WYDANIE ONLINE

Poznaj swoje obowiązki związane z likwidacją spółki cywilnej
Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej skutkuje wieloma dodatkowymi obowiązkami – w tym także związanymi z rozliczeniem VAT. Z tego artykułu dowiesz się, jak poprawnie sprostać im bez ryzyka popełnienia błędu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową instytucją kultury i czynnym podatnikiem VAT. Od niektórych naszych zakupów odliczamy tylko część podatku naliczonego VAT, stosując proporcję sprzedaży (zgodnie z zasadami art. 90 ustawy o VAT ) i/lub tzw. prewspółczynnik (zgodnie z zasadami art. 86 ustawy o VAT). Jak należy ustalić wysokość podatku należnego od nieodpłatnego wydania materiałów (broszur reklamowych) o wartości jednostkowej powyżej 10 zł netto, od produkcji których odliczyliśmy VAT, stosując proporcję oraz prewspółczynnik? Czy podatek należny to wyłącznie kwota, którą uprzednio odliczyliśmy, czy też całość VAT z faktur zakupu dokumentujących produkcję?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółka z o.o. z NIP-PL sprzedaje firmie polskiej z NIP-PL towar, który my kupujemy od firmy niemieckiej z NIP-DE, jednak towar ten bezpośrednio pojedzie do Belgii, gdzie sprzeda go firma polska, która ten towar kupi od nas. Transport z Niemiec do Belgii zleca firma polska (nabywca towaru od nas). Jak powinna być pod względem VAT rozliczona ta transakcja? Jak mamy rozliczyć zakup towaru od Niemca i sprzedaż dla polskiej firmy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dłużnik może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez komornika sądowego za opłatę stosunkową? Jako dłużnik otrzymaliśmy fakturę od komornika za opłatę stosunkową. Sprawa dotyczyła sądowego nakazu zapłaty dodatkowych kosztów związanych z windykacją należności, o które wystąpił nasz dostawca materiału kupionego celem wykorzystania go w działalności opodatkowanej.

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka, podatnik polski zawarła umowę z polskim kontrahentem z siedzibą w Polsce na świadczenie usługi poza granicami Polski. Czy wobec tego, że usługa będzie świadczona poza granicami Polski, spółka powinna wystawić fakturę z VAT i opodatkować usługę, obciążając kontrahenta polskiego z siedzibą w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę, jednak nie było pieniędzy na jej zapłatę. Nastąpiła ona dopiero w marcu. Nie księgowałam wcześniej tej faktury. Jest ona wystawiona z datą grudniową. Czy mogę odliczyć z niej VAT w marcu i wpisać w koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka z o.o. zajmuje się świadczeniem usług informatycznych, wdrażaniem systemów informatycznych. Czy od takich zakupów, jak: wymiana świetlówek w biurze, np. kołki, klej do mocowania listwy w biurze itp., można odliczyć VAT? Są to materiały eksploatacyjne, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą: usługi fizjoterapeutyczne. Od stycznia 2016 roku jest podatnikiem VAT. Została ustalona proporcja na 2016 rok z fiskusem w wysokości 3% (97% sprzedaży zwolnionej, 3% opodatkowanej). W ramach działalności zostanie wybudowany budynek, w którym na 10% powierzchni będzie wykonywana działalność zwolniona, a 90% powierzchni tego budynku będzie służyło tylko działalności opodatkowanej (wynajem na gabinety lekarskie i fizjoterapeutyczne). W jakiej proporcji można odliczać VAT z faktur przy budowie tego budynku?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem VAT czynnym. Została zarejestrowana jako podatnik VAT UE. Dla firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma wykonać oświetlenie, nagłośnienie, podesty, stoisko targowe, które zostaną zainstalowane w hali targowej w Paryżu. Towar zostanie wykonany w Polsce, ale montaż będzie wykonany we Francji. Jaką stawkę VAT zastosować w przedstawionej sytuacji? Towar nie opuści terytorium UE, a kontrahent nie może przedstawić numeru NIP na potrzeby VAT w UE.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma rozlicza VAT metodą kasową. Niedawno otrzymaliśmy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu naszego kontrahenta, który niestety nie rozliczył się z nami za wystawioną fakturę. Jakie są nasze obowiązki podatkowe w świetle ustawy o VAT w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy hotel i posiadamy klub fitness. W cenę usługi zakwaterowania mamy wliczone śniadanie, wstęp na fitness (korzystanie z urządzeń, pobyt w saunie, basen). Naszą ofertę powiększyliśmy o SPA. Posiadamy tam tzw. strefę mokrą, gdzie można skorzystać z basenu, sauny, jacuzzi czy łaźni. Możliwość wstępu do tej strefy zdecydowanie wzbogaca naszą ofertę. Czy wstęp do tych atrakcji mogę zaliczyć do kompleksowej usługi hotelarskiej i wykazać na fakturze w jednej pozycji?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów (podmiot A). Jest polskim i unijnym czynnym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są podmioty krajowe i zagraniczne. Aktualnie zastanawiamy się nad następującą transakcją, gdzie każdy z podmiotów jest także unijnym podatnikiem VAT: Polski pomiot (A) kupuje towary od firmy francuskiej (F) i niemieckiej (N). Towar kupiony od (F) jest przewożony z Francji do Niemiec, do firmy (N). Transport organizuje firma francuska (F). Do tego towaru dokładane/montowane są w Niemczech dodatkowe elementy, kupione przez firmę (A) od podmiotu (N). Następnie kompletny wyrób przewożony jest z Niemiec do Polski, bezpośrednio do ostatecznego polskiego klienta (B), którego fakturuje podmiot (A). Transport z Niemiec do Polski organizuje podmiot (A). Czy w takiej transakcji w polskiej firmie (A) wystąpi WNT od podmiotu francuskiego (F) i niemieckiego (N), a sprzedaż wyrobu przez (A) do (B) powinna być opodatkowana stawką 23% w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik sprowadza towary z Chin i stosuje zasadę importu towarów w procedurze uproszczonej. Czy VAT z tej transakcji ma prawo wykazać w deklaracji zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupów w dacie wpisu do rejestru celnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Do ewidencji sprzedaży towarów handlowych osobom fizycznym nie używamy kas fiskalnych. Korzystamy z drukarek fiskalnych, które współpracują z programem komputerowym WF-MAG. W przypadku zwrotu towaru program komputerowy wystawia dokument o nazwie ,,Zwrot do paragonu fiskalnego”, który zawiera: kolejny numer tego dokumentu oraz datę jego wystawienia, czyli datę zwrotu towaru, datę sprzedaży oraz numer paragonu nazwę towaru, ilość, cenę oraz wartość. Dokument ten jest podpisany przez pracownika wystawiającego dokument oraz przez osobę dokonującą zwrotu towaru. Oryginał tego dokumentu otrzymuje klient, natomiast do kopii dołączany jest paragon i KW (dowód wypłaty gotówki) również podpisany przez klienta. Czy taki dokument może być uznany jako protokół zwrotu towaru, czy należy sporządzać dodatkowy protokół przyjęcia zwrotu towaru?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 15 marca 2016 r. wystawiliśmy fakturę zaliczkową (100%) na towar. Następnie dzień później na nasz rachunek bankowy wpłynęła zapłata. Zamiast faktury rozliczającej zaliczkę wystawiliśmy fakturę korygującą (14 kwietnia 2016 r.), znoszącą pierwszą fakturę zaliczkową (błędna czynność). Po czym wystawiliśmy fakturę końcową (14 kwietnia 2016 r.) na towar, którego dotyczyła zaliczka. Które faktury/faktura powinny zostać skorygowane, aby podatkowo zdarzenie zostało prawidłowo rozliczone?

czytaj więcej »

Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych może być szczególne, a także do doręczeń i do podpisywania deklaracji. Z kolei od 1 lipca 2016 r. zacznie obowiązywać pełnomocnictwo ogólne, które znacznie uprości zasady reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi.

czytaj więcej »

Niektórym podatnikom nabywającym towary grozi odpowiedzialność za brak zapłaty VAT przez dostawców. Niestety możliwość sprawdzenia, czy kontrahenci wywiązali się z tego obowiązku, jest bardzo ograniczona.

czytaj więcej »

Serwis internetowy, który jest pośrednikiem w dzieleniu się domowymi posiłkami, nie jest obowiązany do rozliczania podatków z tytułu sprzedaży żywności.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców z branży sprzedaży internetowej oferuje towar z opcją płatności „za pobraniem” – czyli dopiero po dostarczeniu przez kuriera towaru do klienta. W takich przypadkach ważne jest właściwe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

czytaj więcej »

Resort finansów zapowiedział kolejne ważne zmiany w VAT. Chodzi m.in.: o likwidację rozliczeń kwartalnych oraz o rozszerzenie zakresu odpowiedzialności solidarnej.

czytaj więcej »

E-learning może być zwolniony z VAT, jeśli usługi mieszczą się w kategorii kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Warunkiem jest jednak, aby usługę główną i czynności ściśle z nią związane wykonywał ten sam przedsiębiorca. Potwierdził to WSA w wyroku w sprawie o sygn. akt I SA/Po 1431/15.

czytaj więcej »

Możesz zastosować 0% stawkę VAT do usługi transportowej, jeśli Twoje dokumenty poświadczają fakt przekroczenia granicy z państwem trzecim. Fiskus nakazuje jednak gromadzenie także innych dokumentów.

czytaj więcej »

Kartony z produktami firmowymi możesz uznać za próbki towarów. W konsekwencji ich dostawa nie jest opodatkowana. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr 1061-IPTPP1.4512.1.2016.2.AK.

czytaj więcej »

Chociaż przepisy dotyczące prewspółczynnika obowiązują od początku tego roku, to w praktyce księgowi mają wątpliwości dotyczących tego, kogo tak naprawdę dotyczą nowe regulacje.

czytaj więcej »

Podstawą do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi jest konstrukcja pojazdu, a nie wpis w dowodzie rejestracyjnym. Przeprowadzenie badania technicznego, uzyskanie zaświadczenia oraz adnotacji w dowodzie rejestracyjnym ma charakter tylko i wyłącznie dowodowy. Potwierdził to WSA w Olsztynie w wyroku o sygn. akt I SA/Ol 54/16.

czytaj więcej »

Analizy przeprowadzane w Ministerstwie Finansów wykazują, że przedsiębiorcy o przychodach do 150.000 zł rocznie stanowią aż 51% liczby podatników VAT (880.000), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu podatników VAT. Per saldo ci podatnicy wpłacają do budżetu 121 mln zł VAT należnego.

czytaj więcej »

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 24 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Op 33/16) uznał, że zapłata kwoty wynikającej z faktury przez potrącenie wierzytelności nie daje prawa do zastosowania przyspieszonego zwrotu VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel