Sprawdź, czy zawsze nieodpłatne przekazanie towaru równa się jego dostawie

Przedmiotem opodatkowania VAT jest między innymi odpłatna dostawa towarów. Jednak ustawa o VAT uznaje za nią także niektóre czynności o charakterze nieodpłatnym. Sprawdź, kiedy przekazując darowiznę masz obowiązek rozliczyć podatek. 

Od 1 lipca 2020 r. JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich podatników

Przepisy wprowadzające JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia br. Jednak specustawa antykryzysowa przeniosła ten termin na 1 lipca 2020 r. W konsekwencji w tym terminie (o ile nie będzie dalszych przesunięć), nowy obowiązek raportowania obejmie wszystkich przedsiębiorców.         

Jakie są obowiązki ewidencyjne w podatku akcyzowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Procedura zawieszenia poboru akcyzy pozwala na odsunięcie w czasie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Przedsiębiorcy korzystający z tej możliwości muszą jednak dopełnić licznych formalności, również ewidencyjnych, związanych z wyrobami akcyzowymi objętymi zawieszeniem poboru podatku. Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji mogą być bowiem bardzo kosztowne i dotkliwe.

Jak skorygować VAT należny z tytułu eksportu towarów wykazanego ze stawką krajową

Pytanie: W lutym 2019 roku dokonaliśmy eksportu towarów. W deklaracji vat za luty nie wykazaliśmy eksportu, ponieważ nie otrzymaliśmy komunikatu elektronicznego IE599 do momentu złożenia deklaracji za miesiąc luty. W deklaracji za miesiąc marzec sprzedaż ta została opodatkowana i wykazana jako sprzedaż krajowa, ponieważ w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy komunikatu IE599. Komunikat wpłynął do nas dopiero w listopadzie, ale nie skorygowaliśmy sobie podatku należnego w deklaracji za listopad 2019 roku. Czy możemy skorygować podatek VAT należny w bieżącej deklaracji VAT? Czy jest jakiś określony termin skorygowania vat należnego od momentu otrzymania komunikatu elektronicznego, czy jest po prostu obowiązek wykazania eksportu w miesiącu, w którym otrzymaliśmy komunikat, czyli w tym przypadku za listopad 2019 roku? Zagapiliśmy się, pytanie czy możemy to skorygować w następnych miesiącach?

Jak skutecznie odliczyć VAT od WNT i importu usług

Przywilejem podatnika VAT czynnego, jest prawo do obniżenia daniny o podatek naliczony w poprzedniej fazie obrotu. Przy „zwykłych” krajowych zakupach jest to w miarę proste. Problemy pojawiają się natomiast przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych i imporcie usług, czyli transakcjach, gdzie podatnikiem jest nabywca, przy których konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Sprawdź, jak odliczać VAT w takich sytuacjach.

Zobacz, jak rozliczyć import usług udokumentowany fakturą zbiorczą

Pytanie: Proszę o pomoc w ustaleniu kursu przeliczeniowego dla faktury importowej i momentu wykazania podatku w deklaracji oraz jak powinno wyglądać księgowanie. Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta z Meksyku za usługę sortowania części. Usługa została wykonana również w Meksyku. Faktura, którą otrzymaliśmy 8 października 2019 jest fakturą zbiorczą, obejmującą trzy daty wykonania usługi: 9-24 czerwca 2019 r.; 9-28 sierpnia 2019 i 4-21 września 2019 r.

Uwaga: od nowego roku wyższa akcyza na tytoń i alkohol

Pod koniec roku 2019 r. ustawodawca zdecydował o zmianach w ustawie o podatku akcyzowym. Nowelizacja zakłada wyższe stawki akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe. Sprawdź szczegóły.

Jak rozliczyć fakturę otrzymaną od amerykańskiej spółki Amazon

Pytanie: Otrzymałam fakturę od firmy Amazon i nie wiemy, jak rozliczyć VAT. Czy jest to import usług czy sprzedaż krajowa.

Jak rozliczyć dostawę towarów dostarczanych do litewskiej filii klienta ze Szwajcarii

Pytanie: Wystawiamy fakturę, dla której nabywcą jest klient ze Szwajcarii. Towar natomiast towar będzie dostarczany do filii tej firmy na Litwę. Proszę o informację, jakie potrzebujemy dokumenty do zastosowania stawki 0% i czy wykazujemy ta transakcję jako eksport czy jako WDT.