WYDANIE ONLINE

Miejsce opodatkowania VAT świadczenia usług w międzynarodowym obrocie profesjonalnym (B2B) zasadniczo znajduje się w kraju siedziby usługobiorcy. Sprawa komplikuje się jednak, gdy pojawiają się wątpliwości co do tego, czy usługobiorca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności oraz czy to stałe miejsce prowadzenia działalności powinno wyznaczać kraj opodatkowania usług.

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzedajemy do klienta z Polski wyroby, które są opodatkowane stawką 23% (dostawa krajowa). W wyniku negocjacji cenowych musimy udzielić rabatu z tytułu obniżki cen wyrobów na łączną kwotę 15.000 zł. Czy gdy wystawiamy fakturę korygującą na obniżkę cen wyrobów w 2015 roku, musi być ona również opodatkowana stawką 23%? Mamy pomniejszyć podatek naliczony o kwotę 3.450 zł? Na fakturze będzie napis z tytułu obniżki cen wyrobów w 2015 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej, niezarejestrowanym do VAT. Prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i w celu dowozu osób korzystaliśmy z 2 samochodów w ramach leasingu. Obecnie kończy się umowa i zamierzamy te auta wykupić. Samochody te nie w pełni nas satysfakcjonują, więc rozważamy sprzedaż wykupionych pojazdów dla osoby prywatnej za blisko 40.000 zł. Jaki dokument księgowy możemy wystawić dla kupującego oprócz umowy kupna-sprzedaży? Czy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu w chwili sprzedaży, czy też można przychód rozliczyć w rocznej deklaracji CIT? Jakie będą skutki podatkowe oraz jak ująć w księgach rachunkowych takie zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma świadczy usługi w zakresie poprawy kondycji fizycznej (93.13.Z) polegające na prowadzeniu fitness klubu i siłowni. Fitness klub w ramach wykupionego karnetu upoważnia nabywcę do uczestnictwa w zajęciach grupowych typu zumba, step, tabata czy pilates prowadzonych przez instruktorów w określone dni wg grafiku zajęć. Natomiast karnety na siłownię uprawniają do korzystania z siłowni bez ograniczeń w godzinach otwarcia klubu (zarówno samodzielnie, jak i pod okiem instruktora). Istnieją różne interpretacje co do stosowania stawki VAT za takie bilety wstępu (8 i 23%). Którą stawkę VAT należy stosować?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma rozliczająca się na zasadach ogólnych KPiR + VAT ma w leasingu samochód osobowy i płaci ratę miesięcznie około 5.000 zł + VAT. Osoba ta odlicza 50% VAT. Mój klient ma przypływ gotówki i poprosił towarzystwo leasingowe o przeliczenie, bo chce jednorazowo zapłacić trzy raty w jednym miesiącu. Czy w związku z tym ma prawo do kosztów od tych trzech rat i od przeliczenia i czy może odliczyć VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka skorzystała z odliczenia VAT z tytułu ulgi na złe długi. Teraz chcemy sprzedać wierzytelność (niestety po cenie niższej niż należność). Czy w miesiącu uznania naszego rachunku bankowego musimy w deklaracji VAT za ten miesiąc powiększyć podstawę i VAT należny w kwotach pierwotnych (przy uldze na złe długi), czy tylko od kwoty uzyskanej ze sprzedaży? Jak obliczyć stratę pomiędzy należnością (netto czy brutto) a sprzedażą wierzytelności, zakładając, że oddamy VAT, który odliczyliśmy pierwotnie?

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy płacą niekiedy za określone towary bądź usługi nie gotówką, lecz nabytymi wcześniej bonami. Ten sposób zapłaty nie wyłącza ich prawa do odliczania związanego z tego rodzaju zakupami VAT naliczonego, chociaż nie w każdym przypadku jest to możliwe. To samo dotyczy wydatków dotyczących nabycia samych bonów.

czytaj więcej »

Po zakończeniu roku podatnik prowadzący sprzedaż mieszaną musi obliczyć strukturę obrotów dla tego roku. Posłuży ona do korekty VAT naliczonego za cały miniony rok. Jednocześnie wyliczona proporcja stanowi wstępne rozliczenie podatku naliczonego w kolejnych miesiącach bieżącego roku.

czytaj więcej »

W dzisiejszych czasach niemal każda firma posiada samochód. W celu naprawy bądź modernizacji tych pojazdów podatnicy wykorzystują części i akcesoria kupione przez Internet. Od kosztów przesyłki mają prawo odliczyć podatek.

czytaj więcej »

Niekiedy przedsiębiorcy sprzedają swoim pracownikom różnego rodzaju towary, które wcześniej były używane do celów służbowych. Choć generalnie tego rodzaju sprzedaż nie podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej, to jednak w niektórych przypadkach podatnicy będą mieli taki obowiązek.

czytaj więcej »

Zapłata kwoty wynikającej z faktury przez potrącenie wierzytelności nie pozwala na uzyskanie przyspieszonego zwrotu podatku. To wnioski z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 1292/14.

czytaj więcej »

Dostawa części do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje statusu wyrobu medycznego, podlega podstawowej stawce VAT – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej z 29 grudnia 2015 r., nr PT1.050.12.2015.ALX.572.

czytaj więcej »

W okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca, pracodawca powinien zapewnić pracownikom pracującym na otwartej przestrzeni napoje i posiłki profilaktyczne. Taka działalność pracodawcy może wywoływać skutki na gruncie przepisów ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Organy podatkowe będą oceniać, czy zastosowana przez przedsiębiorcę optymalizacja nie jest unikaniem opodatkowania. Jeżeli fiskus uzna, że tak – wymierzy odpowiednio podatek. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znalazła się w najnowszej wersji zmian w Ordynacji podatkowej.

czytaj więcej »

Poprawnie wystawiona faktura powinna zawierać wyłącznie elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Nie ma zatem obowiązku umieszczenia kwoty do zapłaty słownie. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej, nr IPPP1/4512-405/15-4/AW.

czytaj więcej »

wiper-pixel