17 zmian ważnych w VAT obowiązujących od 2018 roku

Podatek od towarów i usług jest najtrudniejszym podatkiem w systemie polskiego prawa podatkowego. Jest też najczęściej kontrolowanym obszarem. Kontrole zwiększają się najczęściej po zmianach przepisów. Nie inaczej jest także w 2018 roku, kiedy to zaczęły obowiązywać nowe regulacje. Sprawdź, na co musisz zwrócić szczególną uwagę, aby wystrzec się błędów.

WAKACYJNY WYJAZD FIRMOWYM AUTEM – ROZLICZENIA VAT

W okresie wakacyjnym wielu przedsiębiorców robi sobie przerwę w działalności gospodarczej i udaje się na zasłużony wypoczynek. Jeżeli wyjazd na wczasy odbywa się samochodem, który służy podatnikowi również do celów związanych z tą działalnością, może to powodować ważne skutki w VAT.

Sprawdzone sposoby rozliczania WDT i WNT w VAT

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozlicza tę transakcję jak krajową sprzedaż z tą różnicą, że kwota należnego VAT stanowi u niego podatek naliczony do odliczenia. Z kolei podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stosuje do jej opodatkowania 0% stawkę VAT. Jednak aby to zrobić, musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt wywozu towarów z kraju i dostarczenia ich nabywcy z innego kraju członkowskiego. Sprawdź więc, jak prawidłowo rozliczać te transakcje.

ZMIANY W VAT 2018. SPLIT PAYMENT – KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE

W dniu 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie przepisy o podzielonej płatności (split payment). I choć stosowanie tego mechanizmu nie będzie przymusowe - skorzystanie z nowych rozwiązań może być dla niektórych podatników bardzo opłacalne.

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku

Polscy przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług często sprzedają (bądź zaczną sprzedawać) towary bądź wykonuje (będą wykonywać) usługi za granicą. Rozliczanie takich transakcji jest niekiedy kłopotliwe. Sprawdź zatem, jak nie popełnić błędu rozliczając takie czynności.

Czy Twój JPK jest na pewno prawidłowy?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format, który ułatwia jego przetwarzanie. Ponieważ jednak przepisy o JPK są stosunkowo nową regulacją – ulegają ciągłym modyfikacjom legislacyjnym.

8 problemów z rozliczaniem odwrotnego obciążenia w 2018 r.

Obecnie obowiązujące zasady rozliczania VAT w systemie reverse chargé sprawiają księgowym spore kłopoty. Sprawdź, z jakimi problemami możesz spotkać się w praktyce i co ważne – jak je rozwiązać.   

Praktyczne zasady rozliczania WNT i importu usług w 2018 roku

Obecnie masz trzy miesiące na zadeklarowanie VAT z tytułu WNT. Jeżeli nie zdążysz – musisz zapłacić odsetki od zaległości podatkowej oraz ewentualną sankcję podatkową za nierzetelne rozliczenie VAT. Jak, zatem w praktyce bezbłędnie rozliczać VAT od tego typu transakcji?

Poznaj praktyczne sposoby rozliczania importu towarów

Przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Pojęcie importu towarów nie obejmuje natomiast przywozu do kraju towarów z terytorium krajów UE, które to zdarzenie w zależności od okoliczności kwalifikowane jest bądź jako WNT lub niekiedy jako zakup krajowy.

Jak poprawnie rozliczać świadczenia pozapłacowe

W warunkach dużej konkurencji na rynku przedsiębiorcy podejmują różne działania w celu pozyskania najlepszych pracowników i utrzymania ich w firmie, a także zmotywowania ich do lepszej pracy. Popularną formą takich działań jest oferowanie oprócz typowego wynagrodzenia za pracę, także dodatkowych świadczeń pozapłacowych - w tym abonamentów medycznych oraz dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Świadczenia te wywołują skutki podatkowe zarówno po stronie oferujących je firm, jak i u ich beneficjentów.