji wskazane i omówione zostały zasady, na jakich realizowany będzie obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT.

Koronawirus: Sprawdź, z jakich ulg w spłacie VAT już dziś możesz skorzystać

Obostrzenia związane z szerząca się epidemią koronawirusa spowodowały kłopoty dla wielu przedsiębiorców. Nakazy zamknięcia niektórych sklepów i ograniczenia innych działalności oraz zalecane pozostanie/praca w domu, spowodowały szybko narastające straty także tych przedsiębiorców, którzy formalnie mogą normalnie działać. Zanim regulacje wchodzące w skład pakietów antykryzysowych zostaną praktycznie wprowadzone w życie, podatnicy i płatnicy mogą i powinni korzystać z dotychczas istniejących instytucji, które mogą pomóc przetrwać ten trudny okres. Dotyczą one zarówno VAT jak i podatków dochodowych.  

ZASADY ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO

Podstawową zasadą konstrukcji podatku od towarów i usług jest jego neutralność dla przedsiębiorców. Znajduje to wyraz w prawie do odliczenia (względnie zwrotu) podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do odliczenia nie jest przywilejem podatnika (czy pewnego rodzaju „ulgą podatkową”), ale jego fundamentalnym prawem.

ROCZNA KOREKTA PODATKU NALICZONEGO

Podatnicy mający sprzedaż mieszaną w trakcie roku odliczają VAT od niektórych wydatków przy zastosowaniu proporcji wstępnej. W deklaracji VAT-7 (VAT-7K) składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku muszą skorygować rozliczenia, stosując rzeczywisty wskaźnik sprzedaży.

Nowe terminy dotyczące sprawozdań finansowych

Na podstawie art. 15zzh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) po nowelizacji tej ustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej minister finansów uzyskał uprawnienie do przesunięcia niektórych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

NOWA MATRYCA STAWEK VAT

Nowelizacja ustawy o VAT obowiązująca od 1 listopada 2019 r. zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek opartego na 3 flarach (3P). Zobacz, jak stosować nowe rozwiązania.

14 kłopotliwych przypadków odliczania VAT naliczonego

Organy skarbowe w 90% kontroli u podatników sprawdzają poprawność odliczonego podatku. Warto więc wiedzieć, z czym nawet doświadczeni księgowi mają kłopoty.

Koronawirus – niezbędnik w księgowości

Sprawdź, na jakie zmiany się przygotować, jak rozliczać wydatki na nabycie środków czystości.