WYDANIE ONLINE

Przedsiębiorcy biorący udział w transakcjach trójstronnych mają wątpliwości związane z rozliczaniem VAT od takiej dostawy. Dotyczą one najczęściej kwestii organizacji transportu oraz prawidłowego przygotowania dokumentacji.

czytaj więcej »

Jeśli poniesione wydatki będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną, to przedsiębiorca może odliczyć VAT nawet wówczas, gdy poczynił zakupy przed zarejestrowaniem firmy. To wnioski z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP2/4512-296/15-4/JS.

czytaj więcej »

Jeżeli przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzenia towarem następuje z chwilą wydania przesyłki firmie kurierskiej, to właśnie w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP3/4512-76/15-5/OS.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka sprzedaje wyroby gotowe do spółki ze Słowacji, jako dostawy WDT. Otrzymaliśmy właśnie zamówienie z tej firmy „na rozbieżności pomiędzy prawą a lewą stroną”. Są to wyroby wyprodukowane, ale niesprzedane (klient ich nie potrzebował), podlegające zniszczeniu. Jak mamy traktować to zamówienie – jako sprzedaż wyrobów ze stawką VAT 23%, gdyż wyroby nie opuściły kraju, czy jako sprzedaż usług (złomowanie wyrobów)? Jest to dla nas istotna kwestia, gdyż działamy w specjalnej strefie ekonomicznej.

czytaj więcej »

Jeżeli umowy na dostawy mediów nie są zawierane bezpośrednio przez najemcę z dostawcą, to podatnik VAT wynajmujący nieruchomości powinien do podstawy opodatkowania doliczyć również te świadczenia oraz zastosować jednolitą stawkę podatku, właściwą dla usługi zasadniczej.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy prowadzący letnią działalność sezonową decydują się najczęściej na jej zawieszenie po zakończonym sezonie. Jeśli wcześniej kupili kasy fiskalne i skorzystali ze związanej z tym nabyciem ulgi, to nie muszą jej zwracać.

czytaj więcej »

Jeśli przedsiębiorcy dokonujący dostaw towarów objętych odwrotnym obciążeniem, świadczą w ich ramach dodatkowe usługi np. transportu tych towarów do odbiorców, to księgowi rozliczający te jednostki muszą pamiętać, że takie czynności często są opodatkowane tak jak świadczenie główne.

czytaj więcej »

W tym roku został rozszerzony katalog podatników, którzy muszą ewidencjonować obroty przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na osiągany obrót. Praktyczne zestawienie pozwala usystematyzować wiedzę w tym zakresie.

czytaj więcej »

Podatnik ma obowiązek określić zasady używania pojazdów, które wykluczą ich użycie do użytku prywatnego. W firmie muszą jednocześnie istnieć zabezpieczenia gwarantujące ich przestrzeganie. To wnioski z wyroku WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 1203/14.

czytaj więcej »

Kopie wszystkich faktur i not korygujących można przechowywać w formie elektronicznej. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/4512-407/14/KG.

czytaj więcej »

Dostawa mediów to świadczenie odrębne od najmu, a to oznacza, że dostawy te nie są opodatkowane stawką VAT właściwą dla usługi najmu. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Wskazał je WSA w Poznaniu w wyroku o sygn. akt I SA/Po 883/15.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, którego działalność polega na pośrednictwie finansowym przy zawieraniu kredytów, np. pomocy w wypełnianiu wniosków kredytowych i kompletowaniu niezbędnych dokumentów, korzysta ze zwolnienia z VAT. Potwierdził to resort finansów w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/4512-267/15-2/KK.

czytaj więcej »

W przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeśli podatnik nie wystawił faktury bądź wystawił ją z opóźnieniem – z chwilą upływu terminów do wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności. Protokół zdawczo-odbiorczy nie jest więc dokumentem, który decyduje o skutkach podatkowych. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 708/15).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku, który był wprowadzony do środków trwałych w 2011 roku na oświadczenie (samochód wcześniej przed założeniem firmy był używany przez podatnika), będzie opodatkowana VAT? Samochód ma dwóch właścicieli – podatnik i ojciec podatnika 50/50. Amortyzowana była tylko połowa auta. Jak wystawić taką fakturę? Jakie powinny być dane sprzedawcy? I jak naliczyć VAT? Czy lepszą formą byłoby wycofanie auta ze środków?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zamierza dokonać eksportu towarów (urządzenia elektryczne) do Pakistanu. Odprawy będzie dokonywać polski przewoźnik na odcinku Polska – Port w Belgii – Pakistan. Ze spółki w Polsce wyjedzie jedno urządzenie i zostanie dostarczone przez przewoźnika do portu w Belgii. Tam zostanie dopakowane drugie urządzenie. Całość wypłynie statkiem do Pakistanu. Traktujemy całość jako eksport towarów ze stawką 0%. Faktura załączona przy odprawie celnej będzie wystawiona na firmę w Pakistanie. Urządzenie, które zostanie dopakowane na statku w porcie, dostarczy firma z Belgii (do portu w Belgii). Będzie to firma belgijska, która chce obciążyć nas swoim VAT. Jak rozliczyć taką transakcję? Czy odzyskać VAT? Czy dla spółki polskiej trasa towaru Polska – Port w Belgii – Pakistan z dopakowaniem urządzenia jest eksportem towarów?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie innej jednostce budżetowej środki trwałe w postaci samochodów. Przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT. Czy na gruncie ustawy o VAT takie przekazanie należy uznać za nieodpłatne świadczenie usług? Jeśli tak, to czy takie przekazanie może korzystać ze zwolnienia z podatku, czy też będzie opodatkowane?

czytaj więcej »

W dniu 1 października 2015 r. nastąpi zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Ma to związek z najnowszą interpretacją ogólną ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupuje kątownik za kwotę 100 zł do dalszej odsprzedaży. Wówczas nalicza 23% VAT od kwoty 100 zł i również tę kwotę wykazuje do odliczenia, czyli w końcowym rozliczeniu nie płaci VAT. Jak powinno wyglądać rozliczenie, jeśli firma kupi materiał jako podatnik VAT czynny i zużyje go na własne potrzeby?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma budowlana zrezygnowała z rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Od 1 lipca obowiązują ją więc zasady ogólne. Kontrahentami są tylko i wyłącznie firmy. Czy faktury otrzymane z datą wystawienia w lipcu dają prawo odliczenia VAT w tym miesiącu (lipcu), mimo że zapłata za nie nastąpi w sierpniu bądź we wrześniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel