WYDANIE ONLINE

Rozliczenie przekazania pracownikom okularów korekcyjnych wywołuje wiele problemów podatkowych, w tym także dotyczących VAT. W dużej mierze wynika to z niejednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych, które jednak w ostatnim czasie zaczęły prezentować zbieżne poglądy w tym zakresie.

czytaj więcej »

W sezonie letnim nasilają się kontrole podatkowe – zwłaszcza w miejscowościach turystycznych. Kontrolerzy sprawdzają m.in., czy podatnicy odprowadzają podatki w prawidłowej wysokości, czy poprawnie prowadzą księgi podatkowe oraz czy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej. Za wykryte nieprawidłowości grożą wysokie kary. Do kontroli warto się więc przygotować i sprawdzić, jakie uprawnienia ma zarówno przedsiębiorca, jak i urzędnik, który przyszedł na kontrolę.

czytaj więcej »

Przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe ujmują nakłady związane z eksploatowaniem samochodów służbowych na kontach kosztów rodzajowych.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który sprzedaje na odpustach popcorn oraz watę cukrową, nie musi instalować kasy fiskalnej, jeżeli jego roczne obroty w ubiegłym roku nie przekroczyły 20.000 zł. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/4512-136/15/KG.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy związkiem artystów wykonawców i działamy na podstawie pozwolenia MKiDN. Naszą działalnością jest pobieranie opłat za nadania radiowe i telewizyjne, a następnie dzielenie tych pieniędzy między muzyków, którzy brali udział w wykorzystywanych nagraniach. Ponieważ artystom zostało wprowadzone ograniczenie korzystania z 50% kosztów uzysku, wielu z nich otwiera działalność gospodarczą i fakturuje naliczone dla nich tantiemy (czasami z VAT, czasami jako ZW). Kilku z nich otworzyło działalność w Anglii, w której to większa jest kwota wolna od podatku i większa podstawa zwolnienia z VAT. Wśród firm z siedzibą w Anglii jest taka, która poza adresem na Wyspach nic z Anglią wspólnego nie ma. Na fakturze nie podaje numeru VAT. Podaje natomiast konto w banku w Polsce. Utwory, za które wystawia faktury, są emitowane na terytorium Polski. Urząd skarbowy twierdzi, że świadczymy usługi. Jednak nasza sprzedaż dla zagranicznej firmy, której właścicielem jest Polak, nie przekracza granicy, bo utwory wykorzystywane są w polskich radiach i telewizjach. Jak powinnam traktować to świadczenie usług? Czy jako działalność na terytorium UE (bez numeru VAT angielskiego)? Jakie dokumenty powinna mi ta firma dostarczyć, żebym mogła spokojnie przyjmować te faktury? Jak mam traktować takie faktury? Czy mogę odmawiać ich przyjęcia?

czytaj więcej »

Umowa nieważna na gruncie prawa cywilnego może być obciążona VAT. W tym podatku liczy się bowiem aspekt ekonomiczny. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 2174/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka kupiła w Niemczech samochód osobowy. Zakup został rozliczony jako wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu. Po zapłacie akcyzy oraz VAT od nabycia i po dokupieniu dodatkowych kół samochód został sprzedany firmie leasingowej. Zawarto umowę leasingu operacyjnego. Wszystkie te zdarzenia nastąpiły w jednym miesiącu. Nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu. Jak rozliczyć VAT w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jeżeli spółka zakupi LPG pochodzenia rosyjskiego od spółki austriackiej na warunkach DAP – granica białorusko-polska (Brześć – bez przekroczenia polskiej granicy) i sprzeda spółce polskiej na takich samych zasadach (granica białorusko-polska w Brześciu, bez wykonania jakichkolwiek czynności), ma jakiś obowiązek w VAT z tytułu tej transakcji? Odbiorca wprowadza towar na polski obszar celny.

czytaj więcej »

Pytanie: Co powinien zrobić podatnik w sytuacji braku potwierdzenia odebrania faktur korygujących od podmiotów, z którymi zakończył współpracę? Niejednokrotnie są to podmioty, które w ogóle zakończyły działalność i otrzymanie takiego potwierdzenia jest niemożliwe.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą. Rozliczam się na KPiR i w VAT. Posiadam dwa samochody osobowe w ewidencji środków trwałych. Jak najlepiej sprzedać te pojazdy, aby uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego i VAT? Pierwszy z samochodów został kupiony w 2011 r. na umowę cywilną, nie miałam prawa do odliczenia VAT. Samochód jest amortyzowany. Czy mogę przekazać ten samochód na potrzeby własne, a później sprzedać go na umowę cywilną i nie płacić podatku dochodowego i VAT? Czy mogę to zrobić, nie czekając pół roku? Czy lepiej przekazać go jako darowiznę np. synowi? Drugi samochód osobowy został kupiony w 2012 roku i odliczyłam 60% VAT. Czy mogę wystawić fakturę VAT-marża?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy zamiar wysyłać nasze produkty do magazynu konsygnacyjnego do Anglii. Na podstawie art. 20a ustawy o VAT chcemy skorzystać z uproszczonej formy dostaw do magazynu. Czy angielskie przepisy podatkowe zezwalają na stosowanie uproszczeń w postaci dostaw do tych magazynów? Czy są jakieś inne uwarunkowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Niemiecki kontrahent zapłacił mi więcej za wykonane przeze mnie usługi niż na fakturze (usługi konsultingowe). Umawialiśmy się, że będzie to jakby akonto przyszłych usług. Na razie nie ma zlecenia na te usługi. Jak zakwalifikować taką wpłatę, jakimi dokumentami ująć to zdarzenie w PKPiR oraz w rejestrze VAT? W jakiej pozycji rozliczyć w deklaracji VAT oraz VAT UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy od kontrahenta fakturę dokumentującą zakup prętów z brązu – PKWiU 24.44.13.0. Jest na niej naliczony 23% VAT, jednak takie PKWiU znajduje się w wykazie towarów, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT (odwrotne obciążenie). Czy jest to więc ewidentna pomyłka sprzedawcy, który źle wystawił fakturę, czy mimo że PKWiU jest takie samo, to jednak sprzedany towar nie jest w grupie towarów, których dotyczy odwrotne obciążenie?

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorca wykonuje zarówno czynności zwolnione, jak i opodatkowane VAT, to może odliczyć pełen VAT z faktury za usługi doradztwa prawnego, związanego z czynnościami opodatkowanymi.

czytaj więcej »

Ze zwolnienia od VAT ze względu na wielkość sprzedaży mogą korzystać przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą wysyłkową. Jeśli adresatami wysyłanych przez nich towarów są odbiorcy unijni, powinni oni jednak zwrócić uwagę na szczególne zasady ustalania wielkości obrotu branego pod uwagę pod kątem stosowania limitu zwolnienia, o którym mowa. W takich przypadkach łatwo jest go bowiem przekroczyć, nawet o tym nie wiedząc.

czytaj więcej »

Jeżeli przedsiębiorcy czasowo nie stać na jednorazową zapłatę podatku albo gdy powstała u niego zaległość podatkowa (ponieważ popadł w zwłokę z zapłatą podatku) – może wystąpić o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

czytaj więcej »

O momencie powstania obowiązku podatkowego VAT przy dostawie towarów, z wykorzystaniem transportu, decyduje moment przejścia na nabywcę prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który zamierza jesienią rozpocząć działalność sezonową, np. zostać przewodnikiem wędkarskim – musi zarejestrować firmę. Trzeba też dopełnić wielu obowiązków podatkowych związanych z taką działalnością. Warto także przygotować się na kontrole urzędników.

czytaj więcej »

W przypadku kompleksowej usługi budowlano-montażowej z jednoczesną dostawą towarów niezbędnych do wykonania tej usługi zastosowanie ma stawka 8% podatku. Warunkiem jest, aby czynności te dotyczyły obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

czytaj więcej »

Od 1 lipca przedsiębiorcy odliczają 50% VAT z faktur za paliwo. Odpowiednie organy już sprawdzają, czy paliwo jest rzeczywiście wykorzystywane do napędu pojazdów firmowych.

czytaj więcej »

Spółka powstała w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ma prawo do poprawienia faktur swego poprzednika, który zawyżył wartość sprzedaży. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/4512-10/15-4/MM.

czytaj więcej »

Pytanie: Dokonałem w Niemczech zakupów akcesoriów potrzebnych do prowadzenia działalności. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jakie mam obowiązki w zakresie VAT, aby prawidłowo rozliczyć ten podatek?

czytaj więcej »

wiper-pixel