Zdaniem fiskusa gmina powinna wykazywać w deklaracji opłaty za przedszkole

Fiskus, mimo podważania jego linii interpretacyjnej przez sądy administracyjne wciąż stoi na stanowisku, że pobierane opłaty dotyczące opieki ponad 5-godzinny limit, stanowią podstawę opodatkowania VAT i należy je wykazywać w deklaracji (jako zwolnione).

Sprawdź, jakie są skutki wystawienia i otrzymania pustej faktury

W obrocie gospodarczym wciąż występuje zjawisko wprowadzania do obrotu prawnego tzw. pustych faktur. Wystawienie takiej faktury może skutkować nie tylko zastosowaniem sankcji finansowych wobec jej wystawcy, ale również zakwestionowaniem przez organ podatkowy prawa do odliczenia z niej podatku naliczonego lub ujęcia jej w kosztach podatkowych przez jej odbiorcę.

Praktyczne konsekwencje wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kart paliwowych

W maju br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał niezwykle istotne – także dla polskich podatników VAT orzeczenie dotyczące rozliczania kart paliwowych. Sprawdź, jakie praktyczne konsekwencje wywołuje ten wyrok.

Jak w praktyce stosować nowe przepisy o kasach fiskalnych

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych wprowadziło największe zmiany w tej materii od wielu lat. W tym artykule przedstawiamy praktyczne konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów w zakresie wystawiania paragonów, zasady korekty sprzedaży itp.

Dowiedz się, jak rozliczać VAT będąc uczestnikiem transakcji łańcuchowych

Jeśli kilka firm dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwsza z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z tych podmiotów. Na gruncie przepisów ustawy o VAT tego typu transakcja stanowi tzw. transakcję łańcuchową, która może korzystać z uproszczonego sposobu rozliczenia.

Aby odliczać VAT, jednostka NGO musi wykonywać sprzedaż opodatkowaną tym podatkiem

Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, nie odliczy podatku naliczonego przy realizacji projektu. Nie może również zażądać zwrotu podatku.