Wszystko co musisz wiedzieć o kasach online

Uchwalona 18 marca 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która wprowadza m.in. obowiązek stosowania kas online. Nowe rozwiązania weszły w życie 1 maja 2019 r.

Jak poprawnie wystawiać i przechowywać faktury VAT

Dokumentem, który odgrywa największą rolę w rozliczeniu VAT jest faktura. Dokumentuje ona dokonane transakcje stąd bardzo ważne, aby została ona wystawiona i przechowywana w odpowiednich warunkach. Błędne wystawienie faktury może mieć istotne konsekwencje w rozliczeniu tego podatku, a jej nieprawidłowe przechowywanie może narazić na kłopoty ze strony organów skarbowych.

17 zmian w VAT w 2019 roku

Z początkiem roku weszły w życie ważne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Część z zapowiadanych przez resort finansów zmian, wejdzie w życie dopiero w trakcie roku. Warto jednak zapoznać się z nimi jak najszybciej.   

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2019 roku

Ustawa o VAT wyróżnia dwie kategorie eksportu towarów – bezpośredni i pośredni. Obie z tych transakcji mogą korzystać z 0% stawki VAT. Jednak zastosowanie preferencyjnej stawki wymaga posiadania odmiennych dokumentów. Podatnik dokonujący natomiast wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, także stosuje do jej opodatkowania 0% stawkę VAT. Jednak, aby to zrobić, musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt wywozu towarów z kraju i dostarczenia ich nabywcy z innego kraju członkowskiego. Z kolei podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozlicza tę transakcję jak krajową sprzedaż z tą różnicą, że kwota należnego VAT stanowi u niego podatek naliczony do odliczenia.

Praktyczne zasady rozliczania WNT i importu usług w 2019 roku

Obecnie masz trzy miesiące na zadeklarowanie VAT z tytułu WNT. Jeżeli nie zdążysz – musisz zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczać te transakcje.

29 problemów z rozliczaniem VAT w 2019 roku

Przepisy ustawy o VAT generują wiele pytań i niejasności, z którymi mierzyć się muszą księgowi. W tej publikacji prezentujemy rozwiązanie kilkudziesięciu rzeczywistych problemów, z jakimi kłopot mieli bądź z pewnością mieć będą księgowi.   

Rozliczanie VAT przy sprzedaży usług za granicę

Podatnicy często sprzedają usługi za granicę, tj. dla nabywców spoza Polski. W tym artykule omówione zostaną skutki VAT dla takich transakcji.

11 cennych informacji o rewolucji w zakresie kas fiskalnych

W ramach uszczelniania systemu podatkowego ministerstwo finansów planuje dalsze zdecydowane kroki. Tym razem przedsiębiorców czeka rewolucja w stosowaniu kas fiskalnych. Dotychczasowe urządzenia trzeba będzie zastąpić nowymi kasami online, które dane o sprzedaży samoczynnie będą przekazywać fiskusowi.

Od 2019 roku nowe przepisy o rozliczaniu VAT od bonów

Obecnie odpłatne wydanie bonu zasadniczo nie podlega VAT. Bony traktowane są najczęściej jako znaki legitymacyjne uprawniające ich nabywcę do odbioru określonego świadczenia (nabycia towaru lub skorzystania z usługi). To się jednak zmieni. Kolejna nowelizacja ustawy o VAT wprowadzi kompleksowe uregulowanie kwestii bonów.

29 problemów z rozliczaniem VAT w 2018 roku

Bieżący rok przyniósł – i wciąż jeszcze przynosi – podatnikom dużo nowych rozwiązań w zakresie podatku od towarów i usług. I chociaż duża grupa nowych regulacji obowiązuje już od kilku miesięcy, to w praktyce wciąż pojawia się wiele pytań i niejasności, z którymi mierzyć się muszą księgowi. Także obowiązujący od początku lipca mechanizm podzielonej płatności wywołuje liczne kontrowersje i wątpliwości. W tej publikacji znajdziesz rozwiązanie kilkudziesięciu rzeczywistych problemów, z jakimi księgowi mają kłopoty.