WYDANIE BIEŻĄCE

Jak w praktyce przystosować system informatyczny do nowego JPK_VAT
Przed księgowymi bardzo dużo wyzwań związanych z wdrożeniem od października 2020 roku nowej struktury JPK_VAT. Problemy mogą wystąpić m.in.  pod względem komunikacji polegającej na przekazaniu klientom, w jaki sposób mają zaznaczać w dokumentach sprzedaży konkretne grupy towarów i usług. Nasz ekspert zaprezentował kilka przydatnych wskazówek ułatwiających wdrożenie nowych rozwiązań.

czytaj więcej »

Pytanie: 10 kwietnia spółka weszła w proces likwidacji. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zamknięto w systemie księgi rachunkowe spółki 9 kwietnia, a otworzono 10 kwietnia w nowej jednostce z dopiskiem w likwidacji. Za kwiecień zostanie sporządzona jedna deklaracja VAT dla spółki z dopiskiem w likwidacji obejmująca VAT należny i naliczony również spółki bez likwidacji. W systemie informatycznym obsługującym obie spółki nie ma możliwości sporządzenia jednego pliku JPK_VAT. Czy w związku spółka może złożyć dwa pliki JPK, tj. dla spółki bez likwidacji i dla spółki z likwidacją, których wartości będą uwzględnione w jednej deklaracji VAT za cały kwiecień, którą złoży do urzędu skarbowego spółka w likwidacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzedaż dla osoby fizycznej została udokumentowana paragonem fiskalnym i zaksięgowana na tej podstawie. Paragon został uwzględniony w rejestrze VAT i w pliku JPK. Klient poprosił o fakturę do paragonu. Faktura została wystawiona i przekazana klientowi. Nie została zaksięgowana i nie została ujęta w rejestrze VAT i w pliku JPK (faktura wystawiona do paragonu fiskalnego). Czy sprzedaż została w pliku JPK wykazana prawidłowo? Jak wykazać paragon i fakturę do paragonu dla osoby fizycznej od października 2020 po likwidacji deklaracji VAT-7 i wprowadzeniu JPK_V7 (część deklaracyjna i część ewidencyjna)? Czy paragon wykazujemy w obu częściach JPK_V7? Czy trzeba wykazywać fakturę do paragonu, a jeśli trzeba to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. zajmuje się zarządzaniem lokalami mieszkaniowymi. Nie jest ona vatowcem. Faktury za zarządzanie są zwolnione z VAT. Jednak dowiedziałem się, że zarządzanie lokalami mieszkalnymi jest zwolnione z VAT przedmiotowo. Czyli spółka mogłaby zostać podatnikiem VAT i nie przejmować się progiem 200.000 zł i nadal wystawiać faktury za zarządzanie zwolnione z VAT? Wystawiam też faktury za nadzór nad remontem, którymi rozliczam przygotowywanie mieszkań na wynajem na etapie remontu. Czy wtedy mógłbym np. podpisywać umowę o zarządzanie mieszkaniem, w której regulowałbym na początku wyższe kwoty, takie jak za nadzór nad remontem, jako zarządzanie mieszkaniem podczas remontu? Czy takie rozwiązanie pozwalałoby na obrót w spółce z o.o. mieszkaniami (przekroczenie progu 200.000 już przy pierwszej transakcji) i pogodzenie działalności zarządzania jako bez VAT?

czytaj więcej »

Problem: Klient naszego biura prowadzi handel samochodami i nabył auta z USA – w większości kupowane od osób fizycznych. Wszelkie procedury celne są odprawiane w porcie w Niemczech, a następnie samochody dostarczane są do Polski do firmy naszego klienta. Czy klient ma prawo taki samochód sprzedać na fakturę VAT Marża?

czytaj więcej »

Problem: Rozliczam spółkę, w której 100% udziałów ma gmina. Czy wystawiając faktury, gdzie nabywcą jest gmina a odbiorcą szkoła podstawowa (jednostka gminna), należy je oznaczać TP i wykazywać w JPK_VAT 7, jako transakcje między podmiotami powiązanymi?

czytaj więcej »

Problem: Wiem, że nowa matryca VAT obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Nasz firma zajmuje się głównie sprzedażą suplementów diety (nie są ta wyroby medyczne specjalnego przeznaczenia) dla osób fizycznych i firm. Do tej pory stawką VAT na te suplementy była stawka 8%. Z tego co się zorientowałem, to dla suplementów diety stawka (czyli 8%) dalej ma być stosowana. Czy faktycznie tak jest? Wiem, że obowiązuje także tzw. nomenklatura scalona. Według mnie nasze produkty podchodzą pod kod CN 2106. Jest to wg tej nomenklatury pozostała żywność, gdzie indziej niesklasyfikowana. Proszę o potwierdzenie czy tak jest rzeczywiście. Czy na fakturach, jakie wystawiamy dla odbiorców, trzeba wpisywać ten numer CN przy każdym z artykułów, czyli np. artykuł „spirulina” CN 2106? Mamy kasę fiskalną, która ma wprowadzone wszystkie obowiązuję stawki VAT. Czy musimy w niej coś zmieniać. Czy na paragonach fiskalnych należy drukować ten kod CN?

czytaj więcej »

Problem: Świadczymy usługi dla firmy, która zajmuje się budową farm wiatrowych. Jestem podwykonawcą, który montuje śmigła na wiatrakach. Fakturę wystawiam dla firmy, która ma NIP niemiecki, ale adres do faktury wskazali mi w Polsce. Czy wystawiam fakturę na stawkę NP? Czy należy to rozliczyć w procedurze odwróconego poboru? Czy powinienem rozpoznać import usług? Najgorsze, że nie jestem vatowcem i musiałbym rejestrować się do VAT unijnego? Czy dobrze myślę?

czytaj więcej »

Problem: Kontrahent w maju otrzymał proformę z oznaczeniem MPP. Opłacił ją w maju a do wpłaty otrzymał fakturę zaliczkową, gdyż usługa została wykonana w czerwcu. Płacąc nie zastosował podzielonej płatności. Teraz (w czerwcu) podatnik zrozumiał, że źle dokonał płatności płacąc całość bez zastosowania MPP. Czy istnieje możliwość, aby teraz oddać mu te pieniądze i aby zapłacił ponownie już z zastosowaniem tego mechanizmu? Czy to w jakikolwiek sposób uchroni go od konsekwencji?

czytaj więcej »

Ustawa o VAT precyzuje zasady opodatkowania transportu towarów przez podatnika VAT. Szczególnie skomplikowane są regulacje w zakresie miejsca opodatkowania usługi oraz stosowanej stawki podatku od towarów i usług. Zrozumienie zasad w tym zakresie jest warunkiem prawidłowego rozliczenia się z zobowiązań podatkowych. Może też wpływać na ostateczną wartość świadczonych usług. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że transport towarów jest monitorowany, tj. powstają dokumenty transportowe (np. CMR czy komunikaty wywozowe), na podstawie których organy podatkowe mogą w prosty sposób ustalić zasady opodatkowania wykonanych usług. 

czytaj więcej »

W ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych określeń podatkowych jest pojęcie „należytej staranności”. Polskie organy podatkowe nadużywają tej swoistej „broni” w każdej możliwej sytuacji, z którą borykają się podatnicy. W szczególności pojawił się trend wśród urzędów, który prowadzi do wniosku, że podatnik dla celów zachowania prawa do odliczenia VAT powinien wręcz prowadzić „śledztwo” w stosunku do swoich kontrahentów. Z tego punktu widzenia tak ważny jest najnowszy wyrok TSUE w sprawie o sygn. akt C-430/19.

czytaj więcej »

Z dniem 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów i usług poprzez zastąpienie PKWiU z 2008 roku w odniesieniu do towarów, unijną Nomenklaturą Scaloną (CN) i PKWIU (2015) w odniesieniu do usług. Upewnij się, że wdrożona w Twojej firmie procedura jest prawidłowa.

czytaj więcej »

Wykonywanie usług budowlanych przez polskie firmy w innych państwach UE jest częstą praktyką. Decyduje o tym przede wszystkim niższa cena robocizny w porównaniu z usługodawcami z branży budowlanej operującymi na rynku unijnym z państw „starej” UE. Drugą zaletą jest niezła jakość wykonywanych prac. Tak więc połączenie niższej ceny i nie niższej od rodzimych firm jakości prac, czyni z polskich firm istotnego gracza w branży budowlanej na rynku unijnym. Z tego artykułu dowiesz się, jak należy rozliczać VAT w taj branży.

czytaj więcej »

Chociaż firmy sprzedające na eksport mają już spore doświadczenie z rozliczaniem takich transakcji, to jednak do naszej redakcji wciąż napływają liczne pytania o prawidłowe klasyfikowanie i rozliczanie takich zdarzeń. Sprawdźmy, więc, jak robić to poprawnie. 

czytaj więcej »

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, tworzy ramy prawne dla płynnej kontynuacji działalności wykonywanej wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę-osobę fizyczną, od momentu jego śmierci, do czasu ustalenia jego następców prawnych i rozstrzygnięcia o dalszych losach przedsiębiorstwa. Reguluje ona w związku z tym zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

czytaj więcej »

Resort finansów chwali się wyłącznie rosnącymi wskaźnikami z wpływów z VAT, a milczy na temat jeszcze szybciej rosnących wskaźników jego nieściągalności. Co gorsza, ofiarami uszczelniania systemu podatkowego stają się legalnie działający bądź nieświadomi uczestnictwa w karuzeli VAT przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

W dniu 1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa wprowadza długo oczekiwany pakiet zmian dotyczących VAT tzw. Quick Fixes. Tym samym do systemu VAT zostały zaimplementowane rozwiązania wynikający z dyrektywy UE 2018/1910.

czytaj więcej »

wiper-pixel