WYDANIE ONLINE

Z początkiem roku przedsiębiorcy często wznawiają zawieszoną działalność gospodarczą. Takie działanie nie wymaga ponownej rejestracji w charakterze podatnika VAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który prowadzi komis samochodowy, nie ma obowiązku składania informacji VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla aut, które przeznaczone są do odprzedaży – wyjaśnił resort finansów.

czytaj więcej »

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, zmiany w sprawozdaniach skonsolidowanych – to tylko niektóre propozycje resortu finansów dotyczące nowelizacji ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Karty rabatowe dla stałych klientów są w istocie sprzedażą prawa do rabatu i jako takie podlegają VAT. To wnioski z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie o sygn. akt C-461/12 Granton Advertising BV.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca zajmujący się wynajmem pojazdów kempingowych, które są garażowane na prywatnej posesji, nie ma możliwości odliczenia pełnego podatku od wydatków eksploatacyjnych. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-433/14-7/MK.

czytaj więcej »

Udzielanie osobom zatrudnionym nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych spółki stanowi odpłatne świadczenie usług, które korzysta ze zwolnienia z VAT. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-497/14/AB.

czytaj więcej »

Ustawodawca świadomie zawęził zakres przedmiotowy wniosku o interpretację indywidualną do jednego stanu faktycznego albo do jednego zdarzenia przyszłego. Podatnik nie ma więc prawa żądać interpretacji indywidualnej, która rozstrzyga na poziomie abstrakcyjnym o skutkach podatkowych różnych wariantów przyszłych zdarzeń. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 2090/12).

czytaj więcej »

Dowóz osób zatrudnionych do pracy nie podlega VAT. To samo dotyczy transportu pracowników z obcych firm, pod warunkiem że wykonują oni usługi związane z działalnością spółki. To wnioski z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 października 2014 r. (sygn. akt I FSK 1513/13, I FSK 1514/13).

czytaj więcej »

Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia z podatku, może ponownie z niego skorzystać po upływie roku, licząc od końca roku, w którym doszło do rezygnacji. Może to nastąpić w dowolnym miesiącu, a nie koniecznie z początkiem stycznia. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt I FSK 1463/13.

czytaj więcej »

Opóźnianie zwrotu VAT w związku z przeprowadzaniem kontroli krzyżowych u partnerów biznesowych podatnika można uznać za rażące naruszenie prawa. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku w sprawie o sygn. akt I SAB/Wr 5/14.

czytaj więcej »

Wystawienie faktury powoduje obowiązek zapłaty wykazanego w niej VAT. Jednak pustej faktury nie należy ujmować w deklaracji VAT po stronie podatku należnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy sprzedaży publikacji z projektami domów jednorodzinnych można stosować obniżoną stawkę VAT, powołując się na uzyskany numer ISBN?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka prowadzi działalność handlową w branży metalowej. Zaprosiła do udziału w targach odbywających się w kraju dwóch dostawców (w charakterze współwystawców) z innych krajów UE. Spółka zajmowała się organizacją stoisk. Faktury za najem powierzchni, zabudowę, wyposażenie, hostessy, wpisy do katalogu, Internet na stanowisku itp. zostały wystawione na spółkę. Ta z kolei wystawiła na współwystawców faktury np. za druk folderów, rozesłanie zaproszeń do udziału w targach) w wartości zbliżonej od 1/3 kosztów. Jaką stawkę VAT zastosować? Czy zastosowanie ma stawka 0%, czy „NP” i jak opisać/nazwać usługę, aby nie było wątpliwości co do stawki? Jaki będzie prawidłowy opis w przypadku zastosowania VAT „NP”, aby odbiorca nie miał wątpliwości, że powinien naliczyć podatek u siebie? Jaki jest moment wystawienia faktury i odliczenia VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatniczka prowadzi agencję pracy tymczasowej. Zgodnie z definicją jej współpraca z kontrahentami zagranicznymi (UE) polega na wyszukiwaniu wykwalifikowanych specjalistów w czasie prac sezonowych. Podpisuje ona kontrakt, w którym zobowiązuje się dostarczyć odpowiednią osobę do ściśle określonych prac. Następnie na podstawie tych wytycznych wyszukuje odpowiednich kandydatów i podpisuje z nimi umowę. W ten sposób zgodnie z charakterem agencji pracy tymczasowej rozliczenie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą dokonuje się przez agencję. Po wykonaniu zobowiązania pracownika podatniczka wystawia fakturę z opisem usługi oraz nazwiskiem osoby wykonującej pracę i należną ceną. Rodzaj wykonywanych prac to np. zaoranie 150 ha ziemi, ogrodzenie 40 ha przestrzeni, ocieplenie budynku o określonym metrażu, położenie płytek na określonym metrażu. Do tej pory podatniczka korzystała za zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy prace wykonane na podstawie kontraktu podlegają opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to jaką stawką? Kontrahenci zagraniczni są podatnikami VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Grupa Producentów Rolnych zrzesza spółki i rolników indywidualnych będących na ryczałcie. Grupa ta ma status spółki z o.o. Skupuje od członków i innych podmiotów i rolników indywidualnych spoza grupy wyprodukowane przez nich produkty rolne. Od spółek na podstawie faktur VAT, a od rolników indywidualnych na podstawie wystawianej przez siebie faktury RR. Grupa pomaga również w zaopatrzeniu członków w nawozy i nasiona, obciążając ich później fakturami VAT. W tym roku każdy z członków indywidualnie zaopatrzył się w nasiona do siewu. Nadwyżkę nasion, jaka pozostała po wysiewie u niektórych członków, chcą odkupić inni członkowie grupy i podmioty spoza niej. Firmy wystawią za nadwyżkę nasion faktury VAT. Jaki dokument ma wystawić rolnik indywidualny? Czy kupujący nadwyżkę nasion ma sporządzić fakturę VAT RR?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 29 marca 2013 r. wystawiliśmy brytyjskiemu klientowi fakturę za eksport usług (wykazaliśmy go w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7K; rozliczamy się kwartalnie). Płatność nastąpiła 14 kwietnia 2013 r., w związku z tym faktura została przez program ujęta w deklaracji VAT-7K za II kwartał 2013 roku, a nie w deklaracji VAT-7K za I kwartał (ze względu na termin faktycznej zapłaty). Natomiast w deklaracji VAT-UE program ujął fakturę w I kwartale, prawdopodobnie ze względu na datę wystawienia faktury. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Czy dopuszczalne jest podanie innej kwoty w informacji podsumowującej VAT-UE oraz innej kwoty w deklaracji VAT-7K za ten sam okres rozliczeniowy? Czy takie różnice w kwotach nie będą kwestionowane przez urząd skarbowy jako błąd (brak takiej samej kwoty)? Co determinuje ujęcie faktury w informacji podsumowującej VAT-UE: data wystawienia faktury, okres księgowy czy data wykonania usługi itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma jest podatnikiem VAT czynnym zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE. Podejmuje współpracę z firmą z Chin. Usługi wykonywane na rzecz kontrahenta chińskiego mają polegać na badaniu i pozyskiwaniu rynku zbytu w Polsce. Usługa będzie wykonywana w Polsce przez polską firmę. Czy należy zastosować w tym przypadku odwrotne obciążenie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o VAT? Czy w takiej sytuacji kontrahent chiński sam opodatkuje usługę w swoim kraju? Czy firma polska musi posiadać potwierdzenie tego, że firma chińska rozliczy te czynności u siebie?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność. Posiada samochód osobowy wykupiony z leasingu operacyjnego i wpisany do środków trwałych. Właściciel chce wycofać ten pojazd ze środków trwałych (rynkowa wartość tego auta to około 40.000), bo będzie nim jeździła żona. Jak wygląda takie wycofanie pod kątem podatków? Jak najkorzystniej dokonać tego wycofania?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o ma zamiar podpisać umowę na leasing samochodu osobowego na 48 miesięcy. Cena zakupu wynosi około 100.000 zł brutto. Czy będzie to możliwe pod względem CIT i VAT? Jaki to będzie leasing – operacyjny czy finansowy? Czy należy sporządzać kilometrówkę? Czy należy zgłosić samochód do fiskusa jak w przypadku majątku trwałego i wykorzystywania jedynie do działalności gospodarczej bez celów prywatnych? Czy jest limit na odliczenie VAT, jeśli pojazd będzie wykorzystywany do działalności prywatnej pracownika i działalności spółki? Co z ubezpieczeniem samochodu osobowego pod względem CIT i VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Mała firma turystyczna świadczy usługi organizacji wycieczek. Rozlicza się na zasadach ogólnych (Księga przychodów i rozchodów) oraz jest płatnikiem VAT. Od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady rozliczania VAT od zaliczki. Jak rozliczyć taką wpłatę na poczet usługi turystyki, rozliczaną w procedurze VAT-marża, jeśli nie wiadomo (przed wykonaniem usługi), jaką marżę podatnik otrzyma ostatecznie? Czy zaliczki wpisuje się do KPiR w dacie otrzymania, czy też po wykonaniu usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej musi zawierać NIP? Podatnik nie ma obowiązku rejestracji transakcji na kasie fiskalnej. Wystawia tylko faktury (wynajem krótkoterminowy).

czytaj więcej »

Pytanie: Firma zajmuje się projektowaniem instalacji gazowych. Za wykonanie projektu wystawia kontrahentowi zgodnie ze zleceniem fakturę VAT. Dodatkowo chce za zgodą kontrahenta obciążyć go wydatkami związanymi z opłatami skarbowymi, które są zwolnione od VAT. Jaki wystawić dokument obciążający za takie opłaty? Czy lepiej wystawić notę obciążeniową, czy fakturę VAT, doliczając do danej opłaty 23% podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka, która prowadzi działalność opodatkowaną VAT, zamierza przekazać nieodpłatnie sieć kanalizacyjną swojemu udziałowcowi (gminie). Wymienioną budowlę ta sama gmina wniosła do spółki jako aport niepieniężny w 1999 roku. Spółka nie dokonywała żadnych ulepszeń w trakcie użytkowania sieci. Czy takie przekazanie będzie opodatkowane VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy na potrzeby VAT należy wykazać w deklaracji usługę kupioną od kontrahenta unijnego, który refakturuje przedsiębiorcy usługi kupione na terenie UE? Przykładowo firma otrzymała fakturę wystawioną 15 października 2014 r. z informacją, że podatek nalicza nabywca usługi i że usługa wykonana została 29 września 2014 r. W której deklaracji trzeba ująć taką fakturę? Za październik czy może wrzesień? Faktura dotarła do firmy 21 października 2014 r. wraz z kserem faktury od firmy, która naprawiała podatnikowi auto i fakturę wystawiła na inną firmę (zapłaconą kartami DKV), a dopiero ona wystawiła podatnikowi refakturę w kwocie netto i zobowiązała go do samonaliczenia VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem VAT czynnym. Została zarejestrowana, jako podatnik VAT-UE. Dla firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma wykonać oświetlenie, nagłośnienie, podesty, stoisko targowe, które zostaną zainstalowane w hali targowej w Paryżu. Towar zostanie wykonany w Polsce, ale montaż będzie wykonany we Francji. Jaką stawkę VAT zastosować w przedstawionej sytuacji? Towar nie opuści terytorium UE, a kontrahent nie może przedstawić NIP na potrzeby VAT w UE.

czytaj więcej »

Pod koniec roku urzędy skarbowe analizują i aktualizują swoje ewidencje – w tym także rejestr czynnych podatników VAT. Wykreślenie z niego może mieć dla przedsiębiorcy negatywne skutki podatkowe.

czytaj więcej »

Problem z niewypłacalnością nieuczciwych kontrahentów lub kontrahentów, których sytuacja finansowa pozostawia wiele do życzenia, może mieć negatywny wpływ na kondycję przedsiębiorstwa.

czytaj więcej »

Dzięki obowiązującym przepisom i istniejącym mechanizmom optymalizacyjnym gminy we współpracy z doradcami podatkowymi są w stanie przesunąć z poziomu budżetu państwa na poziom budżetu gminy bardzo duże środki. Rząd chce ukrócić ten proceder. Ma w tym pomóc tzw. prewspółczynnik VAT.

czytaj więcej »

Celem każdego racjonalnego podatnika jest płacenie jak najniższych podatków. Minimalizacja obciążeń podatkowych powinna być prawem każdego podatnika. Jeżeli obniżanie obciążeń podatkowych odbywa się z wykorzystaniem legalnych środków, podatnik nie powinien spotkać się z żadnymi negatywnymi skutkami zarówno na płaszczyźnie wymiaru podatków, jak i odpowiedzialności karnej skarbowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel