WYDANIE ONLINE

Wystawca może anulować fakturę, która nie trafiła do obrotu, czyli nie została doręczona nabywcy. Warunkiem jest jednak, aby czynność wykazana w tym dokumencie nie została wykonana.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik będzie przygotowywał na zlecenie firm sklepy internetowe. Będzie częściowo sam to robił, ale też zlecał podwykonawcom. Czy wykonanie i sprzedaż takiego sklepu może korzystać ze zwolnienia z VAT? Nie będzie tu doradztwa, ale wykonanie sklepu według życzeń klienta.

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy chcą odliczać pełny VAT od samochodów używanych wyłącznie w prowadzonym biznesie, muszą wprowadzić odpowiednie procedury, tak aby zapobiec możliwości wykorzystywania tych pojazdów do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Potrzebne są też działania kontrolne.

czytaj więcej »

Od nowego roku gminy i jednostki budżetowe, które dokonują częściowych odliczeń VAT, będą stosować prewspółczynnik. Już wiadomo, w jaki sposób podmioty te będą musiały wyliczać ten prewspółczynnik.

czytaj więcej »

Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do końca 2016 roku nie będą kwestionowane rozliczenia prowadzone tak jak dotychczas – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie dotyczącym wyroku TSUE z 29 września 2015 r.

czytaj więcej »

Podatnik, który świadczy usługi księgowe i nie zajmuje się przy tym doradztwem podatkowym, nie musi mieć kasy fiskalnej. Jest to możliwe, pod warunkiem że obrót na rzecz osób fizycznych nie przekroczył 20.000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Ryczałtowiec, którego rozliczam, świadczy usługę spawalniczą na nieruchomości położnej Niemczech, dla firmy niemieckiej. Nie jest płatnikiem VAT ani VAT-UE. Czy ma obowiązek zarejestrować się na potrzeby VAT? Czy na fakturze, którą wystawi, powinien (oprócz kwoty netto – bez VAT i brutto) zamieścić adnotacje „odwrotne obciążenie” lub „podatek VAT płaci nabywca usługi zgodnie z art. 28e ust. o VAT”? Gdzie w deklaracji VAT umieścić tego typu dostawę?

czytaj więcej »

Kiedy mały podatnik rozliczający się metodą kasową powinien wykazać VAT należny z tytułu wystawionych faktur korygujących zwiększających i zmniejszających pierwotną sprzedaż? Korekta jest spowodowana błędem przy wystawianiu pierwotnej faktury. Przykładowo faktura była wystawiona 25 czerwca 2015 r., zapłacona 2 lipca 2015 r. Korekta została wystawiona 26 lipca 2013 r. z terminem płatności przewidzianym na 2 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy problem w związku z opłatami za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina. Czy od takich opłat obciążających PKS nalicza się VAT?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy kupujący towary bądź usługi mają problem z uzyskaniem od sprzedawców faktur dokumentujących transakcje. Podatnicy mają kilka możliwości zdyscyplinowania takiego kontrahenta.

czytaj więcej »

Wraz z nadejściem chłodów większość przedsiębiorców podejmuje działania mające na celu przygotowanie firmowych samochodów do ich używania w zmienionych warunkach pogodowych. Są one podyktowane nie tylko bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale również mają na celu zapewnienie bezproblemowej eksploatacji aut w ujemnych temperaturach.

czytaj więcej »

W trakcie roku szkolnego wielu przedsiębiorców dokonuje sprzedaży towarów i usług na rzecz rad rodziców, które działają w placówkach oświatowych. Z powodu niejasnych przepisów sprzedawcy mają wątpliwości, w jaki sposób te transakcje powinny być dokumentowane.

czytaj więcej »

Znamy już górne granice stawek podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w przyszłym roku. Zostały one zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku.

czytaj więcej »

Podatnicy, którzy wymieniają tradycyjne waluty na funkcjonujące w Internecie jednostki bitcoin, powinni być zwolnieni z VAT. Tak stwierdził TSUE w wyroku z 22 października 2015 r. w sprawie Skatteverket przeciwko David Hedqvist (sygn. akt C-264/14).

czytaj więcej »

Pytanie: Agencja reklamowa zajmuje się m.in. zamieszczaniem i utrzymywaniem firmowych profili na Facebooku (fanpage’u) w imieniu zlecających. Wykonuje te czynności na zlecenie klientów mających siedzibę na terytorium Polski. Sprzedaż usługi dokumentowana jest fakturą z 23% stawką VAT. Tworzenie tzw. fanpag’a jest nieodpłatne. Czy korzystanie z Facebooka w celu zamieszczania firmowych profili należy traktować jak import usług? Jeżeli tak, w jaki sposób to wycenić?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie w kwestii eksportu towarów poza UE i rozliczenia VAT. W sierpniu wysłałam towar do Singapuru. Towar został oclony na mniejszą wartość. Czym to skutkuje dla mnie jako sprzedawcy i jak to powinnam ująć w deklaracji?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynajmujemy lokal użytkowy. Wynajmujący zapłacił nam w grudniu czynsz za cały rok z góry. Kiedy powinniśmy wystawić fakturę i kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT i w podatku dochodowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Produkujemy narzędzia dla firmy zagranicznej. Po ukończeniu właścicielem tego narzędzia jest firma z Francji, narzędzie nie wyjeżdża z Polski, tylko na tym narzędziu produkujemy w Polsce dla firmy francuskiej wyroby. Firma z Francji jest tam zarejestrowana, ale centrum finansowe ma w Polsce. Innymi słowy, odbiorcą narzędzia jest firma z Francji, ale płatnikiem centrum finansowe w Polsce. Czy muszę naliczyć VAT, wystawiając fakturę za wykonanie/wyprodukowanie narzędzia, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą budowlaną produkującą wyroby z betonu. Jaką stawkę VAT naliczyć od usługi polegającej na wykopaniu dołu, wyprodukowaniu katakumby (tj. betonowego elementu prostokątnego, z którego stawia się grób pojedynczy, podwójny lub poczwórny, w zależności od zapotrzebowania kupującego) oraz włożeniu jej do dołu? Ma to być sprzedaż dla osób fizycznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel