Jak poprawnie ustalić podstawę opodatkowania w przypadku dostaw budynków lub budowli

W ustawie o VAT istnieje przepis szczególny dotyczący ustalania podstaw opodatkowania dla dostaw budynków lub budowli. Jednak w praktyce zastosowanie tej regulacji może być kłopotliwe. Zobacz, jak zrobić to prawidłowo.

Jak rozliczyć sprzedaż nabytych nieruchomości

Przepisy ustawy o VAT pozwalają na zwolnienie z podatku niektórych transakcji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. W zależności od stanu faktycznego może być jednak różna podstawa prawna takiego zwolnienia.  

Czy dostawa wyodrębnionych lokali jest zwolniona od podatku?

W praktyce często się zdarza, że nowe lokale powstają na skutek wyodrębnienia ich w istniejącej już nieruchomości. Istnieją wątpliwości czy dostawy takich lokali mogą korzystać ze zwolnień od VAT obejmujących dostawy budynków, budowli lub ich części. Sprawdź szczegóły.

Jaka stawkę VAT zastosować do usług zarządzania wynajmowaną nieruchomością

Usługi zarządzania powierzonym majątkiem są dziś coraz częstsze. Sprawdź, jaką stawkę VAT należy zastosować przy zarządzaniu wynajmem.

Jak ustalić podstawę opodatkowania w przypadku dostaw budynków lub budowli

W ustawie o VAT istnieje przepis szczególny dotyczący ustalania podstaw opodatkowania dla dostaw budynków lub budowli. Jednak w praktyce zastosowanie tej regulacji może być kłopotliwe.

Jak uniknąć kosztownej pomyłki przy rozliczaniu sprzedaży nieruchomości

Mimo wieloletniego obowiązywania przepisów dotyczących zwolnień z VAT przy sprzedaż nieruchomości, podatnicy wciąż popełniają kosztowne błędy. Dotyczą one zarówno korzystania ze zwolnień jak i rezygnacji z nich.

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Podatnicy działający w branży budowlanej mają problemy z rozliczaniem VAT w przypadku dostawy nieruchomości wraz w infrastrukturą towarzyszącą. Sprawdź, jak zrobić to poprawnie.

Jak rozliczyć sprzedaż nabytych nieruchomości

Przepisy ustawy o VAT pozwalają na zwolnienie z podatku niektórych transakcji, których przedmiotem są budynki, budowle lub ich części. W zależności od stanu faktycznego może być jednak różna podstawa prawna takiego zwolnienia.

Sprawdź, kiedy sprzedaż starych budynków może być zwolniona z VAT

Dostawa budynków używanych nie zostanie opodatkowana VAT, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich zakupie.