Uwaga! Kasy online przesunięte na 2021 rok!

Obecnie obowiązują dwa odrębne graniczne terminy pozwalające na prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (a w konsekwencji ustalające konieczność wymiany tych kas na kasy on-line). Dotyczą one dwóch grup podatników. Pierwsza grupa podatników miała pierwotnie czas na ewidencjonowanie według starych zasad do 30 czerwca 2020 r., a druga grupa podatników – do 31 grudnia 2020 r..

Obowiązek stosowania nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K dla wszystkich podatników od 01 października 2020 r.

W odpowiedzi na wniosek rzecznika MŚP w zakresie opóźnienia terminu wdrożenia nowej struktury JPK zastępującej deklaracje VAT- 7, VAT- 7 K  z dnia 01 lipca 2020r. na dzień  01 października 2020 r. Wiceminister finansów stwierdził, że rozumie trudną sytuację przedsiębiorców w czasie pandemii i walki z kryzysem gospodarczym. Dlatego  Ministerstwo Finansów nie będzie dokładać firmom nowych obowiązków poprzez wdrożenie i stosowanie nowej struktury VAT zastępującej deklarację VAT, której implementacja wymaga zaangażowania wielu pracowników odpowiedzialnych za różne działy  firm funkcjonujących w nowych warunkach.

Od lipca zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej

Sejm przyjął kolejny pakiet zmian w ustawach podatkowych. Jedna ze zmian dotyczy płatności na rachunki spoza białej listy. Nowelizacja ma wejść w życie od lipca.

Jak zapłata odstępnego, kary umownej czy zwrot zadatku wpływają na rozliczenie VAT

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności – a w czasach epidemii w szczególności – mierzą się z koniecznością wcześniejszego rozwiązania umowy. W tego typu przypadkach umowy najczęściej przewidują różne sposoby rozliczenia pomiędzy stronami. Do najczęstszych zaliczyć można odstępne, zwrot zadatku, kary umowne czy rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Ustalenie charakteru tych świadczeń na potrzeby podatkowe jest bardzo ważne, ponieważ determinuje prawidłowość rozliczenia podatków. Jest to istotne zwłaszcza z perspektywy podatku od towarów i usług.

Koronawirus: Aby pomóc branży gastronomicznej i hotelarskiej - będą zmiany dotyczące akcyzy i piwa

Restauracje, bary czy hotele są jedną z branż, które najbardziej cierpią na zamrożonym biznesie. Niestety wszystko wskazuje na to, że pocierpią także najdłużej. Odmrożenie tej branży przewidziane jest, bowiem ba ostatni etap znoszenia restrykcji. W wielu tego typy placówkach mamy do czynienia z przeterminowaniem towarów akcyzowych.

Koronawirus - unikanie negatywnych konsekwencji przy transakcjach powyżej 15.000 zł

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przy transakcjach powyżej 15 000 zł podatnicy dokonujący płatności przelewem dostawcy towarów lub usługodawcy, będącemu podatnikiem VAT czynnym, za zakupy potwierdzone fakturą powinni dokonywać tej płatności na ich rachunki rozliczeniowe prowadzone przez banki lub imienne rachunki w SKOK zamieszczone w wykazie podatników VAT.

Obniżenie stóp procentowych, a faktura VAT opłacona po terminie – praktyczne konsekwencje

Dnia 18 marca 2020 r. weszła w życie uchwała Rady Polityki Pieniężnej (RPP), obniżająca wysokość stóp procentowych NBP. Tym samym, była to pierwsza zmiana stóp procentowych NBP od ponad 5 lat. Jak wskazano w Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, uchwała miała na celu ograniczać negatywne konsekwencje gospodarcze rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w dalszej perspektywie sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej. RPP dostrzegła także, że wiele krajów zapowiedziało, oprócz działań bezpośrednio skierowanych na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii –podjęcie działań z zakresu polityki fiskalnej, ograniczających straty gospodarcze związane z koronawirusem i czasowymi przestojami w działalności firm. Działaniem z zakresu polityki fiskalnej, o którym mówi RPP, jest zatem właśnie obniżenie wysokości stóp procentowych NBP.

Sprzedaż voucherów na przyszłe usługi a skutki w VAT

Problem: W obecnej sytuacji z powodu koronawirusa zamknięte są różne placówki usługowe, np. salony kosmetyczne i fryzjerskie. Załóżmy, że klienci chcieliby wykupić teraz vouchery na usługi kosmetyczne itp. i chcieliby wpłacać pieniądze na konto. Czy muszę w tym dniu, gdy wpłyną pieniądze od osób fizycznych ewidencjonować to na kasie fiskalnej (jestem vatowcem i mam kasę fiskalną), jeśli salon jest zamknięty. Usługa ta będzie wykonana po możliwości i ogłoszeniu, że salony mogą być otwarte. Jak postąpić w takiej sytuacji?

Sprawdź, jaką stawką VAT objąć płyn do dezynfekcji rąk

Problem: Podatnik chciałby importować z Chin płyny do dezynfekcji rąk. Produkt ten klasyfikuje się w kategorii 3401 30 00. Jaka jest obecna stawka VAT przy imporcie oraz jaka będzie stawka VAT na te produkty po 1 kwietnia 2020 r.? Czy można korzystać z podmiotowego zwolnienia VAT przy sprzedaży tego towaru?

Jakie są skutki w VAT związane z odwołaniem imprezy, na którą pobrano zaliczki

Problem: Z uwagi na pandemię koronawirusa izba odwołała organizowane przez nią konferencje (ponad 300 osób – w tym okresie obowiązywał zakaz zgromadzeń powyżej 1.000 osób, jednak już po chwili wprowadzono taki zakaz dla zgromadzeń ponad 50 osób). Z troski o zdrowie swoich klientów odwołano konferencję i firmy, które przed jej rozpoczęciem wpłaciły zaliczki na jej poczet otrzymają zwrot swoich środków, jednak w wysokości 80%. 20% izba zostawia na pokrycie wydatków, które musiała jednak ponieść w związku z niezorganizowaniem konferencji. Czy 20% wartości, które izba zatrzyma stanowi świadczenie usługi opodatkowane VAT, czy stanowi jakąś formę kary i nie podlega opodatkowaniu VAT?