WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak rozliczyć zakup samochodu w innym kraju UE
Skutki podatkowe zakupu samochodu w innym kraju UE zależą m.in. od celu zakupu, stanu pojazdu, a także od statusu sprzedawcy i nabywcy. W zależności od tych czynników, taka transakcja jest rozliczana na różne sposoby.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą: usługi fizjoterapeutyczne. Od stycznia 2016 roku jest podatnikiem VAT. Została ustalona proporcja na 2016 rok z fiskusem w wysokości 3% (97% sprzedaży zwolnionej, 3% opodatkowanej). W ramach działalności zostanie wybudowany budynek, w którym na 10% powierzchni będzie wykonywana działalność zwolniona, a 90% powierzchni tego budynku będzie służyło tylko działalności opodatkowanej (wynajem na gabinety lekarskie i fizjoterapeutyczne). W jakiej proporcji można odliczać VAT z faktur przy budowie tego budynku?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma prowadzi działalność gospodarczą. Jest podatnikiem VAT czynnym. Została zarejestrowana jako podatnik VAT UE. Dla firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma wykonać oświetlenie, nagłośnienie, podesty, stoisko targowe, które zostaną zainstalowane w hali targowej w Paryżu. Towar zostanie wykonany w Polsce, ale montaż będzie wykonany we Francji. Jaką stawkę VAT zastosować w przedstawionej sytuacji? Towar nie opuści terytorium UE, a kontrahent nie może przedstawić numeru NIP na potrzeby VAT w UE.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma rozlicza VAT metodą kasową. Niedawno otrzymaliśmy postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu naszego kontrahenta, który niestety nie rozliczył się z nami za wystawioną fakturę. Jakie są nasze obowiązki podatkowe w świetle ustawy o VAT w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy hotel i posiadamy klub fitness. W cenę usługi zakwaterowania mamy wliczone śniadanie, wstęp na fitness (korzystanie z urządzeń, pobyt w saunie, basen). Naszą ofertę powiększyliśmy o SPA. Posiadamy tam tzw. strefę mokrą, gdzie można skorzystać z basenu, sauny, jacuzzi czy łaźni. Możliwość wstępu do tej strefy zdecydowanie wzbogaca naszą ofertę. Czy wstęp do tych atrakcji mogę zaliczyć do kompleksowej usługi hotelarskiej i wykazać na fakturze w jednej pozycji?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów (podmiot A). Jest polskim i unijnym czynnym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności kupuje i sprzedaje towary, gdzie kontrahentami są podmioty krajowe i zagraniczne. Aktualnie zastanawiamy się nad następującą transakcją, gdzie każdy z podmiotów jest także unijnym podatnikiem VAT: Polski pomiot (A) kupuje towary od firmy francuskiej (F) i niemieckiej (N). Towar kupiony od (F) jest przewożony z Francji do Niemiec, do firmy (N). Transport organizuje firma francuska (F). Do tego towaru dokładane/montowane są w Niemczech dodatkowe elementy, kupione przez firmę (A) od podmiotu (N). Następnie kompletny wyrób przewożony jest z Niemiec do Polski, bezpośrednio do ostatecznego polskiego klienta (B), którego fakturuje podmiot (A). Transport z Niemiec do Polski organizuje podmiot (A). Czy w takiej transakcji w polskiej firmie (A) wystąpi WNT od podmiotu francuskiego (F) i niemieckiego (N), a sprzedaż wyrobu przez (A) do (B) powinna być opodatkowana stawką 23% w Polsce?

czytaj więcej »

Pytanie: Podatnik sprowadza towary z Chin i stosuje zasadę importu towarów w procedurze uproszczonej. Czy VAT z tej transakcji ma prawo wykazać w deklaracji zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupów w dacie wpisu do rejestru celnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Do ewidencji sprzedaży towarów handlowych osobom fizycznym nie używamy kas fiskalnych. Korzystamy z drukarek fiskalnych, które współpracują z programem komputerowym WF-MAG. W przypadku zwrotu towaru program komputerowy wystawia dokument o nazwie ,,Zwrot do paragonu fiskalnego”, który zawiera: kolejny numer tego dokumentu oraz datę jego wystawienia, czyli datę zwrotu towaru, datę sprzedaży oraz numer paragonu nazwę towaru, ilość, cenę oraz wartość. Dokument ten jest podpisany przez pracownika wystawiającego dokument oraz przez osobę dokonującą zwrotu towaru. Oryginał tego dokumentu otrzymuje klient, natomiast do kopii dołączany jest paragon i KW (dowód wypłaty gotówki) również podpisany przez klienta. Czy taki dokument może być uznany jako protokół zwrotu towaru, czy należy sporządzać dodatkowy protokół przyjęcia zwrotu towaru?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 15 marca 2016 r. wystawiliśmy fakturę zaliczkową (100%) na towar. Następnie dzień później na nasz rachunek bankowy wpłynęła zapłata. Zamiast faktury rozliczającej zaliczkę wystawiliśmy fakturę korygującą (14 kwietnia 2016 r.), znoszącą pierwszą fakturę zaliczkową (błędna czynność). Po czym wystawiliśmy fakturę końcową (14 kwietnia 2016 r.) na towar, którego dotyczyła zaliczka. Które faktury/faktura powinny zostać skorygowane, aby podatkowo zdarzenie zostało prawidłowo rozliczone?

czytaj więcej »

Jeśli Twoja firma wykazała nadpłatę podatku dochodowego – możesz wykorzystać ją do spłaty zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych w VAT.

czytaj więcej »

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej są prowadzone jedynie przez kilka miesięcy w roku. Jednak biznes sezonowy musisz rozliczać tak jak działalność prowadzoną przez cały rok.

czytaj więcej »

Premia handlowa nie zawsze jest opustem lub obniżką ceny. Takie świadczenie możesz udokumentować notą księgową.

czytaj więcej »

O miejscu i sposobie rozliczenia podatku od usług hotelowych (noclegowych) decydują przepisy regulujące kwestię miejsca świadczenia, powstawania obowiązku podatkowego i ustalania podstawy opodatkowania.

czytaj więcej »

Przy leasingu operacyjnym korzystający nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych i w związku z tym nie są to jego środki majątkowe. W konsekwencji w deklaracji VAT nie wykazuje ich w rubryce dotyczącej środków trwałych.

czytaj więcej »

Gmina, która nieodpłatnie dowozi uczniów do szkół, nie działa w charakterze podatnika VAT.

czytaj więcej »

Podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od usług gastronomicznych. Może natomiast odliczyć podatek naliczony z faktury za usługi kateringowe. Przypomniał o tym dyrektor IS w Katowicach w interpretacji nr IBPP1/4512-243/16/AW.

czytaj więcej »

wiper-pixel