WYDANIE ONLINE

Deklaracje VAT-27 i VAT-28 to nowe druki, które podatnicy stosują od 1 lipca 2015 r. Zmianie uległy także m.in. deklaracje VAT-7, VAT-8 i VAT-9M.

czytaj więcej »

Fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się organizacją usług kulturalnych, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług – tak uznał minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej z 17 kwietnia 2015 r. (nr PT1.9101.6.2015.KCO.PT1.130)

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który zapewnia bezpłatny transport swoim pracownikom, nie płaci podatku od towarów i usług. Podobnie jeśli z dojazdu korzystają również pracownicy firm współpracujących. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej (nr ILPP2/443-843/12/15-S/AK).

czytaj więcej »

Pytanie: Wspólnicy spółki cywilnej użytkują w prowadzonej działalności swoje prywatne samochody osobowe. Nie zostały one wprowadzone do środków trwałych. Czy mogą oni rozliczać 50% wartości VAT od przeglądów, zakupu części, oleju itp.? Osoby te prowadzą kilometrówkę związaną z wykorzystaniem samochodów do działalności gospodarczej. Proszę o podanie przykładu możliwości zaliczenia wydatków zarówno do rozliczeń podatku dochodowego (księga przychodów i rozchodów), jak i rozliczeń VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem czynnym podatnikiem podatku VAT. Czy zakup samochodu osobowego z Niemiec do dalszej odsprzedaży od prywatnych osób i z komisu należy wykazać w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 29 marca wystawiliśmy brytyjskiemu klientowi fakturę za eksport usług (wykazaliśmy go w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7K; rozliczamy się kwartalnie). Płatność nastąpiła 14 kwietnia, w związku z tym faktura została przez program ujęta w deklaracji VAT-7K za II kwartał, a nie w deklaracji VAT-7K za I kwartał (ze względu na termin faktycznej zapłaty). Natomiast w deklaracji VAT UE program ujął fakturę w I kwartale, prawdopodobnie ze względu na datę wystawienia faktury. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Czy dopuszczalne jest podanie innej kwoty w informacji podsumowującej VAT-UE oraz innej kwoty w deklaracji VAT-7K za ten sam okres rozliczeniowy? Czy takie różnice w kwotach nie będą kwestionowane przez urząd skarbowy jako błąd (brak takiej samej kwoty)? Co determinuje ujęcie faktury w informacji podsumowującej VAT-UE? Data wystawienia faktury, okres księgowy, data wykonania usługi itp.?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę dokumentującą zakup prętów z brązu (PKWiU 24.44.13.0). Jest na niej naliczony VAT w stawce 23%, jednak takie PKWiU znajduje się w wykazie towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (odwrotne obciążenie). Czy jest to więc ewidentna pomyłka sprzedawcy, który źle wystawił fakturę? Czy mimo że PKWiU jest takie samo, to jednak sprzedany towar nie jest w grupie towarów, których dotyczy odwrotne obciążenie?

czytaj więcej »

Objęcie nowych towarów procedurą odwrotnego obciążenia, nowa lista towarów wrażliwych oraz wyższe kaucje gwarancyjne w przypadku sprzedaży paliw to tylko niektóre zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r. Natomiast od nowego roku wejdą w życie zasady odliczania VAT na podstawie prewspółczynnika.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy często są zmuszeni do kooperacji i realizowania zadań na zasadach współdziałania. Taka praktyka przynosi nie tylko korzyści finansowe, ale również możliwość wymiany know-how i przewagę konkurencyjną. Księgowi mają kłopot z rozliczaniem VAT od takich działań.

czytaj więcej »

Jeśli wydatki poniesione przez podatnika przed dniem rejestracji do podatku VAT dokonywane były w celu uruchomienia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT, dokumentujących te wydatki i wystawionych na imię i nazwisko podatnika.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca może odliczyć VAT w pełnej wysokości od aut testowych, pod warunkiem że samochody te są wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej działalności, co potwierdzi prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu. To wnioski z wyroku WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 1099/14).

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wydaje rocznie 34 000 interpretacji podatkowych. Prawie co druga z nich dotyczy problemów przedsiębiorców z rozliczaniem VAT.

czytaj więcej »

Resort finansów wycofał się z wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian została usunięta z najnowszej wersji Ordynacji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie wejdzie w życie.

czytaj więcej »

Pytanie: W latach 90. XX w. razem z kuzynką otworzyłyśmy spółkę cywilną. Nasze mamy są siostrami i wspólnie przekazały nam w drodze darowizny na potrzeby prowadzonej firmy budynek z gruntem. W 1995 roku zdecydowałyśmy się rozwiązać spółkę cywilną i w związku z tym sporządziłyśmy akt zdawczo-odbiorczy, w którym podzieliłyśmy środki trwałe – w tym ów budynek. W tym samym budynku obie prowadziłyśmy nadal swoje odrębne firmy. Budynek z gruntem nie został wpisany do remanentu likwidacyjnego spółki. Następnie w 2005 roku podpisałyśmy u notariusza umowę zamiany, w której moja kuzynka oddała mi połowę budynku wraz z gruntem, a ja przekazałam jej swoją prywatną działkę. Reasumując, w żadnym z tych etapów nie odliczyłam VAT przy nabyciu tego środka trwałego. Z dniem 30 czerwca 2015 r. chciałabym zlikwidować działalność gospodarczą . Jestem czynnym podatnikiem VAT. W ewidencji środków trwałych mam wpisany budynek (hurtownię) wraz z gruntem pod nim. Czy sprzedaż tej nieruchomości będzie opodatkowana, czy też mogę skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych nie chcą odpowiadać na pytania o to, czy poszczególny wyrób stalowy znajduje się w załączniku odwrotnego obciążenia. Swoją decyzję tłumaczą tym, że nie jest to pytanie z zakresu prawa podatkowego i odsyłają podatników do GUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel