WYDANIE ONLINE

W zimie przedsiębiorcom dochodzą dodatkowe obowiązki, związane m.in. z odśnieżaniem terenu firmy wraz z przyległymi chodnikami oraz usuwaniem śniegu i lodu z budynków. Wywiązywanie się z nich wywołuje skutki w VAT niezależnie od tego, czy podatnik robi to we własnym zakresie, czy też zleca wykonanie stosownych czynności firmom zewnętrznym. To samo dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie.

czytaj więcej »

W skierowanym do Sejmu projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziano wprowadzenie rozwiązań, które mają dostosować obowiązujące przepisy podatkowe do przepisów unijnych (implementacja przepisów fakultatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

czytaj więcej »

Minister finansów stwierdził, że zapłata za doładowania oferowane przez operatorów w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. nadal stanowi należność za usługi telekomunikacyjne.

czytaj więcej »

Zmiana miejsca opodatkowania usług elektronicznych może wywołać wiele problemów praktycznych. Dodatkowym utrudnieniem będzie fakt, że usługi elektroniczne świadczone są często przez wielu pośredników.

czytaj więcej »

Od 2015 roku kasy muszą zainstalować m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, lekarze i dentyści, fryzjerzy i kosmetolodzy, restauratorzy, mechanicy samochodowi. Nowe rozporządzenie ministra finansów weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy nieprowadzący ksiąg rachunkowych mają od 15 stycznia 2015 r. nowy obowiązek. Muszą składać oświadczenie do KRS, że nie mieli obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

czytaj więcej »

Uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, wyeliminowanie regulacji, które w praktyce powodują wiele uciążliwych obowiązków – to cel prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych.

czytaj więcej »

Dla ustalenia momentu zakończenia usługi rozstrzygająca jest wola kontrahentów, którzy umówili się na rozliczenie (opłacanie) świadczonych usług (dostaw) w okresach rozliczeniowych. Oznacza to, że obowiązek podatkowy nie powstanie z chwilą dokonania dostawy lub wyświadczenia usługi, lecz w momencie upływu danego okresu. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Łd 1077/14).

czytaj więcej »

Zastosowanie 5% stawki VAT dla posiłków sprzedawanych „na wynos” i w dostawie do klienta jest nieprawidłowe. Tak uznał Dyrektor izby skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2015 r. (nr IBPP2/443-983/14/WN).

czytaj więcej »

Pytanie: Firma niemiecka zamawia u polskiego dostawcy (producenta) towary, które są dostarczane do Włoch. Faktura wystawiana jest na niemieckiego kontrahenta (posiadającego niemiecki NIP). Natomiast CMR kierowcy jest wystawiany na adres włoski. Czy postępujemy prawidłowo, wykazując taką transakcję jako WDT? Czy też jest to może transakcja trójstronna?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka wystawiła fakturę zaliczkową za towar, otrzymała zapłatę w grudniu 2014 roku. Z przyczyn technicznych nastąpi przesunięcie dostawy towaru na czerwiec 2015 roku. Faktura została wystawiona w grudniu 2014 roku na kontrahenta spoza UE, odbiór towaru ma nastąpić na terenie Polski. Kontrahent sam odbierze towar na warunkach EXW. Czy spółka będzie miała prawo do zastosowania 0% stawki VAT? Czy będzie tu eksport pośredni?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 grudnia mamy obowiązek ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych na kasie rejestrującej. Złożyliśmy już w urzędzie skarbowym zawiadomienie o zamiarze zakupu i zafiskalizowania 4 kas rejestrujących. Praktyka okazuje się taka, że 1 grudnia zafiskalizujemy 2 kasy, a kolejne 2 kasy w styczniu. Czy w związku z tym możemy uzyskać zwrot (ulga na zakup kasy) za te kolejne dwie kasy, skoro zafiskalizowaliśmy je dopiero w styczniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka posiada 4 działki budowlane. Ze względu na konieczność rozbudowy siedziby jest zmuszona zamienić się z sąsiadem na nieruchomości. Nabycie zamienianych działek było następujące:1) 2 działki kupione w 2006 roku na spółkę,2) 2 działki kupione w 2012 roku prywatnie przez właścicieli spółki i wniesione do niej aportem.Sąsiad firmy prowadzi działalność jednoosobową, ale działka jest jego własnością prywatną (mieszka tam). Czy ze względów podatkowych lepiej zrobić to przez transakcję kupna-sprzedaży, czy zamianę? Ceny nieruchomości się pokrywają.

czytaj więcej »

Gdy przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel następuje z chwilą ich wydania spedytorowi z magazynu spółki, to obowiązek podatkowy w podatku od towarów, i dla dostaw krajowych, powstanie w momencie wydania towaru, na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy 22 grudnia 2014 r. fakturę za usługi monitorowania z datą wystawienia 2 stycznia 2015 r. Miesiącem sprzedaży jest grudzień 2014 roku. W którym miesiącu należy ująć tę fakturę w deklaracji VAT i kiedy odliczyć podatek naliczony z tej faktury? Dostaliśmy również fakturę za wydawnictwo, które wkrótce otrzymamy. Data wykonania tej usługi to 9 stycznia 2015 r. (druga część 2 marca 2015 r.). Kiedy możemy odliczyć VAT – w styczniu i marcu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą posiadającą sklepy spożywcze mamy samochód o ładowności powyżej 500 kg, zakupiony przed 1 kwietnia 2014 r. Czy możemy rozliczać VAT od zakupu paliwa i naprawy? Większość interpretacji dotyczących paliwa podaje, że można odliczyć tylko 50%. Odnośnie do naprawy takiego samochodu dostaliśmy informację, że możemy odliczyć cały VAT.

czytaj więcej »

Obszarem najbardziej narażonym na nieprawidłowości jest VAT – wynika z danych resortu finansów. Najczęściej popełniane błędy to niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur czy też ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem. Znany jest już Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2015 rok.

czytaj więcej »

W bieżącym roku stawki akcyzy na niektóre paliwa zostały obniżone. Chodzi tu przykładowo o benzynę silnikową, gdzie stawka zmalała o 25 zł za 1000 litrów.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn do nabijania gilz jest objęte akcyzą. Z początkiem roku zmienił się też sposób opodatkowania cygar i cygaretek. To efekt zmian, jakie wprowadziła ustawa okołobudżetowa.

czytaj więcej »

W nowym rozporządzeniu wykonawczym minister finansów określił informacje, jakie powinien zawierać wniosek podatnika ubiegającego się o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz sposób opisu niektórych informacji, warunki i termin składania wniosków.

czytaj więcej »

Wydanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu finansowego jako dostawy towaru powoduje, że korzystający otrzymuje fakturę na całą wartość dostawy. Odliczenie VAT w takim przypadku dokonywane jest jednorazowo (z góry). Tak uznał minister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 28864/14.

czytaj więcej »

Polska bezprawnie stosuje obniżoną stawkę VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Top wnioski z wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE z 18 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt C-639/13 (Komisja przeciwko Polsce).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekazania zaliczki i otrzymania faktury zaliczkowej od kontrahenta z kraju Unii Europejskiej? Czy art. 19a ust. 8 ustawy o VAT należy stosować do WNT?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę za energię elektryczną (dotyczy raty planowej) za październik 2014 roku. Faktura wystawiona została 3 września 2014 r. z terminem płatności przewidzianym na 6 października 2014 r. Kiedy mogliśmy odliczyć VAT z tej faktury?

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który w wystawionych dokumentach sprzedaży wykazał wyższą stawkę VAT, ma prawo do wystawienia faktury korygującej z właściwą wysokością podatku.

czytaj więcej »

wiper-pixel