WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy mogą wybrać kwartalną metodę rozliczeń. Pozwala to składać deklaracje raz na trzy miesiące. Jednak za pierwszy i drugi miesiąc należy wpłacać zaliczki na podatek. W konsekwencji kwartalnie płacą VAT tylko mali podatnicy.

czytaj więcej »

Nie zawsze wykonywane przez podatników usługi mają charakter jednorodny. Często na jedną kompleksową usługę składa się wiele czynności zaliczanych do różnego rodzaju świadczeń.

czytaj więcej »

Komornicy sądowi tylko do 30 września 2015 r. nie podlegają VAT z tytułu wykonywanych przez nich czynności za wynagrodzeniem. Po tej dacie muszą płacić podatek od towarów i usług.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że funkcja ochronna interpretacji podatkowej dotyczy wyłącznie wnioskodawcy. Przypomniał o tym NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 540/14.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma dokonała importu towarów z Chin. VAT rozliczany jest procedurą uproszczoną, tj. w deklaracji VAT-7. Odprawy dokonuje agencja celna. Na dokumencie SAD podstawa podatku VAT wynosi 190.178 zł, zaś VAT 43.865 zł. Agencja celna wystawiła fakturę za obsługę celną + VAT 23% oraz transport samochodowy + VAT 0%. Jak prawidłowo zaksięgować te dokumenty do ewidencji VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy podmiotem medycznym uprawnionym do przeprowadzania badań medycyny pracy. Posiadamy interpretację indywidualną, zgodnie z którą naliczamy VAT od badań psychologicznych kierowców oraz operatorów. Czy w związku z pojawiającymi się wyrokami sądów w tej materii stwierdzającymi brak obowiązku naliczania VAT od badań psychologicznych kierowców, wykonywanych w ramach badań profilaktycznych medycyny pracy, możemy w dowolnym momencie zaprzestać naliczania podatku? Czy powinniśmy, z uwagi na różnorodność stanowisk w tym temacie, wystąpić o kolejną interpretację indywidualną?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych na wszelkiego rodzaju festynach. Czy muszę od razu rejestrować przychód na kasie fiskalnej, czy dopiero po przekroczeniu jakiejś określonej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce z o.o. posiadamy dwa samochody ciężarowe uniwersalne o ładowności dopuszczalnej 739 kg i 680 kg z więcej niż trzema miejscami siedzącymi. Do tej pory nie mogłam odliczać VAT od paliwa, natomiast od części zamiennych odliczałam 100% VAT. Czy po 1 lipca 2015 r. mogę postępować tak samo?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam się na KPiR i prowadzę ewidencję VAT. Likwiduję działalność gospodarczą, ale pozostał mi samochód osobowy. Ponieważ odliczyłam 6.000 zł VAT, dokonam korekty podatku nieodliczonego. Wartość netto samochodu wynosi 70.000 zł (VAT – 16.100 zł). Odliczyłam 6.000 zł, a pozostało 10.100 zł. Po wyliczeniach wyszło mi 7.070,00 zł VAT do naliczenia. Jak księgowo powinnam to rozliczyć? Jaki dokument sporządzić? Co z podatkiem dochodowym? Kwota 10.100 zł została dodana do amortyzacji i liczyłam 40% odpisów przez 20 miesięcy. Czy powinnam rozliczyć jakąś kwotę do przychodu? Jeśli tak, to jak ją obliczyć?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowanie za utratę wartości gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Umowy zawierane między stronami mogą przewidywać, że zapłata będzie określona w formie innego towaru lub usługi. W takich przypadkach dochodzi do tzw. transakcji barterowych. O sposobie ich rozliczenia w VAT decydują szczegóły umowy.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców sprowadza firmowe auta z zagranicy. Jest to dla nich wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Problemy z rozliczaniem VAT pojawiają się przy sprzedaży tego pojazdu w kraju.

czytaj więcej »

Organizator szkolenia, który otrzymał od zagranicznego wykładowcy fakturę, zobowiązany jest rozliczyć w Polsce podatek od towarów i usług w ramach importu usług.

czytaj więcej »

Momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlanych oraz budowlano-montażowych jest dzień wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie robót budowlanych. Jeśli faktura nie zostanie wystawiona, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w dniu upływu 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców świadczących usługi budowlane w innych państwach Unii Europejskiej korzysta z materiałów kupionych w Polsce. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ich transport na zagraniczne budowy jest czynnością opodatkowaną VAT.

czytaj więcej »

Gmina ma prawo do odliczenia VAT z tytułu usług projektowych, zakupu i montażu kolektorów słonecznych na nieruchomościach mieszkańców, pod warunkiem że będą one miały związek z czynnościami opodatkowanymi VAT.

czytaj więcej »

Zasada neutralności VAT wyraża się poprzez możliwość odliczenia podatku naliczonego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do odliczenia VAT nie dotyczy jednak wydatków na usługi hotelowe i gastronomiczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel