Obowiązek stosowania nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K dla wszystkich podatników od 01 października 2020 r.

W odpowiedzi na wniosek rzecznika MŚP w zakresie opóźnienia terminu wdrożenia nowej struktury JPK zastępującej deklaracje VAT- 7, VAT- 7 K  z dnia 01 lipca 2020r. na dzień  01 października 2020 r. Wiceminister finansów stwierdził, że rozumie trudną sytuację przedsiębiorców w czasie pandemii i walki z kryzysem gospodarczym. Dlatego  Ministerstwo Finansów nie będzie dokładać firmom nowych obowiązków poprzez wdrożenie i stosowanie nowej struktury VAT zastępującej deklarację VAT, której implementacja wymaga zaangażowania wielu pracowników odpowiedzialnych za różne działy  firm funkcjonujących w nowych warunkach.

Od lipca zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej

Sejm przyjął kolejny pakiet zmian w ustawach podatkowych. Jedna ze zmian dotyczy płatności na rachunki spoza białej listy. Nowelizacja ma wejść w życie od lipca.

Jak zapłata odstępnego, kary umownej czy zwrot zadatku wpływają na rozliczenie VAT

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności – a w czasach epidemii w szczególności – mierzą się z koniecznością wcześniejszego rozwiązania umowy. W tego typu przypadkach umowy najczęściej przewidują różne sposoby rozliczenia pomiędzy stronami. Do najczęstszych zaliczyć można odstępne, zwrot zadatku, kary umowne czy rekompensatę za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Ustalenie charakteru tych świadczeń na potrzeby podatkowe jest bardzo ważne, ponieważ determinuje prawidłowość rozliczenia podatków. Jest to istotne zwłaszcza z perspektywy podatku od towarów i usług.

Koronawirus: Aby pomóc branży gastronomicznej i hotelarskiej - będą zmiany dotyczące akcyzy i piwa

Restauracje, bary czy hotele są jedną z branż, które najbardziej cierpią na zamrożonym biznesie. Niestety wszystko wskazuje na to, że pocierpią także najdłużej. Odmrożenie tej branży przewidziane jest, bowiem ba ostatni etap znoszenia restrykcji. W wielu tego typy placówkach mamy do czynienia z przeterminowaniem towarów akcyzowych.

Koronawirus - unikanie negatywnych konsekwencji przy transakcjach powyżej 15.000 zł

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przy transakcjach powyżej 15 000 zł podatnicy dokonujący płatności przelewem dostawcy towarów lub usługodawcy, będącemu podatnikiem VAT czynnym, za zakupy potwierdzone fakturą powinni dokonywać tej płatności na ich rachunki rozliczeniowe prowadzone przez banki lub imienne rachunki w SKOK zamieszczone w wykazie podatników VAT.

Obniżenie stóp procentowych, a faktura VAT opłacona po terminie – praktyczne konsekwencje

Dnia 18 marca 2020 r. weszła w życie uchwała Rady Polityki Pieniężnej (RPP), obniżająca wysokość stóp procentowych NBP. Tym samym, była to pierwsza zmiana stóp procentowych NBP od ponad 5 lat. Jak wskazano w Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, uchwała miała na celu ograniczać negatywne konsekwencje gospodarcze rozprzestrzeniania się koronawirusa, a w dalszej perspektywie sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej. RPP dostrzegła także, że wiele krajów zapowiedziało, oprócz działań bezpośrednio skierowanych na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii –podjęcie działań z zakresu polityki fiskalnej, ograniczających straty gospodarcze związane z koronawirusem i czasowymi przestojami w działalności firm. Działaniem z zakresu polityki fiskalnej, o którym mówi RPP, jest zatem właśnie obniżenie wysokości stóp procentowych NBP.

Do 30 czerwca darowizny laptopów i tabletów dla placówek oświatowych z 0% stawką VAT

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT. Projekt zakłada wprowadzenie tymczasowej stawki 0% na darowizny laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych oraz w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z 0% stawki VAT?

Złożenie deklaracji VAT warunkiem szybkiego otrzymania pomocy

Program pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) jest kierowany do każdej wielkości przedsiębiorców, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które ucierpiały na skutek pandemii koronowirusa otrzymają pomoc w postaci subwencji o łącznej wartości 100 mld zł (4,5%PKB). Kwota wsparcia finansowego na jednego pracownika wynosi od 12.000 – 36.000 i jest uzależniona od spadku przychodów. Zgodnie z przepisami prawnymi z Tarczy Finansowej PFR mogą skorzystać firmy których przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koronawirus: Uwaga, w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok należy odnieść się do epidemii

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla obraz sytuacji majątkowej i finansowej na koniec 2019 roku. Ale ustawa o rachunkowości, podobnie jak MSR, nakazuje również ująć zdarzenia po dniu bilansowym. Takim zdarzeniem jest koronawirus, epidemia wpływa bowiem na jednostkę i tym samym na jej sprawozdanie finansowe.

Zobacz, jak w związku z Tarczą Antykryzysową zmieniły się terminy realizacji obowiązków podatkowych

W związku z pandemią koronawirusa zostały wprowadzone rozwiązania w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, mające na celu ograniczenie negatywnych skutków tej pandemii na gospodarkę. Rozwiązania te polegały m.in. na przesunięciu w czasie terminów realizacji obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców.