WYDANIE ONLINE

Otrzymywanie błędnie wystawionych faktur jest w obrocie gospodarczym bardzo powszechnym zjawiskiem. Podatnicy stają wówczas przed dylematem, czy takie obarczone wadami dokumenty mogą być podstawą do odliczenia wynikającego z nich VAT naliczonego. Aby uniknąć sporu z fiskusem, podatnik musi trafnie ocenić istotę wykrytego błędu.

czytaj więcej »

Transakcja mająca za przedmiot przedsiębiorstwo czy też zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinna być neutralna z punktu widzenia rozliczeń VAT. Dlatego też planowana w firmie restrukturyzacja powinna być poprzedzona planowaniem podatkowym.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca nie musi naliczać podatku od towarów i usług, gdy wykorzysta do celów pozafirmowych samochód, który służy celom mieszanym.

czytaj więcej »

Zbycie samochodu, przy zakupie którego odliczono część VAT, jest objęte stawką podstawową z możliwością korekty odliczonego podatku.

czytaj więcej »

Chociaż zasadą jest oderwanie momentu powstania obowiązku podatkowego od wystawienia faktury, to jednak w niektórych przypadkach zależność ta nadal obowiązuje.

czytaj więcej »

Najnowsza wersja nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadziła limit uruchamiający zastosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem ekspertów jest on rażąco niski.

czytaj więcej »

Nieskładanie deklaracji VAT-7 czy nieprowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT może być powodem wszczęcia kontroli podatkowej bez wcześniejszego zawiadomienia. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (sygn. akt I SA/Ke 325/14).

czytaj więcej »

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego utworzona przy resorcie finansów przygotuje nowy kodeks podatkowy. Projekt ustawy będzie gotowy za 3 lata.

czytaj więcej »

Organy podatkowe mają obowiązek wydać interpretację nie później niż w ciągu 3 miesięcy od otrzymania wniosku. Jeśli tego nie zrobią, dzień po upływie wymaganego terminu uznaje się, że została wydana tzw. interpretacja milcząca. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 września 2014 r. (sygn. akt K49/12).

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z samochodów zarówno na potrzeby prowadzonego biznesu, jak i do celów prywatnych, z możliwości odliczania 50% VAT od paliwa skorzystają dopiero od 1 lipca 2015 r. – przypomniał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-369/14-2/ALN.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może zastosować 0% stawkę VAT w eksporcie, pod warunkiem że posiada dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza granicę UE. Nie musi być to obowiązkowo dokument SAD z poświadczeniem urzędu celnego – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 września 2014 r. (sygn. akt I FSK 1304/13).

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy zamówione przez spółkę usługi reklamowe w rzeczywistości nie zostały wykonane, to nie ma ona prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te usługi – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku o sygn. akt I SA/Rz 391/14.

czytaj więcej »

Aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do odliczenia VAT, w pierwszej kolejności musi spełnić warunki umożliwiające uznanie go za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP4/443-383/14-2/UNR.

czytaj więcej »

Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe wyłącznie do celów służbowych mogą odliczać obecnie cały VAT. Warunkiem jest prowadzenie ewidencji pojazdu. Trzeba też pamiętać o złożeniu informacji o samochodzie z pełnym odliczeniem w urzędzie skarbowym na druku VAT-26. Za brak takiego dokumentu podatnik zostanie surowo ukarany.

czytaj więcej »

Nie można zastosować zwolnienia z podatku do kursów kulinarnych, które mają charakter ogólnodostępny i nie są skierowane do określonych grup zawodowych. Tak orzekł dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-666/14/EB.

czytaj więcej »

Jeżeli sprzedawca spóźnia się z wystawieniem faktury, nabywca ma prawo odliczyć VAT dopiero wtedy, gdy dotrze do niego dokument sprzedaży. Jeśli przedsiębiorca nie obniży podatku w tym terminie, może to zrobić w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/443-528/14-2/EN.

czytaj więcej »

Jeżeli z odpowiednich dokumentów wynika, że konstrukcja samochodu wyklucza użycie go do celów prywatnych, to od wydatków związanych z eksploatacją przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości. Nie trzeba przy tym prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu ani składać VAT-26. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-736/14/AK.

czytaj więcej »

Zdaniem fiskusa przedsiębiorca wykorzystując samochód w wariancie mieszanym, czyli do celów służbowych i prywatnych – nie może odliczyć wszystkich wydatków eksploatacyjnych.

czytaj więcej »

Wprowadzenie dziennego limitu sprzedaży (w tym np. smartfonów) dla jednego nabywcy w wysokości 20.000 zł oraz dziennego limitu dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy w jednym punkcie sprzedaży w wysokości 10.000 zł, po przekroczeniu których sprzedaż zostaje objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia, budzi duże zastrzeżenia ekspertów.

czytaj więcej »

Rozszerzenie listy towarów objętych odpowiedzialnością solidarną o niektóre postacie srebra i platyny, kaucja gwarancyjna sięgająca 10 mln zł w przypadku dostaw paliw, zmiany w uldze na złe długi – to tylko niektóre zmiany opublikowanego właśnie nowego projektu nowelizacji ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Zgłoszenia rejestracyjnego nie będą składać zagraniczni podatnicy VAT, jeżeli wykonują w Polsce wyłącznie usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne.

czytaj więcej »

Ewidencji przebiegu pojazdu nie muszą prowadzić przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy o przeznaczeniu specjalnym, czyli samochód pogrzebowy, pomoc drogową oraz bankowóz.

czytaj więcej »

W przyszłym roku podatnicy zapłacą wyższe grzywny za popełnienie wykroczeń lub przestępstw skarbowych.

czytaj więcej »

Już za kila miesięcy zaczną obowiązywać nowe przepisy unijne w zakresie VAT od szeroko rozumianych usług cyfrowych. Chodzi o usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (świadczone drogą elektroniczną), gdzie kluczowe będzie miejsce świadczenia tych usług i tym samym odpowiednie ich rozliczenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma produkująca kosmetyki dostała zamówienie od jednego kontrahenta na produkcję maski do włosów. W umowie między firmami jest informacja, że zleceniodawca kupuje surowce i komponenty potrzebne do produkcji, a podatnik, jako usługobiorca dokonuje tylko usługi produkcji kosmetyku. Jednym z surowców do produkcji jest olejek arganowy. Podatnik umówił się z firmą zlecającą produkcję, że ten specyfik zamówi samodzielnie i odsprzeda go zlecającemu. Sprzedawca wystawi fakturę handlową w ramach WNT, czyli u podatnika podatek należny jest także naliczonym. Jak wystawić fakturę sprzedaży tego surowca firmie zlecającej produkcję?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik stosujący metodę kasową prowadzi sprzedaż internetową. Zapłatę za towar otrzymał 10 marca (100% wartości towaru), a 12 marca wystawił fakturę i wysłał towar nabywcy. Czy obowiązek podatkowy w VAT powstaje z dniem wystawienia faktury, wysłania towaru, czy może otrzymania towaru przez klienta? A może istotne znaczenie ma data przekazania pieniędzy poprzez PayU lub PayPal? Co w sytuacji, kiedy na zamówiony towar wystawiana jest faktura, a towar zostanie wysłany kurierem lub pocztą, a płatność następuje przy odbiorze (za pobraniem)?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zwolnioną z VAT (wychowanie przedszkolne – przedszkole niepubliczne) 2 lata temu wykupiła samochód osobowy po leasingu i zaewidencjonowała go w środkach trwałych. Ponieważ faktura wykupu była wystawiona na przedszkole, podatnik nie odliczył VAT. Teraz osoba ta chce sprzedać ten samochód (jeszcze nie wiadomo, kto będzie nabywcą pojazdu). Pewne jest, że sprzedaż samochodu będzie przychodem przedszkola, natomiast problem jest z VAT. Czy sprzedając samochód osobowy zbywca uzyska automatycznie status podatnika VAT? Czy nie będąc podatnikiem ma znaczenie, komu samochód osobowy zostanie sprzedany (czy będzie to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – umowa kupna-sprzedaży, czy firma będąca vatowcem – faktura VAT, czy osoba fizyczna prowadząca działalność zwolnioną z VAT – faktura VAT)?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność handlową. W celu wsparcia sprzedaży niektórych produktów (zapalniczek) dołącza do transakcji gadżet za symboliczną złotówkę na fakturze. Gadżet ten kupuję za 70 zł. Czy taka sprzedaż nie powoduje problemów z tytułu VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podczas audytu wewnętrznego w firmie stwierdzono, że część faktur wystawionych od połowy zeszłego roku zawiera niewłaściwy (stary) numer PKWiU, dotyczący usługi zwolnionej z VAT. Wpisany tam numer w nowej klasyfikacji nie istnieje. Czym to grozi? Czy można to jakoś skorygować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nadal nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czy też coś się w tym zakresie zmieniło?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dokonując importu towarów spoza UE, dokonujemy w fakturze wewnętrznej naliczenia i odliczenia VAT tak jak w przypadku towarów w UE czy też inaczej? Czy są też jakieś opłaty celne? A jak w przypadku eksportu towarów do krajów spoza UE, eksportu i importu usług spoza UE. Jak należy zaewidencjonować takie transakcje, jak udokumentować i w jakich pozycjach ująć w deklaracji VAT import towarów spoza UE, eksport towarów do krajów spoza UE, eksport i import usług spoza UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność w zakresie montażu okien, drzwi, rolet. Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy kupując rolety, które będą zamontowane w domu jednorodzinnym, powinna mieć naliczone na fakturze zakupu 8% podatku VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest aktualnie procedura skorzystania z ulgi na złe długi (terminy, dokumenty, wezwania, korekty VAT itp.) Jakich księgowań musi dokonać wierzyciel?

czytaj więcej »

Pytanie: Za wykonane projektu instalacji gazowej firma wystawia fakturę VAT. Chce obciążyć nabywcę wydatkami związanymi z opłatami skarbowymi (zwolnionymi z VAT). Jaki wystawić dokument?

czytaj więcej »

wiper-pixel