WYDANIE ONLINE

Poznaj odpowiedź na 16 ważnych pytań dotyczących JPK
Od 1 stycznia 2017 r. kolejna grupa podatników musi składać JPK. Plik ten zobowiązane podmioty muszą składać za okresy miesięczne do 25. dnia kolejnego miesiąca niezależnie od tego, czy rozliczają VAT miesięcznie czy kwartalnie. 

czytaj więcej »

Pytanie: Spółka użytkuje karty paliwowe, których wystawcą jest koncern naftowy. Zakupy dokonywane są na stacjach benzynowych, które są tylko franczyzą. Sprzedawca działa pod firmą wystawcy karty, ale stanowi odrębny podmiot. Faktury za paliwo są wystawiane przez wystawcę karty paliwowej (koncern naftowy) i obejmują zakupy dokonane na stacjach koncernu i na stacjach franczyzowych. Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT od zakupionego paliwa na podstawie faktur wystawionych przez koncern naftowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zawarliśmy umowę na dostawę i montaż środka trwałego. W umowie strony określiły sposób fakturowania. Pierwsza faktura na kwotę określoną w umowie (nie jest to kwota za urządzenie) ma być wystawiona po spełnieniu warunku dostawy urządzenia. Faktura została wystawiona, otrzymana i zapłacona w maju. Końcowa (druga) faktura zostanie wystawiona po wykonaniu pełnego zakresu robót. Czy z pierwszej faktury możemy odliczyć VAT w maju?

czytaj więcej »

Pytanie: Świadczę usługi szkoleniowe na terenie Polski. Zgłosiła się do mnie firma z Australii, która chce wziąć udział w szkoleniu ogólnodostępnym. Czy mogę tej firmie wystawić fakturę bez podatku, z dopiskiem „odwrotne obciążenie”?

czytaj więcej »

Możliwość refakturowania dotyczy jedynie odrębnych usług kupionych dla innego podmiotu niż nabywca. Refakturowaniu nie podlegają natomiast usługi wchodzące w skład świadczenia kompleksowego. Sprawdź, jak prawidłowo refakturować poniesione wydatki.

czytaj więcej »

Wymiana przez dostawcę wadliwej rzeczy na wolną od wad w ramach gwarancji nie jest nową dostawą towaru. Dlatego też nie podlega opodatkowaniu VAT. Sprawdź, czy możesz odliczyć VAT naliczony przy zakupie nowego towaru, który wydajesz klientowi w ramach gwarancji.

czytaj więcej »

W obecnym stanie prawnym nie ma już wątpliwości, że faktury możesz korygować zbiorczo. Sprawdź, kiedy jest to dla Ciebie korzystne rozwiązanie.

czytaj więcej »

Umowy sponsoringowe nie należą dziś do rzadkości. Jeśli rozliczany przez Ciebie podmiot przymierza się do podpisania takiej umowy, to musisz wiedzieć, jakie wywołuje ona skutki na gruncie VAT i jak należy ją rozliczyć. Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

czytaj więcej »

Koszty pobytu w szpitalu osoby towarzyszącej pacjentowi w trakcie leczenia szpitalnego korzystają ze zwolnienia z VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 maja 2016 r. (nr IBPP3/4512-234/16/SR). Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Począwszy od 1 lipca 2016 r., na podatników jest stopniowo nakładany obowiązek przekazywania organom podatkowym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w ujednoliconym, elektronicznym formacie JPK. Obowiązek ten dotyczy także budżetówki. Sprawdź, od kiedy takie podmioty muszą stosować JPK.

czytaj więcej »

Przedsiębiorca prowadzący blog może odliczy podatek od zakupu reklamowanych produktów. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 kwietnia 2016 r., nr ITPP2/4512-85/16/AK. Sprawdź, kiedy może tak postąpić.

czytaj więcej »

wiper-pixel