WYDANIE ONLINE

W praktyce przedsiębiorcy często otrzymują bądź wypłacają odszkodowania umowne za niewłaściwe wywiązanie się z zawartej umowy. Tego typu czynności wywołują ważne skutki podatkowe zarówno po stronie płacącego, jak i otrzymującego taką należność.

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik prowadzi działalność – szkołę języka angielskiego, korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. W ubiegłym roku rozszerzył działalność o PKD 85.51.Z (prowadzi półkolonie dla dzieci i młodzieży), a więc działalność wyłączoną ze zwolnienia z ewidencji obrotów przy użyciu kasy fiskalnej. Czy już w momencie rozszerzenia działalności trzeba zainstalować kasę fiskalną? Jeśli nie, kiedy zaistnieje obowiązek instalacji kasy?

czytaj więcej »

Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej odgrywa istotną rolę w celu określenia prawidłowego miejsca świadczenia usług oraz dostawy towarów w VAT. W ostatnim czasie następuje zmiana praktyki podatkowej w tym zakresie.

czytaj więcej »

W świetle przepisów zasady ustalania miejsca świadczenia usług transportowych są dość skomplikowane. Miejsce świadczenia zależy od rodzaju transportu (czy jest to transport pasażerski czy towarowy) oraz – w przypadku transportu towarowego – od tego, kto jest nabywcą usług (czy jest to podatnik czy podmiot niebędący podatnikiem).

czytaj więcej »

Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej (jednolity plik kontrolny). Ministerstwo Finansów szacuje, że nowe zasady kontroli w pierwszym roku funkcjonowania mają przynieść dla budżetu dodatkowe 200 mln złotych.

czytaj więcej »

Nie można zgodzić się, że zerowa wartość w pozycji „cena jednostkowa netto” i zerowa ilość w pozycji „ilość” na fakturach VAT wpływają na poprawność tych dokumentów. O ilości czy cenie jednostkowej można mówić tylko w odniesieniu do dostawy towarów, a nie świadczenia usług. To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/4512-759/15-8/MT.

czytaj więcej »

Podatnik nie ma możliwości anulowania wystawionych faktur dokumentujących otrzymane zaliczki tylko dlatego, że dokumenty te nie znalazły się w obiegu gospodarczym. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP2/4512-1-664/15-2/SJ.

czytaj więcej »

Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak orzekł NSA w uchwale o sygn. akt I FPS 6/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel