WYDANIE ONLINE

Nowy rok przyniesie podatnikom rewolucję podatkową. Zmiany szykują się zarówno w ustawie o VAT, jak i w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Tego, jakie będą praktyczne skutki tych rozwiązań, nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć. Miejmy zatem nadzieję, że ustawodawca wprowadzi znaczne vacatio legis, czym da nam wszystkim czas na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż mieszkania, które stało się naszą własnością przez zabezpieczenie przewłaszczeniowe pożyczki 185.000 zł? Ponieważ minął termin spłaty, chcemy sprzedać je za 205.000 zł, a różnicę 20.000. zł zwrócić pożyczkobiorcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Organizujemy szkolenie dla naszych pracowników, które w 80% będzie dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z PUP. Na potrzeby tego szkolenia wynajęliśmy sale dla firmy szkoleniowej zgodnie z umową. Wystawiliśmy fakturę za wynajem ze stawką VAT 23%. Firma szkoleniowa zwróciła nam uwagę, że jako koszt odnoszący się do szkolenia, które jest w ponad 70% dofinansowane ze środków publicznych, należało wystawić fakturę ze stawką VAT zw. Czy mają rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozliczam się na zasadach ogólnych i jestem płatnikiem VAT. Klupuję towar od rolnika ryczałtowego, ale również od nieryczałtowego i z reguły ta druga grupa nie chce wystawiać żadnych dokumentów. Proponują oni, aby samemu sobie wystawić, a słyszałam, że trzeba zapłacić podatek za te osoby. Jak to zrobić, jeżeli nie mam żadnych danych. Czy wolno im płacić gotówką, czy tylko przelewem?

czytaj więcej »

Pytanie:  Podatnik, którego rozliczam (VAT, PKPiR), sprzedał projekt mebli i przesłał go elektronicznie klientowi z Kuwejtu, nieprowadzącemu działalności gospodarczej (osobie prywatnej). Ponadto temu samemu klientowi sprzeda meble, które będą stanowiły u mojego klienta eksport towarów. W jaki sposób wystawić faktury na te transakcje? Czy ze stawką odpowiednio 23 i 0%? Jakie dokumenty musi posiadać klient na potwierdzenie tej transakcji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma jako agencja celna dopuszcza do obrotu towar w Polsce, który jest transportowany do Czech (nabywca i importer w Czechach). Czy nabywca (albo ustanowiony przedstawiciel podatkowy) może złożyć deklarację i rozliczyć VAT w Czechach i równocześnie skorzystać z § 4 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, pomimo że jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce? Jakie dokumenty powinien wtedy złożyć w Polsce przy rozliczaniu VAT w innym kraju? Kto oprócz przedstawiciela podatkowego może reprezentować i zgłaszać towar do odprawy w Polsce w imieniu importera czeskiego?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy korzystają podczas służbowych pobytów za granicą z usług hotelowych i restauracyjnych, w tym także w ramach spotkań biznesowych z kontrahentami. Podatnicy mają problemy z prawidłowym rozliczaniem tego typu zakupów.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca, który ponosi wydatki na działalność opodatkowaną, może odliczyć naliczony mu przy tych zakupach VAT nawet wówczas, gdy dotyczą one jedynie pośrednio sprzedaży opodatkowanej. Bez znaczenia jest także, że w momencie ponoszenia kosztu nie był zarejestrowanym podatnikiem tego podatku.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła od nowego roku przepisy dotyczące ustalania prewspółczynnika. Niestety utrudni to życie przedsiębiorcom korzystającym z dotacji na prowadzenie działalności. Chodzi o to, że grantobiorca może nie być w stanie określić na etapie wniosku, czy VAT będzie wydatkiem kwalifikowalnym, czy też nie.

czytaj więcej »

Planowana nowa ustawa o VAT wprowadza rozwiązania, które zasługują na krytykę. Szczególnie niebezpieczne dla podatników będzie wprowadzenie praktycznie bezwarunkowej odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu VAT sprzedawców.

czytaj więcej »

Podatnik, który nie wiedział, że kupuje towary od podejrzanego dostawcy, nie może być pozbawiony możliwości odliczenia podatku od towarów i usług – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 22 października 2015 r. w sprawie o sygn. akt C-277/14. Podobnie orzekają polskie sądy.

czytaj więcej »

Z początkiem stycznia 2016 roku dla podatnika wykonującego czynności podlegające opodatkowaniu na terenie objętym zakresem działania jednego tylko urzędu skarbowego właściwość urzędu skarbowego do celów VAT ustala się ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika.

czytaj więcej »

Podatnik, który otrzyma w darowiźnie udziały w spółce, nie ma obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług. Czynność ta nie stanowi po jego stronie dostawy towarów ani świadczenia usług. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2015 r. (nr IPTPP2/4512-423/15-6/JSz).

czytaj więcej »

Podatnik może odliczyć kwotę ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Może to zrobić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął stosowanie kas, lub za następne okresy. Tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2015 r. (nr IPTPP3/4512-371/15-4/OS).

czytaj więcej »

Podatnik, który po terminie złożył VAT-R, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów sprzed rejestracji. Może to zrobić dopiero po tym, jak skoryguje zgłoszenie rejestracyjne – tak wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 października 2015 r. (nr IPTPP2/4512-365/15-4/KK).

czytaj więcej »

wiper-pixel