WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy kupujący na potrzeby prowadzonej działalności pojazd w innym kraju UE muszą pamiętać o podatkowych obowiązkach związanych z tego rodzaju zakupami. Tym bardziej że począwszy od 1 stycznia 2015 r., zostały one znacząco zmodyfikowane.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma otrzymała 22 grudnia 2014 r. fakturę za usługi monitorowania z datą wystawienia 2 stycznia 2015 r. Miesiącem sprzedaży jest grudzień 2014 roku. W którym miesiącu należy ująć tę fakturę w deklaracji VAT i kiedy odliczyć podatek naliczony z tej faktury? Dostaliśmy również fakturę za wydawnictwo, które wkrótce otrzymam. Tu data wykonania usługi to 9 stycznia 2015 r. (druga część 2 marca 2015 r.). Kiedy można odliczyć VAT – w styczniu i marcu?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik stwierdził, że część faktur wystawionych od połowy zeszłego roku zawiera niewłaściwy (stary) numer PKWiU dotyczący usługi zwolnionej z VAT. Wpisany tam numer w nowej klasyfikacji nie istnieje. Czym to grozi? Czy można to jakoś skorygować?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedająca swoje towary odbiorcom hurtowym kupiła kurtki z logo firmy (130 zł netto każda). Są one przekazywane pracownikom, którzy będą nosić je w pracy, oraz wybranym pracownikom naszych klientów (jako reklama naszej firmy). Czy wartość netto kurtek można zaliczyć do kosztów podatkowych i czy można odliczyć VAT od zakupu, bez konieczności naliczenia podatku należnego w momencie przekazania?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole wynajmuje od szkoły lokal, który sama musiała przystosować do wykonywania swoich usług. W umowie najmu (pomimo że szkoła nie była płatnikiem VAT) był zapis, że płatności są w kwocie brutto. Na wynajem wystawiane były rachunki. Od jakiegoś czasu szkoła jest płatnikiem VAT i wystawia fakturę ze stawką 23% za wynajem pomieszczeń oraz refaktury na korzystanie z mediów. Teraz szkoła oznajmiła, że do wartości brutto faktury (refaktury) za media będzie doliczać podatek. Czy jest to prawidłowa forma wystawiania refaktury za media? Czy nie powinna być to taka sama kwota, jaką szkoła otrzymuje do zapłaty za media? Czy VAT nie powinien być doliczany do wartości netto?

czytaj więcej »

Potwierdzenie odbioru przez kontrahenta faktury korygującej wystarczy do stwierdzenia, że zapoznał się z jej treścią. Nie musi być podpisu nabywcy na wysłanej korekcie.

czytaj więcej »

Podatnik kupujący przedsiębiorstwo jest – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – następcą prawnym zbywającego przedsiębiorstwo także w zakresie podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Ustawodawca nie przewidział dla usług turystyki szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. Zatem obecna regulacja dotycząca obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia tych usług zawarta jest w treści art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, z której wynika, że obowiązek podatkowy również w przypadku usług turystyki opodatkowanych według szczególnej procedury, powstaje z chwilą wykonania usługi.

czytaj więcej »

Jeśli gospodarstwo rolne spełnia kryteria przedsiębiorstwa, to jego zbycie przez podatnika VAT może być czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Na nabywcy może ciążyć obowiązek korekty podatku naliczonego.

czytaj więcej »

Mechanik, który sprzedaje zużyty olej silnikowy osobom fizycznym lub innym firmom, nie traci zwolnienia podmiotowego z VAT. Taki olej nie jest bowiem uznawany za towar objęty akcyzą.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podatnik VAT nadal nie ma bezwzględnego obowiązku wystawiania faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? Czy też coś się w tym zakresie zmieniło?

czytaj więcej »

Dostawa pojazdów samochodowych do łącznej kwoty 20.000 zł rocznie jest zwolniona z obowiązku rejestracji za pomocą kasy fiskalnej.

czytaj więcej »

W przypadku kompleksowej usługi polegającej na montażu okien, rolet okiennych, bram garażowych, dachów, stropów, paneli podłogowych z jednoczesną ich dostawą, świadczonej w ramach budowy obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma stawka VAT w wysokości 8%.

czytaj więcej »

Od 26 stycznia 2015 r. trwają wspólne działania Kontroli Skarbowej, Straży Granicznej i Służby Celnej wymierzone w oszustów wyłudzających VAT w handlu elektroniką. Uwaga służb skupia się na przejściach granicznych z krajami niebędącymi członkami UE.

czytaj więcej »

W przypadku gdy otrzymana zaliczka na poczet dostawy towarów oraz realizacja dostawy odbywa się w tym samym miesiącu (okresie rozliczeniowym), wówczas obowiązek podatkowy (dla zaliczki i dostawy towarów) powstaje w tym samym miesiącu. W konsekwencji podatnik może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2014 r. (nr IPTPP2/443-694/14-2/DS).

czytaj więcej »

Zaliczka w euro omyłkowo przelana na konto złotówkowe zamiast walutowe nie odzwierciedla zdarzenia gospodarczego. W konsekwencji w takiej sytuacji przedsiębiorca nie wystawia faktury zaliczkowej. To wnioski z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 894/14).

czytaj więcej »

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie będą stosowali prewspółczynnika do samochodów, od których odliczyli 50% VAT. Takie stanowisko zaprezentował minister finansów w odpowiedzi udzielonej na interpelację poselską nr 30157.

czytaj więcej »

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy wykonują sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kryterium decydującym o obowiązku stosowania kas jest status nabywcy towarów lub usług. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2014 r. (nr IBPP3/443-1366/14/MN).

czytaj więcej »

Nawet jeśli podatnik nie posiada statusu doradcy podatkowego (lub nie zatrudnia doradcy podatkowego), a jednak świadczy usługi doradztwa podatkowego – nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 stycznia 2015 r. (nr IBPP1/443-932/14/AW).

czytaj więcej »

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne rejestrują się dla potrzeb VAT. Uniemożliwia to ich małżonkom prowadzenie innej niezależnej usługowej działalności rolniczej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy spółką, która zdecydowaną większość swoich obrotów fakturuje na rzecz odbiorców prowadzących działalność gospodarczą. Obrót brutto na rzecz osób fizycznych w ciągu ostatnich lat – w tym w roku 2014 – nie przekroczył 20.000 zł rocznie. Nie mieliśmy, zatem dotąd zainstalowanej kasy fiskalnej. Czy ten obowiązek obejmuje nas w 2015 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest obecnie procedura skorzystania z ulgi na złe długi (terminy, dokumenty, wezwania, korekty VAT itp.)? Jakich księgowań musi dokonać wierzyciel?

czytaj więcej »

Wydatek związany z używaniem samochodu osobowego może być kosztem uzyskania przychodu wraz z podatkiem od towarów i usług w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje odliczenie. Takie stanowisko zaprezentował dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/2/423-1119/14/SD).

czytaj więcej »

Orzeczenia i interpretacje

czytaj więcej »

Na granicy polsko-litewskiej oraz na granicy zachodniej prowadzone są intensywne kontrole cystern wwożących do kraju paliwo. Ma to ukrócić proceder wyłudzania podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedsiębiorca zamierza zlikwidować działalność gospodarczą. W ewidencji środków trwałych ma wpisany samochód ciężarowy zakupiony trzy lata temu na fakturę ze zwolnieniem, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Czy może teraz sprzedać ten pojazd, stosując procedurę VAT marża?

czytaj więcej »

wiper-pixel