Dowiedz się, jak należy rozliczać import towarów

Przez import rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Pojęcie importu towarów nie obejmuje natomiast przywozu do kraju towarów z terytorium krajów UE, które to zdarzenie w zależności od okoliczności kwalifikowane jest bądź jako WNT lub niekiedy jako zakup krajowy.

Zobacz, kiedy należy rozliczyć VAT od importu towaru przez firmę z UE

Księgowi mają wątpliwości, w jakim miesiącu należy wykazać VAT w ramach odwrotnego obciążenia przy imporcie, gdy zagraniczny kontrahent wystawił fakturę w miesiącu poprzedzającym otrzymanie towaru. Poznaj odpowiedź na to pytanie.

Zobacz, jak rozliczyć import samochodów

Rośnie ilość sprowadzanych używanych samochodów. I o ile z wewnątrzwspólnotowym nabyciem pojazdu księgowi sobie radzą, to już ich import sprawia kłopoty. Wszystko przez to, że pojazdy te często odbierane z portów w innym kraju UE. Sprawdź, jak rozliczyć taką sytuację.

Zobacz, jak mały podatnik odlicza VAT przy imporcie towarów

 Mały podatnik może zasadniczo odliczyć VAT dopiero po zapłacie należności. Powstaje pytanie, czy prawo to przysługuje mu także w sytuacji, gdy importuje towar a płatność podatku spoczywa na sprzedawcy.