WYDANIE ONLINE

Z początkiem 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy o tzw. prewspółczynniku. Zobowiązanymi do jego stosowania będą ci podatnicy, którzy oprócz sprzedaży opodatkowanej wykonują również czynności leżące poza zakresem VAT. Przykładem takich podatników są gminy, które oprócz czynności opodatkowanych wykonują również zadania zlecone.

czytaj więcej »

Gmina wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi to jeden podatnik VAT – tak orzekł TSUE w wyroku o sygn. akt C-276/14. W konsekwencji podmioty te muszą prowadzić wspólne rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Jeżeli przeniesienie na nabywcę prawa do rozporządzenia towarem następuje z chwilą wydania przesyłki firmie kurierskiej, to właśnie w tym momencie powstaje obowiązek w podatku od towarów i usług. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP3/4512-76/15-5/OS.

czytaj więcej »

Możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej i ich przechowywania w takiej postaci wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o VAT. Jedynym dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy faktury co do tej formy wystawiania i dostarczania faktur.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy spółka odpłatnie wynajmuje auto prezesowi, a najem nie jest elementem jej działalności gospodarczej – wówczas nie ma prawa do odliczenia pełnego VAT zawartego w ratach leasingowych. To wnioski z wyroku WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 398/15.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka A wynajmuje urządzenie od spółki B (kontrahent z Polski). Następnie spółka A podnajmuje to urządzenie firmie C (kontrahentowi unijnemu – węgierskiemu). W umowie najmu nie jest zaznaczone, że po zakończonej umowie urządzenie ma zostać sprzedane. Kontrahent C chce kupić urządzenie. Spółka B sprzedaje urządzenie spółce A, a następnie spółka A sprzedaje firmie C. Jak powinna być opodatkowana sprzedaż, z jakimi stawkami podatku powinna otrzymać fakturę spółka A od spółki B? I jak powinna opodatkować spółka A sprzedaż kontrahentowi C? Urządzenie jest na Węgrzech i nie będzie przemieszczone do Polski po zakończonej umowie najmu. Czy spółka A po zakończonej umowie podnajmu powinna rozpoznać WDT?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma angielska organizuje w Londynie targi, w których bierzemy udział. Firma wystawiła nam 2 odrębne faktury (2 45% ceny) oraz później jedną fakturę (10% ceny) celem dokonania wpłat. Czy z tego tytułu wystąpi u nas import usług? Jeżeli tak, w którym momencie należy wykazać podatek należny i naliczony? Czy opłaty za hotel dla pracowników stanowić będą dla nas import usług?

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców dokonujących zakupów opodatkowanych stawką 0% VAT albo od niego zwolnionych ma wątpliwości, czy należy je ujmować w deklaracjach składanych do celów tego podatku. Ani przepisy, ani fiskus nie stawiają takich wymagań.

czytaj więcej »

Chociaż kaucja gwarancyjna ze względu na swój zwrotny charakter jest zasadniczo neutralna podatkowo, to jednak w pewnych przypadkach z jej pobraniem wiążą się obowiązki w VAT.

czytaj więcej »

Niektórzy podatnicy mają obowiązek składania fiskusowi nowego rodzaju informacji podsumowujących, z zakresu obrotu krajowego. Są one sporządzane na formularzu VAT-27 i dotyczą transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.

czytaj więcej »

Do podstawy opodatkowania powinny być wliczone te koszty dodatkowe, które związane są przede wszystkim bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów. W przypadku opłat portowych/terminalowych takimi kosztami są opłaty THC (Terminal Handling Charges). Tak uznał minister finansów w interpretacji ogólnej z 28 września 2015 r., nr PT2.8101.1.2015.SJK.20.

czytaj więcej »

Z początkiem przyszłego roku zmianie ulegną przepisy ustawy o VAT, które dotyczą proporcji odliczania podatku przez podatników prowadzących działalność mieszaną. Przepisy zostaną dostosowane m.in. do orzecznictwa TSUE. Wymaga to wydania rozporządzenia wykonawczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka zajmuje się sprzedażą dostępu online do programu księgowego, którego jest twórcą. Kontrahenci co kwartał otrzymują fakturę za abonament. Co jakiś czas te faktury są zerowe (udzielany jest 100% rabat). Czy powinniśmy odprowadzać VAT od nieodpłatnego świadczenia usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam spółkę, która na zlecenie innych przewoźników wykonuje transport rzeczy. Jak wystawić fakturę za usługę transportową, skoro załadunek nastąpił w porcie w Szczecinie, a rozładunek nastapi również w Polsce, ale usługa transportowa była wykonana na zlecenie przewoźnika z Estonii? Gdzie powstanie obowiązek podatkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR). Mam samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Chciałbym zawiesić działalność. Czy mogę odliczać VAT od rat leasingowych? Czy przez czas zawieszenia składa się deklaracje VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 4 lutego 2015 r. wystawiliśmy fakturę korygującą na minus (brak rabatu) na kwotę brutto 100,51 PLN. Korektę wysłaliśmy do klienta dwukrotnie. Pierwszy raz podwójne awizo i drugi raz podwójne awizo (16 i 31 marca 2015 r. – żółta zwrotka wpłynęła do firmy 8 kwietnia 2015 r.). Pod jaką datą możemy zmniejszyć VAT należny?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem, który dzierżawi z gminy sieć kanalizacyjną. Sieć ta zapchała się. Wynajęliśmy więc WUKO do przepchania sieci kanalizacyjnej. Dostaliśmy od nich fakturę z VAT w wysokości 8%. Myślę, że powinno to być 23%. Czy mam rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma kupiła materiał w Szwajcarii, czyli wystąpił import towaru. Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy. Podatek zapłacono w agencji celnej, która ten materiał odprawiała. Na dowód otrzymaliśmy od agencji poświadczone zgłoszenie celne (PZC) oraz należności celno-podatkowe naliczone przez agencję. Czy mogę odliczyć zapłacony VAT?

czytaj więcej »

Jeśli podatnik kwestionuje wysokość wpłaconego VAT – może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Warto pamiętać o dołączeniu do niego wszystkich dokumentów świadczących o tym, że podatek został odprowadzony oraz że został zapłacony nienależnie albo w zbyt wysokiej kwocie.

czytaj więcej »

wiper-pixel