WYDANIE ONLINE

Zobacz, jak w praktyce stosować przepisy o wiążącej informacji stawkowej
Aby ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT (w szczególności przyporządkowanie stawki VAT do danego towaru lub usługi) oraz zapewnić im stosowną ochronę – wprowadzono wiążącą informację stawkową (WIS). Podatnicy mogą występować o WIS już od 1 listopada 2019 r., chociaż WIS dotyczy zasadniczo stanu prawnego, który zaczyna obowiązywać dopiero w chwili wejścia w życie tych przepisów (tylko WIS w zakresie wydawnictw książkowych, nut, map i wydawnictw prasowych dotyczą stanu prawnego obowiązującego od 1 listopada 2019 r.).

czytaj więcej »

W przypadku zapłaty należności o wartości 15.0000 zł lub więcej na rachunek bankowy niewskazany na tzw. białej liście podatnik musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym. Przepisy te w zmienionej formie obowiązują też w czasie pandemii, a już od 1 lipca 2020 r. nastąpiła ich kolejna zmiana.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem czerwca 2020 roku weszły w życie przepisy wykonawcze dotyczące używania tzw. wirtualnych kas rejestrujących. Niektórzy podatnicy w ciągu kilku tygodni uzyskali faktyczną możliwość ewidencjonowania sprzedaży za pomocą takich kas. Sprawdź, kto może korzystać z kasy wirtualnej.

czytaj więcej »

Opodatkowanie umowy wynajmu wciąż rodzi spory pomiędzy organami KAS a podatnikami. Po latach sporów o stawkę VAT dotyczącą głównie kwestii odprzedaży i pośrednictwa przy wynajmie na cele mieszkaniowe, nowym „tematem” kontroli stał się zaś moment powstania obowiązku podatkowego. Jest to o tyle istotne, że najem jest objęty szczególnym momentem jego powstania.

czytaj więcej »

Sprzedaż wysyłkowa funkcjonuje w ustawie o VAT od początku jej przyjęcia. Jednak przez dłuższy czas były to przepisy wykorzystywane sporadycznie. Zmieniło się to wraz z rozwojem sprzedaży internetowej. Dziś taka forma dokonywania transakcji jest w niektórych branżach wiodąca. Jednak księgowi mają wciąż problemy z prawidłowym stosowaniem tych przepisów.

czytaj więcej »

W VAT obowiązuje zasada, iż obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki od tej zasady generalnej. Jednym z nich jest instytucja małego podatnika, czyli podmiotowe określenie podatników, którzy mogą korzystać z pewnych preferencji. Są jednak pewne ograniczenia, o których tacy podatnicy powinni pamiętać. W szczególności bardzo istotne zmiany dotyczą daty powstania obowiązku podatkowego.

czytaj więcej »

Problem:Sprawdzając nasze zestawienia z firmą, która odbiera od nas złom, zauważyliśmy, że wystawiliśmy faktury na zbyt małą ilość. Wtedy też obowiązywał jeszcze mechanizm odwrotnego obciążenia. Co powinniśmy zrobić w takim przypadku? Wystawić korektę do faktury oryginalnej i wykazać ją w deklaracji wrześniowej? Czy może wystawić nową fakturę z datą wrześniową i również wykazać ją we wrześniu? A może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie?

czytaj więcej »

Problem: Firma budowlana wykonuje prace dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą. W maju i czerwcu 2020 roku uruchomiła produkcję pomocniczą, wykonując grille, które sprzedaje osobom fizycznym. Sprzedając, wystawia dla wszystkich faktury. Płatność następuje przelewem. W tych miesiącach dokonała sprzedaży na około 9.000 zł. Czy w takim przypadku musi zainstalować kasę fiskalną, mimo że sprzedaż ta jest tylko sezonowa i wynika z epidemii koronawirusa?

czytaj więcej »

Problem: Polski podatnik (firma A) będący czynnym podatnikiem VAT UE zakupił od kontrahenta spoza UE (Australii – firma B) oprogramowanie. Jak prawidłowo powinna zostać zaksięgowana ta czynność w kosztach oraz na gruncie VAT?

czytaj więcej »

Problem: Wspólnicy spółki jawnej podjęli decyzję o zakupie budowanego apartamentu nad morzem, celem było otwarcie biura. Spółka podpisała umowę notarialną i wpłaciła zadatek oraz dwie zaliczki, na które otrzymała faktury zaliczkowe, z których VAT został odliczony, natomiast wartość netto zaewidencjonowano jako zaliczkę na środek trwały. Po roku wspólnicy zmienili zdanie i podjęli decyzję o rezygnacji z tej inwestycji. Jedna ze wspólniczek chciałaby jednak, aby na podstawie cesji to na nią zostały przekazane prawa i obowiązki związane z apartamentem. Czy na podstawie ewentualnej cesji nasza spółka musi wspólniczce wystawić fakturę VAT? Jak zaewidencjonować taki fakt na gruncie podatku dochodowego w spółce? Czy dla spółki będzie to przychód podatkowy? Wspólniczka, która chciałaby nabyć apartament, chciałaby go wynajmować po dokończeniu budowy i przyjęciu do użytkowania (które przewidziane jest w przyszłym roku) i chciałaby skorzystać z możliwości „niezwłocznego odliczenia podatku od nieruchomości”. Czy jest taka możliwość i jakich należy dokonać czynności?

czytaj więcej »

Problem: Podatnik musi wystawić fakturę dla kontrahenta z Danii za magazynowanie towaru w moim magazynie na terenie Polski. Czy należy zastosować stawkę VAT 23%, czy NP (nie podlega)?

czytaj więcej »

Problem: Jak stosować MPP w przypadku robót ogólnobudowlanych? Czy faktury na 14.000 zł brutto powinny być płacone w mechanizmie MPP? Czy można realizować przelew do 15.000 zł bez MPP?

czytaj więcej »

Problem: Dwa lata temu został zakupiony przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (X) samochód osobowy. Została wystawiona na zakup faktura VAT na tę osobę oraz jego matkę. W dowodzie rejestracyjnym właścicielem jest X oraz jego matka. Osoba X odliczała część kosztów eksploatacyjnych związanych z tym samochodem, ale nie wprowadzała go do ewidencji środków trwałych (i nie odliczała VAT za zakupu samochodu). Czy w obecnej sytuacji samochód należy sprzedać na fakturę VAT ze stawką 23%, czy na umowę kupna sprzedaży?

czytaj więcej »

Problem: Co w przypadku gdy dokonaliśmy płatności za fakturę brutto w kwocie 23.124 zł brutto (dwie pozycje na fakturze, z czego jedna brutto 20.049 zł, a druga 3.075 zł). Obie pozycje dotyczą usług programistycznych. Niestety przy wprowadzaniu przelewu split payment w pozycji VAT została wpisana kwota tylko pozycji 1, a nie łącznie obu. Czy wiążą się z tym jakieś konsekwencje?

czytaj więcej »

Problem: Podatnik od ponad roku ma zawieszoną działalność gospodarczą, otrzymał z US zawiadomienie, że został wykreślony z rejestru podatników podatku VAT. Podatnik posiada w ewidencji środków trwałych samochód ciężarowy ze 100% prawem do odliczenia VAT. Czy może wycofać ten samochód z ww. ewidencji na potrzeby własne? Jakie to będzie miało konsekwencje w VAT, a jakie w podatku dochodowym? Jakie byłyby konsekwencje, gdyby przekazał go żonie w formie darowizny (mają wspólność majątkową)?

czytaj więcej »

Na bieżący rok ustawodawca zaplanował wprowadzenie do systemu VAT wielu nowych rozwiązań i znaczne modyfikacje już istniejących instytucji. Pierwotnie zdecydowana większość tych przepisów miała wejść w życie z dniem 1 kwietnia. Jednak z uwagi na trwającą epidemię i wsłuchując się w głosy przedsiębiorców, zdecydowano się na przesunięcie ich wejścia w życie na 1 lipca 2020 r.

czytaj więcej »

Księgowi muszą pamiętać, że już obowiązują przepisy nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Wprowadziło ono zmieniony wzór formularza VAT-IM. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Dane pokazują, że liczba kontroli podatkowych prowadzonych przez urzędy skarbowe i celno-skarbowe spada z roku na rok. Jak podaje KIS, w 2017 roku było prawie 4000 kontroli celno-skarbowych, w 2018 roku – 3066, a w 2019 roku liczba ta spadła do 2621. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kontroli podatkowych, gdzie w kolejnych latach liczba kontroli spadała odpowiednio z 27 000 w 2017 roku, przez 23 000 w 2018 roku, do 20 000 w 2019 roku. Bazując jedynie na powyższej statystyce, można odnieść wrażenie, że fiskus odpuścił podatnikom i kontroluje ich rzadziej. Niestety nie jest to prawda. Skarbówka dzięki wykorzystaniu analizy danych płynących z plików JPK może łatwiej typować podmioty do weryfikacji, zastępując tradycyjne kontrole podatkowe czynnościami sprawdzającymi.

czytaj więcej »

Problem: Co powinno być wpisywane w JPK_VAT w pozycji „data sprzedaży” dla usług ciągłych takich jak najem czy ochrona?

czytaj więcej »

wiper-pixel